B-90 Betty

termonukleární bomba / hlubinná puma

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

B-90 "Betty"Takticko-Technická Data


Rozměry
- délka : 2.997 mm
- průměr : 337,8 mm


Hmotnost
- 353,8 kg


Mohutnost
- 200 kt


Počet hlavic
- objednáno : 0 ks (ZRUŠENO)


Nosič
- letadla :Historie
Vývojem a výrobou této zbraně byly pověřeny laboratoře LANL (Los Alamos National Laboratory). Termonukleární hlubinná puma / letecká bomba určená proti pozemním cílům B-90 byla vyvíjena jako náhrada za Mk-57. Avšak tak jako s koncem jiných projektů, byl i tento program zrušen na počátku 90. let 20. století prezidentem Georgem H. W. Bushem v roce 1991.


Popis
Jedná se o termonukleární zbraň 2. generace. Nálož se skládala z menší implozivní (stěpné) hlavice, která fungovala jako roznětka a byla složena z vysoce-explozivní výbušniny a štěpného materiálu (vysoce obohaceného uranu nebo plutonia). Tato roznětka při výbuchu iniciuje izotopy vodíku deuterium a tritium (jehož zdrojem je 95% lithium). Aby nedošlo k předčasnému spuštění reakce už v počátku, je mezi štěpnou náloží a izotopy vodíku uranový štít. Naopak neutronový odrážeč a jádro ve středu fúzní náplně (deuterium & tritium) pomáhají rozšířit reakci. Zbraň byla konstruována pro zpožděný výbuch při dopadu, pro zpožděný vzdušný výbuch a pro zpožděný výbuch iniciovaný pravděpodobně tlakem vody.
Nosičem se měla stát letadla U.S. Air Force a U.S. Navy.
Informace, jakož i níže uvedené obrázky byly (jsou) čerpány z internetových stránek - http://nuclearweaponarchive.org/ ; http://www.wikipedia.org/ ; http://www.globalsecurity.org/ ; http://www.atomicarchive.com/ ;
URL : https://www.valka.cz/B-90-Betty-t70890#249649 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more