Main Menu
User Menu

Military history website

430. samostatná armádní spojovací letka [1942-1945]

430th Detached Army Liaison Aviation Squadron

430. samostatná armádna spojovacia letka

430-я отдельная армейская авиационная эскадрилья связи (430 оааэс)

     
Název:
Name:
430. samostatná armádní spojovací letka
Originální název:
Original Name:
430-я отдельная армейская авиационная ордена Красной звезды эскадрилья связи
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.02.1943
Předchůdce:
Predecessor:
letka vydelená zo 172. zmiešaného leteckého pluku
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.02.1943-DD.MM.RRRR Vzdušné sily 33. armády
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.02.1942-30.12.1944 Vdovin, Timofej Josifovič (Kapitan / Kапитан)
31.12.1944-DD.MM.1945 Lavrentiev, Artemij Ivanovič (Major / Mайор)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde:
18.02.1943 - 09.09.1944
19.10.1944 - 09.05.1945

- do 08.03.1943 nemala pridelené číslo

- 12.08.1944 vyznamenaná Radom Červenej hviezdy
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu z 1. októbra 1960, № 170481 (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
https://allaces.ru/sssr/struct/e/sae430.php
podvignaroda.ru
URL : https://www.armedconflicts.com/430th-Detached-Army-Liaison-Aviation-Squadron-t200288#573568Version : 0
MOD