Main Menu
User Menu

Military history website

Československé dělostřelectvo 1918 - 1939

kniha z nakladatelství Corona

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Janoušek, Jiří:
Československé dělostřelectvo 1918 - 1939Rozměry: 214x303x15 mm, 196 stran, 243 fotografií, 39 výkresů a 15 tabulek, vydalo nakladatelství: Corona, Praha 2007, doporučená cena: 599 Kč, ISBN 978-80-86116-34-1


Kniha popisuje budovaní dělostřelectva československé armády, které začalo koncem roku 1918, ihned po vzniku ČSR. Vzhledem k malému množství výzbroje a výstroje, která zůstala na území nově vzniklého státu, to bylo velice svízelné. V českých zemích totiž bylo převzato pouze 108 děl a minometů. Navíc prakticky ihned po jejich zformování bylo nutné nově vznikající jednotky nasazovat po četách a bateriích do bojů ve Slezsku a na Slovensku.


Z hlediska vyzbrojování našeho dělostřelectva byla důležitá existence Škodových závodů v Plzni, jež byly schopny pokrýt potřebu dělostřelecké techniky naší armády v době míru i za války. V červnu 1919 měla naše armáda ve výzbroji 442 děl a 56 minometů. Návrat legií významnou měrou počet dělostřeleckých zbraní neovlivnil.


Vyzbrojování dělostřeleckou technikou pokračovalo poměrně značným tempem. V roce 1920 armáda disponovala již 1526 kusy děl. Škodovy závody plnily objednávky ministerstva národní obrany a výzbroj se pomalu začínala unifikovat.


Dělostřelectvu nejnáročnějšímu druhu zbraně byla věnována značná pozornost. V dvacátých letech se začaly objevovat nové typy zbraní. Další nové modely dělostřeleckých zbraní obdržela armáda v průběhu třicátých letech. Na jejich sklonku se byly vyvinuty další typy moderních dělostřeleckých zbraní. Mnohé z nich se však k našim jednotkám nedostaly. Všechny tyto moderní zbraně byly pečlivě vyzkoušeny a většinou zařazeny do výzbroje armády nacistického Německa.
URL : https://www.armedconflicts.com/kniha-z-nakladatelstvi-Corona-t63670#227141Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Mám doma a na první pohled (laika) hodnotím velice kladně!
URL : https://www.armedconflicts.com/kniha-z-nakladatelstvi-Corona-t63670#233274Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Vážení,
Jiří Janoušek, autor knihy: Československé dělostřelectvo 1918-1939, mne požádal abych na stránkách Fóra válka vyvěsil k volnému použití opravný list jeho knihy.
Československé dělostřelectvo 1918 - 1939 - Jiří Janoušek: Československé dělostřelectvo 1918-1939 - opravný list.

Jiří Janoušek: Československé dělostřelectvo 1918-1939 - opravný list.
URL : https://www.armedconflicts.com/kniha-z-nakladatelstvi-Corona-t63670#236690Version : 0
MOD