Main Menu
User Menu

Military history website

L3

prehľadové fórum

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Fiat-Ansaldo Carro Veloce 33 (od roku 1940 L 3/33)
Fiat-Ansaldo Carro Veloce 35 (od roku 1940 L 3/35)


Tančík C.V. 33 (neskôr premenovaný na L 3/33) vznikol prepracovaním britského tančíka Vickers Carden Loyd Mk VI (talianske označenie C.V.29), ktoré Taliansko zakúpilo koncom 20-tych rokov a vyrábalo ich neskôr v licencii. Po odskúšaní prototypov bol prijatý do výzbroje v roku 1933 a o rok neskôr sa dostal k motorizovanej kavalérii. Jeho zlaté obdobie bolo počas talianskej agresie v Habeši, najmä plameňometná verzia bolo veľmi efektívna proti habešským obrancom. Neskôr bol v obmedzenom rozsahu nasadený v bojoch v severnej Afrike a v Juhoslávii sa zúčastňoval na proti partizánskych operáciách. Niekoľko kusov zostalo vo výzbroji armády a polície povojnového Talianska až do roku 1952.

Verzie:
C.V. 33 I Serie - tančík vyzbrojený 6,5 mm leteckým guľometom Fiat-Revelli Modello 14
C.V. 33 II Serie - tančík vyzbrojený 8 mm guľometným dvojčaťom Fiat Modello 14/35
C.V. 33 CR (Carro Radio) – veliteľské vozidlo vybavené vysielačkou Marelli RF 3 CV
C.V. 33 Lf (Lanciafiamme) – plameňometný tančík
C.V. 33 Passerella – mostný tančík so 7 m mostovkou, ktorého rozloženie trvalo posádke 7 minút
C.V. 35 I Serie - predstavený v roku 1935, mal upravenú nitovanú nadstavbu a trup
C.V. 35 II Serie - predstavený v roku 1938, tančík vyzbrojený 8 mm guľometným dvojčaťom Breda Model 38 a mal zjednodušenú nadstavbu
C.V. 35 Passerella – mostný tančík so 6 m mostovkou
C.V. 35 Lf (Lanciafiamme) – plameňometný tančík
Semovente da 47/32 – prototyp stíhača tankov vyzbrojený 47 mm kanónom Breda 47/32 M35
C.V.35 cc (controcarro) - stíhač tankov vyzbrojený 20 mm protitankovou puškou Solothurn alebo 12,7 mm ťažkým guľometom Breda-SAFAT
C.V.38 - možná neoficiální označení, malá série C.V.35 s novým podvozkem se čtyřmi pojezdovými koly na každé straně a obvykle jedním kulometem Breda ráže 13,2 mm

PIGNATO, Nicola; Italian Armored Vehicles of WWII., Squadron/Signal Publications, ISBN 0-89747-475-9
www.wikipedia.com
URL : https://www.valka.cz/L3-t65369#232616Version : 0