Broumovice

místní část Neustupova, okr. Benešov
     
Název:
Name:
Broumovice Broumovice
Originální název:
Original Name:
Broumovice
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Neustupov Neustupov
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°38'04.39"N 14°42'29.532"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1359
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
- -
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.mapy.cz
URL : https://www.valka.cz/Broumovice-t66354#301881 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

V katastru obce stávala dnes zaniklá tvrz. Ves Broumovice máme poprvé doloženou roku 1359, kdy byla v majetku vladyckého rodu z Brúmovic. Když Brúmovicové vymřeli po meči roku 1465 získal ves Broumovice, stejnojmennou tvrz, která je tímto i poprvé doložena a zaniklou ves Vodičky Jan Cimburk jenž byl zetěm posledního žijícího muže z rodu Brúmoviců – Mareše. Ovšem po smrti nového majitele prodali jeho dědicové Kryštof a Johana roku 1544 statek Benešovi Dráchovskému z Dráchova. Po smrti jeho a následně jeho manželky Elišky zdědil Broumovice spolu s tvrzí jejich syn Ctibor. Ten je ovšem roku 1598 postoupil Evě Kuplířové ze Slavkova na Neustupově. Ta pak spojila statek Broumovický se statkem Vlčkovickým. O dalších osudech tvrze nemáme žádné zprávy – možná zanikla nepotřebná po spojení statků, možná se její čas naplnil za třicetileté války a to za bitvy u Jankova roku 1645. Místo kde tvrz stávala není dnes známo.


Literatura:
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku V : Jižní Čechy. Praha, 1986.
URL : https://www.valka.cz/Broumovice-t66354#234856 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more