Main Menu
User Menu

Military history website

RUM - jazda - husári - poddôstojník - tchako

obdobie rokov 1867 - 1914

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Pokrývka hlavy poddôstojníka husárov
URL : https://www.valka.cz/RUM-jazda-husari-poddostojnik-tchako-t67935#239120Version : 0