NOR - Krag-Joergensen 1889/94

opakovací puška

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Krag-Joergensen model 1889/1894


Technické údaje
Kaliber: 6,5x55 mm.
Zásobník: integrovaná nábojová schránka.
Kapacita: 5 nábojov.
Záchyt zásobníku: nieje.
Typ zbrane: opakovacia, s odsuvným valcovým záverom.
Režim streľby: jednotlivými ranami.
Uzamknutie záveru: jedným uzamykacím ozubom závorníku a vybraním v púzdre pre kľuku záveru.
Celková dĺžka: 1270 mm.
Dĺžka hlavne: 760 mm.
Hmotnosť: 4,1 kg.
Mieridlá: posuvné mieridlá.
Manuálna poistka: v zadnej časti záveru.
Pažba: s predpažbím, drevo.
Dalšie údaje: Odvodená od pušky Krag-Joergensen M-1889. Prechodcu tejto pušky skonštruovali približne v roku 1885 nóri Ole Krag a Erik Joergensen. Pre dánsku armádu sa vyrábala v ráži 8x58R a v USA ju firma Springfield zhotovovala pre strelivo kalibru 30-40 Krag.
URL : https://www.valka.cz/NOR-Krag-Joergensen-1889-94-t1245#5039 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more