Main Menu
User Menu

Military history website

Gablenz, Eccard von

generálporučík

     
Příjmení:
Surname:
von Gablenz
Jméno:
Given Name:
Eccard
Jméno v originále:
Original Name:
Eccard Freiherr von Gablenz
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
Generálporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
baron
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
26.01.1891 Königsberg /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
17.12.1978 Rheinbach /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: 7. pěší divize
velitel: 384. pěší divize
velitel: 232. pěší divize
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
nositel Rytířského kříže
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
reocities.com
URL : https://www.armedconflicts.com/generalporucik-t37767#458118Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
von Gablenz
Jméno:
Given Name:
Eccard
Jméno v originále:
Original Name:
Eccard Freiherr von Gablenz
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1911 poručík
18.08.1915 nadporučík
18.08.1918 kapitán
01.02.1930 major
01.04.1933 podplukovník
01.04.1935 plukovník
01.08.1938 Generálmajor
01.08.1940 Generálporučík
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
14.09.1939-01.12.1939 Velitel : 32. pěší divize
30.09.1939-13.12.1941 Velitel : 7. pěší divize
24.12.1941-03.01.1942 Velitel : XXVII. armádní sbor
14.03.1943-01.06.1943 Velitel : Divize č. 404
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitel : 301. pěší divize

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

15.08.1940

Rytířský kříž Železného kříže 1939
Knight's Cross of the Iron Cross
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes 1939
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 1. třídy
Iron Cross 1st Class
Eisernes Kreuz I. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 2. třídy
Iron Cross 2nd Class
Eisernes Kreuz II. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Medaile za zimní bitvu na východě 1941-42
Eastern Front Medal 1941-42
Medaille Winterschlacht im Osten 1941-42
-

DD.MM.RRRR

Čestný kříž světové války 1914-1918 pro bojovníky
Honor Cross of World War 1914-18 for Combatants
Ehrenkreuz des Weltkrieges 1914 – 1918 für Frontkämpfer
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 1939 I. třídy
Iron Cross 1st Class
Eisernes Kreuz I. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 1939 II. třídy
Iron Cross 2nd Class
Eisernes Kreuz II. Klasse
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
reocities.com
URL : https://www.armedconflicts.com/generalporucik-t37767#458121Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Generalleutnant Eccard Freiherr von Gablenznar.: 26.1.1891 Königsberg/Kráľovec (Ostpreußen /východné Prusko)
zomr.: 17.12.1978 v Rheinbach, Nemecko
Eccard Freiherr (barón) von Gablenz vstupuje do nemeckej cisárskej armády (Kaiserliches Heer) dňa 14.3.1910 v hodnosti Fahnenjunker. Dňa 18.8.1911 rozširuje rady dôstojníckeho zboru, keďže tohto dňa je povýšený do hodnosti Leutnant v 1. Kaiser Alexander Garde Grenadier Regiment. S týmto plukom sa aj zúčastňuje na bojoch prvej svetovej vojny a ako veliteľ guľometnej čaty preukazuje príkladnú odvahu a schopnosti, za čo sú mu už v prvom roku vojny postupne udelené obe triedy Železného kríža (Eisernes Kreuz I/II. Klasse). Aj napriek ťažkému zraneniu, ktoré utrpí dňa 22.8.1914, vracia sa po preliečení k svojmu pluku a pokračuje v bojoch ako veliteľ guľometného družstva. Na konci vojny má už hodnosť Hauptmann, do ktorej bol povýšený dňa 18.8.1918.


Po skončení vojny vstupuje do Reichswehru, kde prechádza viacerými veliteľskými funkciami a v roku 1935, už v hodnosti Oberst, preberá velenie 18. Infanterie-Regiment. Potom čo určitú dobu pôsobí ako veliteľ armádneho služobného úradu V v Drážďanoch (Heeresdienststelle V in Dresden) preberá dňa 1.4.1939, teda krátko po okupácii zvyšku Československa, funkciu veliteľa hlavného mesta (Stadtkommandant) Praha (niektoré pramene uvádzajú, že vojenským veliteľom Prahy bol len osem dní - od 1.5.1939 do 9.5.1939).


