Velký Bor

okr. Klatovy
     
Název:
Name:
Velký Bor Velky Bor
Originální název:
Original Name:
Velký Bor
Další názvy:
Other Names:
k.ú. Velký Bor u Horažďovic
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Klatovy Klatovy District
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°21'54.00"N 13°42'05.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Velký Bor
Jetenovice
Slivonice
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1283
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Kostel sv. Jana Křtitele
Kaplička Panny Marie
Kaplička sv. Anny
Bývalý špitál a škola
Památník Silvestra Krnky
Muzea:
Museums:
- -
Osobnosti:
Personalities:
Silvestr Krnka (29.12.1825 – 4.1.1903), vynálezce pušky zadovky
- Bohumil Ullrych, malíř
- Jan Pastejřík, přírodovědec
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://www.sumavanet.cz/velkybor/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%BD_Bor
commons.wikimedia.org
commons.wikimedia.org
URL : https://www.valka.cz/Velky-Bor-t66171#643143 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Zaniklá tvrz Bor


Tvrz stávala asi 4 km záp. od Horažďovic, na vých. straně obce Velký Bor (kraj Plzeňský, okres Klatovy).
První písemnou zmínku o vsi Bor máme z roku 1236, kdy byla majetkem Bohuslava z Boru, ves pak několikrát změnila majitele. První zmínku o tvrzi máme z roku 1421 kdy byla obléhána Janem Žizkou z Trocnova. Posádka se vzdala a tvrz byla vypálena. V průběhu 2. poloviny 15. století tvrz obnovil Smil z Kocova. Po smrti jeho syna Svatoslava (1473) se stal Bor majetkem krále Vladislava II., ten pak Bor udělil Čeňkovi z Klinštejna. Poslední zmínku máme z roku 1480 kdy byla postoupena Divišovi Kolmanovi z Říčan. Na počátku století 19. byly ještě na pozemku nazývaném Na zámcích zachované pozůstatky opevnění (příkopy a valy). Později bylo místo zastavěno.


Literatura:
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku V : Jižní Čechy. Praha, 1986.
URL : https://www.valka.cz/Velky-Bor-t66171#234406 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more