11.06.

11.6.
Státní útvary Datum Událost


11.6.1485 v Marbella sa vzdáva starosta mesta Mohammad Abuneza a odovzdáva klúče od mesta Katolíckym králom

11.6.1496 C. Kolumbus sa vracia zo svojej druhej výpravy do Cádizu


11.6.1509 v Anglii sa sobáši Henry VIII s Catalinov de Aragón

11.6.1580 Conquistador Juan de Garay znovuzakladá Ciudad de la Santísima Trinidad del puerto de Santa María de los Buenos Aires

11.6.1641 Caracas je zničené zemetrasením, cca 10000 obetí.


11.6.1712 Zemřel maršál Francie Louis-Joseph de Bourbon11.6.1724 Zemřel - Jiří I. Ludvík - (král Velké Británie a Irska)


11.6.1750 Narodil se generál George Hewett (plukovník: 92. pěší pluk)


11.6.1762 v Havane britské jednotky obsadzujú jednu z najdôležitejších pevností - La Cabaña


11.6.1774 v Alžíri židia uniknú pred útokom Španielskeho námorníctva11.6.1787 Narodil se brigádní generál Manuel Dorrego (guvernár provincie Buenos Aires)


11.6.1795 bitva u Pontós v rámci Rosellónskej vojny. Stret francúzskej revolučnej vojny a španielskej katalánskej armády. Stret sa skončil španielskym úspechom a francúzske jednotky boli zatlačené na ústup

11.6.1816 Narodil se generálmajor Robert Huston Milroy (Divízny veliteľ)

11.6.1822 Narodil se čestný generálmajor Samuel Davis Sturgis (brigádny veliteľ)

11.6.1823 Narodil se generálmajor CSA James Lawson Kemper (generálmajor CSA)

11.6.1823 Parlament deklaruje Fernanda VII neschopného vlády a je vytvorená regencia skladajúcej sa z Valdésa, Siscara a Vigodeta


11.6.1826 v Río de la Plata admirál Guillermo Brown spolu s 4 plavidlami zaženie na útek plavidlá Brazílie, ktoré blokujú prístav Buenos Aires. (bitva Los Pozos).

11.6.1843 Zemřel polní maršál Pjotr Christianovič Wittgenstein (velitel 2. armády)

11.6.1859 Zemřel - Klement Václav Metternich-Winneburg (domácí, dvorský a státní kancléř)

11.6.1864 Narodil se kontradmirál Robert Edward Coontz (2. náčelník námořních operací (1919-1923))

11.6.1868 Narodil se generálmajor Ferdinand Anton Franz Zwiedinek von Südenhorst und Schidlo

11.6.1868 Zemřel generál Hugh Arbuthnot (plukovník: 79. pěší pluk)

11.6.1873 Španielsko sa vyhlasuje za federálnu republiku pod vedením prezidenta Francisca Pi y Margall
11.6.1880 Narodil se generálmajor Percy von Ascheberg (Veliteľ Okresnej vojenskej správy Wesel)

11.6.1883 Narodil se admirál Aubrey Wray Fitch (zástupce velitele: Úřad náčelníka námořních operací)

11.6.1884 Narodil se SS oberführer Hermann Baranowski (velitel KZ Lichtenburg, Sachsenhausen)

11.6.1885 Narodil se generálporučík Motojiro Taniguchi (velitel 122. samostanej zmiešanej brigády)


11.6.1886 Narodil se generálmajor Robert Hall Allen (velitel:)

11.6.1887 Narodil se generálporučík Kacudži Imamura (velitel: pevnost Shimonoseki)

11.6.1887 Narodil se generálmajor Fred Livingood Walker (velitel: 36. divize)


11.6.1889 Narodil se generálplukovník Otto Dessloch (velitel 4. letecké armády)
11.6.1890 Narodil se generálporučík Rudolf-Eduard Licht (velitel: 17. tanková divize)

11.6.1890 Narodil se kapitán Gerald Gordon Bell (kanadské letecké eso 1. sv. v. s 16 sestřely [zničen (7 sám, 9 sdílel)])11.6.1891 Narodil se generálmajor Gotthard Seidel


11.6.1891 Narodil se podplukovník Kurt Tiesler (velitel Mysliveckého pluku 38)

11.6.1896 Zemřel čestný brigádny generál Alexander Samuel Diven (Brigádny veliteľ.)

11.6.1896 Narodil se nadporučík Herbert Whiteley Sellars (anglické letecké eso na dvoumístném stroji 1. sv. v. s 8 sestřely [5 sražených do neřízeného pádu (4 sám, 1 sdílel), 2 zničené v plamenech (sám) a 1 zničený (sám)])

