Main Menu
User Menu

Military history website

29.10.2007 - Zemřel Liucijus Suslavičius

litevský publicista

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Vážení přátelé,
mám smutnou povinnost oznámit vám, že zemřel Liucijus Suslavičius, litevský automobilový odborník a spisovatel. Jmenovaný byl dlouholetým čestným členem Difrologického klubu a zasloužil se o ozřejmění mnoha záhad, které obklopují sovětské automobily všeho druhu.


Liucijus Suslavičius byl znám mnoha studiemi o kolové a vojenské technice. Své práce nejčastěji zveřejňoval v litevských a ruských (ex sovětských) časopisech a publikacích.


Čest jeho památce.
URL : https://www.valka.cz/29-10-2007-Zemrel-Liucijus-Suslavicius-t66374#234921Version : 0
MOD