Main Menu
User Menu

Military history website

1. východomoslimský pluk SS na Slovensku - Martin Lacko, Pavel Tesárek

(október 1944 - február 1945)

Diskuse
1. East Muslim Regiment SS in Slovakia
(October 1944 - February 1945)
Martin Lacko and Pavel Tesarek

[img:aaaaaa] https://galerie.valka.cz/data/493/medium/1_vychodomoslimsky_pluk_ss_na_slovensku.png[/img:aaaaaa ]

published by: University of St. Cyril and Methodius Department of UCM History, Trnava
number of pages: 177
ISBN: 80-89220-34-7

Annotation:
The book maps the activities of the 1st East Muslim SS Regiment in Slovakia in the period from October 1944 to February 1945. It contains as yet unpublished new information, about which official history has remained silent.

In general, I recommend for those interested to watch this article Muslim units in the ranks of the German army during World War II.
URL : https://www.valka.cz/1-vychodomoslimsky-pluk-SS-na-Slovensku-Martin-Lacko-Pavel-Tesarek-t68733#241059Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

K téme doporučujem pozrieť aj voľne prístupné pamäte pamätníka 1. východomoslimského pluku, ktorý bol v tomto pluku veliteľom, nedobrovoľne sa zúčastnil prechodu k partizánom, schovával sa na slovensku pred deportáciou Červenou Armádou, a nakoniec ušiel na západ.


http://books.google.com/books?id=KCc4pPR1wpcC


Obsahuje nejaké informácie navyše, čo niesú v knihe M. Lacka.
URL : https://www.valka.cz/1-vychodomoslimsky-pluk-SS-na-Slovensku-Martin-Lacko-Pavel-Tesarek-t68733#255815Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

vid: dik za info, ale téma je venovaná knihe, nie jednotke. Jednotka je tu: 1. východomuslimský pluk SS
URL : https://www.valka.cz/1-vychodomoslimsky-pluk-SS-na-Slovensku-Martin-Lacko-Pavel-Tesarek-t68733#255852Version : 0
MOD