Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

Březí

místní část Trhových Svin, okr. České Budějovice

     
Název:
Name:
Březí
Originální název:
Original Name:
Březí
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Trhové Sviny
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°50'39.675"N 14°36'03.919"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1357
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.tsviny.cz/
www.mapy.cz
URL : https://www.valka.cz/Brezi-t66022#301900Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jediná zmínka o dnes již zaniklé tvrzi pochází z roku 1514, kdy ji spolu s dvorem prodali bratři Václav, Jiří a Zachař Břetští z Veselé Petru Beranovi na Tučapech, tehdy je však uváděná jako pustá. Dnes se nedá určit kde tvrz stávala.

Literatura:
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku V : Jižní Čechy. Praha, 1986.
URL : https://www.valka.cz/Brezi-t66022#233908Version : 0