Main Menu
User Menu

Military history website

Třebíč

okr. Třebíč

     
Název:
Name:
Třebíč
Originální název:
Original Name:
Třebíč
Další názvy:
Other Names:
německy Trebitsch
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Třebíč
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°12'55.26"N 15°52'59.29"E
Místní části:
Local Municipalities:
Borovina, Budíkovice, Horka-Domky, Jejkov, Nové Dvory, Nové Město, Pocoucov, Podklášteří, Ptáčov, Račerovice, Řípov, Slavice, Sokolí, Stařečka, Týn, Vnitřní Město, Zámostí
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1277
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
bazilika svatého Prokopa
židovské město a hřbitov - vše památky zařazené do seznamu UNESCO
kapucínský klášter
evangelický kostel
pravoslavný kostel
Malovaný dům
kostel Nejsvětější trojice
Muzea:
Museums:
Muzeum Vysočiny
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.trebic.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99eb%C3%AD%C4%8D
URL : https://www.armedconflicts.com/okr-Trebic-t46766#390110Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Třebíč


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 14 358 obyvatel (z toho 13 922 osob národnosti československé, 140 osob národnosti německé, 10 osob národnosti ruské a 166 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v květnu 1938.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
II. oddíl Dělostřeleckého pluku 1 (od května 1938),
II. oddíl Dělostřeleckého pluku 102.


Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.armedconflicts.com/okr-Trebic-t46766#183175Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Třebíč


Roku 1101 byl založen Oldřichem brněnským a Litoltem znojemským, knížaty z moravské větve Přemyslovců, benediktinský klášter (v románském stavebním slohu). Z roku 1277 je nejstarší datovaná listina, vztahující se k městu Třebíči. Opat Martin v ní oceňuje zásluhy Heřmana v Třebíči (v latin. orig. Hermanni in Trebetz). Heřman bývá pokládán za tzv. lokátora - tj. zakladatele města. Z listiny víme, že jeho dům byl zároveň rychtou a později domem radním, kterým zůstal až do dnešní doby(tj. radnice). V roce 1335 dali markrabě moravský Karel (známý jako Karel IV.) se svým otcem Janem Lucemburským městu Třebíč privilegia (práva), jimiž se město dostalo na úroveň královského města Znojma. Město tak dostalo možnost obehnat se hradbami a rovněž byl do společenského života vnesen nový právní řád. Oba pak vzali město pod svou ochranu a to způsobilo i úbytek vlivu kláštera. Nicméně nestalo se královským městem. Roku 1468 za česko-uherských válek bylo město dne 12. května uherským vojskem obležena a 14. května bylo město dobyto. Město bylo zcela zničeno a zřejmě až 7 let nebylo obydleno. V té době Třebíč nálažela k nejlidnatějším Moravským městům.


Zdroj:
www.trebic.cz
URL : https://www.armedconflicts.com/okr-Trebic-t46766#226434Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Fota z Třebíče
(foceno 10/2006)
URL : https://www.armedconflicts.com/okr-Trebic-t46766#226589Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Fotky z Třebíče :
Bazilika sv. Prokopa
Židovské město - památka UNESCO
BOPO - https://cs.wikipedia.org/wiki/BOPO
+ další


Galerie zde : https://galerie.valka.cz/showgallery.php/cat/334
Foto: Lenka Tomanová
URL : https://www.armedconflicts.com/okr-Trebic-t46766#256863Version : 0
City tower

It was originally built as part of the municipal fortifications - was communicator.


Sources:
cs.wikipedia.org.
URL : https://www.armedconflicts.com/okr-Trebic-t46766#523744Version : 0
Jewish ghetto

Based around the year 1410. A UNESCO monument. In addition to a number of houses, contains 2 synagogues and the jewish cemetery.


Sources:
https://www.hrady.cz/index.php?OID=3315.
URL : https://www.armedconflicts.com/okr-Trebic-t46766#524079Version : 0
the Basilica of st. ProcopiusSource:
mapy.cz
.
Třebíč - Foto vlastní

Foto vlastní
Třebíč - Foto vlastní

Foto vlastní
Třebíč - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.armedconflicts.com/okr-Trebic-t46766#601840Version : 0
Žerotínovo náměstí.
Třebíč - Foto vlastní

Foto vlastní
Třebíč - Foto vlastní

Foto vlastní
Třebíč - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.armedconflicts.com/okr-Trebic-t46766#601858Version : 0