Blatnice

místní část Pojbuk, okr. Tábor
     
Název:
Name:
Blatnice Blatnice
Originální název:
Original Name:
Blatnice
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Pojbuky Pojbuky
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°30'45.815"N 14°53'56.965"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
- -
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.mapy.cz
URL : https://www.valka.cz/Blatnice-t66014#300779 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Dnes již zaniklá tvrz je připomenuta v druhé polovině 15. století, tehdy byla sídlem Jana z Blatnice. Jeho syn se účastnil přepadení tvrze Háj, který v té době patřil Bohuslavovi z Malovic, ten proto provedl odvetná opatření - zajal Jana z Blatnice a jeho ves pak někdy mezi lety 1463 až 1488 vypálil. Poté "pustoviny na Blatnici" několikrát změnily majitele. Tvrz nebyla obnovena.


Literatura:
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku V : Jižní Čechy. Praha, 1986.
URL : https://www.valka.cz/Blatnice-t66014#233883 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more