29.10.2007 - Zemřel Liucijus Suslavičius

litevský publicista

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Vážení přátelé,
mám smutnou povinnost oznámit vám, že zemřel Liucijus Suslavičius, litevský automobilový odborník a spisovatel. Jmenovaný byl dlouholetým čestným členem Difrologického klubu a zasloužil se o ozřejmění mnoha záhad, které obklopují sovětské automobily všeho druhu.


Liucijus Suslavičius byl znám mnoha studiemi o kolové a vojenské technice. Své práce nejčastěji zveřejňoval v litevských a ruských (ex sovětských) časopisech a publikacích.


Čest jeho památce.
URL : https://www.valka.cz/29-10-2007-Zemrel-Liucijus-Suslavicius-t66374#234921 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more