Březí

místní část Trhových Svin, okr. České Budějovice
     
Název:
Name:
Březí Brezi
Originální název:
Original Name:
Březí
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Trhové Sviny Trhove Sviny
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°50'39.675"N 14°36'03.919"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1357
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
- -
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://www.tsviny.cz/
www.mapy.cz
URL : https://www.valka.cz/Brezi-t66022#301900 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jediná zmínka o dnes již zaniklé tvrzi pochází z roku 1514, kdy ji spolu s dvorem prodali bratři Václav, Jiří a Zachař Břetští z Veselé Petru Beranovi na Tučapech, tehdy je však uváděná jako pustá. Dnes se nedá určit kde tvrz stávala.

Literatura:
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku V : Jižní Čechy. Praha, 1986.
URL : https://www.valka.cz/Brezi-t66022#233908 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more