Main Menu
User Menu

Military history website

Košická Belá

okr. Košice-okolie

     
Název:
Name:
Košická Belá
Originální název:
Original Name:
Košická Belá
Další názvy:
Other Names:
Košická Belá - (1297) flumen Bela, (1397) villa Johannis, (1440) Janusffalwa, Zenthwer, (1505) Zenthwerfalwa, (1553) Szentuerkepe, (1580) Hansdorff, (1630) Zentvérképe, (1650)Bela, (1920) Košická Belá; maďarsky Kassabéla


Košické Hámre – (1505) Malleum, (1507) Maleum, (17. stor.) Hamor; maďarsky Kassahámor; nemecky Hammer.
Malý Folkmar - Obec (1430), maďarsky Kisfolkmár, Folykmár


Ružín – (1386) Russen, (1423) Rusynch, (1786) Ruzin, (1808) Starý Russin; maďarsky Óruzsin.
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Košice-okolie
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°48'09.13"N 21°06'36.21"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1297
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Košická Belá:
Budova katolíckej fary barokovo-klasicistický z 2. polovice 18. storočia.
Ružín:
Kostol rímskokatolícky z roku 1769
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
V roku 1944 bol k obci Košické Hámre pričlenený Malý Folkmar. V roku 1967 boli Košické Hámre zlúčené s Košickou Belou a o dva roky neskôr k nej bola pričlenená i obec Ružín. Tá zanikla 1. januára 1969 po asanácii v súvislosti s výstavbou vodného diela Ružín.
Zdroje:
Sources:
www.e-obce.sk,
URL : https://www.valka.cz/Kosicka-Bela-t123588#420919Version : 0
MOD