Začiatok druhej svetovej vojny ho zastihuje vo funkcii veliteľa bojovej skupiny Netze (Kommandeur der Kampfgruppe Netze), známej aj ako Brigade Netze, vytvorenej z 301. Infanterie Division v priestore činnosti III. Armeekorps, pričom súčasne je i vojenským veliteľom mesta Bromberg.


Po skončení bojov v Poľsku, ktorých sa zúčastnil najskôr ako veliteľ 32. Infanterie-Division a od 1.12.1939 ako veliaci 7. Infanterie-Division sa s posledne menovanou jednotkou zúčastňuje aj bojov vo Francúzsku a v Rusku. Zaujímavosťou je, že so 7. Infanterie-Division, pod jeho velením, sa počítalo v rámci prípravy operácie invázie do Anglicka v septembri/září 1940 (Unternehmen Seelöwe) ako s prvosledovou jednotkou, ktorá sa mala vylodiť spoločne s 1. Gebirgs-Division (Generalleutnant Ludwig Kübler) v oblasti medzi Rye a Hastings v rámci VII. Armee-Korps, ktorému mal veliť Generaloberst Eugen Ritter von Schobert.


Pretože už počas poľského ťaženia sú mu udelené obe triedy Železného kríža 1939 (Eisernes Kreuz 1939 I/II. Klasse), sú jeho veliteľské schopnosti ocenené následne Rytierskym krížom (Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes).


Potom, čo je na desať dní (13.12.1941 - 23.12.1941) prevelený do Führerreserve des OKH, je poverený na niekoľko dní velením XXVII. Armeekorps, ktorý pôsobí v rámci Heeresgruppe Mitte. Dňa 13.2.1942 sa mu dostáva "cti" viesť 384. Infanterie-Division do stalingradského kotla, v ktorom je zakrátko aj so svojou jednotkou obkľúčený. Na rozdiel od obyčajných vojakov má ako vysoký dôstojník to šťastie, že môže 4.12.1942 zo Stalingradu odletieť, aby mohol na niekoľko mesiacov byť opäť zaradený do Führerreserve.


Dňa 15.3.1943 preberá v Drážďanoch velenie Division Nr. 404, na čele ktorej stojí až do 5.7.1944 (velenie po ňom preberá Generalleutnant Hermann Meyer-Rabingen), kedy je mu zverené velenie 232. Infanterie-Division, s ktorou sa 8.5.1945 dostáva do spojeneckého zajatia. Zo zajatia je prepustený v novembri/listopadu 1947.


Zomiera vo veku 86 rokov.Povýšenia:
14.7 1910 - Fahnenjunker-Unteroffizier
20.12.1910 - Fähnrich
18.8.1911 - Leutnant
18.8.1915 - Oberleutnant
18.8.1918 - Hauptmann
1.2.1930 - Major
1.4.1933 - Oberstleutnant
1.4.1935 - Oberst
1.8.1938 - Generalmajor
1.8.1940 - Generalleutnant


Vyznamenania:
Rytiersky kríž Železného kríža (Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes) - 15.8.1940
Spona 1939 k Železnému krížu 1914 I. triedy (1939 Spange zum 1914 EK I) - ?
Spona 1939 k Železnému krížu 1914 II. triedy (1939 Spange zum 1914 EK II) - ?
Železný kríž 1914 I. triedy (1914 Eisernes Kreuz der I. Klasse) - ?
Železný kríž 1914 II. triedy (1914 Eisernes Kreuz der II. Klasse) - ?Zdroje:
www.axishistory.com
www.lexikon-der-wehrmacht.de
axis biographical research
URL : https://www.armedconflicts.com/generalporucik-t37767#142574Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

foto
Gablenz, Eccard von - prevzaté z axis biographical research

prevzaté z axis biographical research
URL : https://www.armedconflicts.com/generalporucik-t37767#142576Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Pro české čtenáře doplním, že titul "Freiherr" se do českého jazyka překládá jako "svobodný pán".
URL : https://www.armedconflicts.com/generalporucik-t37767#149232Version : 0
MOD