11.6.1897 Narodil se generálporučík Leonid Grigorievič Petrovskij (veliteľ Stredoázijského vojenského okruhu /1937-1938/)


11.6.1898 Námorníctvo USA vyplávalo smerom k brehom Kuby za úmyslom napadnúť španielske lode

11.6.1899 Narodil se plukovník Vladimir Vladimirovič Golutvin (náčelník operatívno-prieskumného oddelenia štábu 3. bombardovacieho leteckého zboru)


11.6.1900 Narodil se plukovník Fritz Beigel (velitel Tankového ženijního praporu 39)

11.6.1900 Narodil se generálmajor tankových vojsk Arkadij Timofejevič Pavluško (zástupce velitele 87. střeleckého sboru)

11.6.1900 Narodil se - Vladimir Arkadievič Rodionov (veliteľ 245. streleckej divízie)

11.6.1901 Narodil se generálporučík Viktor Kirillovič Baranov (velitel 1. gardového jezdeckého sboru)

11.6.1903 Král Srbska Alexander a jeho žena, královna Draga Srbská byli zavražděni vzbouřenými armádními důstojníky. 14. června se králem stává princ Petr Karaďorděvič.

11.6.1904 Narodil se generálmajor letectva Fjodor Arsentievič Pogrešajev (veliteľ 122. stíhacej leteckej divízie protivzdušnej obrany)

11.6.1904 Narodil se generálmajor dělostřelectva Arkadij Nikolajevič Volček (velitel Rjazanské a Chabarovské dělostřelecké školy)

11.6.1905 Narodil se generálporučík Pjotr Logvinovič Romanenko (veliteľ 9. streleckého zboru)

11.6.1905 Narodil se generálporučík Roscoe Charles Wilson (velitel: 3. letecká armáda)

11.6.1905 V Petőfiho dvorane v Bratislave sa konal prvý zjazd slovenských sociálnych demokratov. Zúčastnilo sa na ňom 44 delegátov zo 14 miest (väčšinou zo západného Slovenska) a ako hostia zástupcovia Sociálnodemokratockej strany Uhorska a Českoslovanskej sociálnej demokracie.

11.6.1906 Zemřel generál Tomás Herculano de Jesús Regalado Romero (Prezident Salvadoru)

11.6.1907 Zemřel brigádny generál John Tyler Morgan (brigádny generál CSA)

11.6.1907 Založen kýl lodi S.M.S. Posen

11.6.1908 Narodil se podplukovník Vladimir Alexandrovič Veklič (veliteľ 122. stíhacej leteckej divízie protivzdušnej obrany)

11.6.1909 Zemřel polní maršál Frederick Paul Haines (plukovník: 104. pěší pluk)

11.6.1910 Narodil se generál Gabriel Poillon Disosway (velitel: Velitelství taktického letectva)11.6.1911 Narodil se generál pěchoty (Bundesheer) Otto Seitz (velitel III. sboru)


11.6.1911 Narodil se SS-Sturmbannführer Georg Karck (velitel: 9. rota 2. pluku tankových granátníků SS)11.6.1912 Narodil se generálporučík Oldřich Štangl (velitel 3. letecké stíhací divize)

11.6.1912 Narodil se generálplukovník tankových vojsk Konstantin Grigorijevič Kožanov (vrchní představitel vrchního velitele vojsk Varšavské smlouvy u ministra Národní obrany ČSSR (1969-1974))

11.6.1913 Narodil se kapitán Adolph Walter (Veliteľ II./JG 26)

11.6.1914 Narodil se námořní nadporučík William Holpert (ponorkový velitel)11.6.1916 Narodil se major (Wehrmacht) plukovník (Bundeswehr) Hans-Jürgen Burmester (velitel: Těžký tankový oddíl 509)

11.6.1916 Narodil se plukovník Alexandr Markovič Markov (veliteľ 4. stíhacieho leteckého pluku)


11.6.1916 Narodil se nadporučík Adolf Glunz (veliteľ 5./JG 26)

11.6.1916 Narodil se kapitán Rupert Frederick Smythe (irské stíhací eso 2. světové války se 6 potvrzenými sestřely, 2 nepotvrzenými a 1 poškozeným)

11.6.1917 Řecký král Konstantin abdikoval ve prospěch svého druhého syna Alexandra.

11.6.1918 Narodil se nadporučík Lloyd James Overfield (americké armádní stíhací eso 2. sv. v. s 11 potvrzenými sestřely)

11.6.1919 Narodil se major Richard Andrew Palethorpe Todd (poverený adjutant 7. parašutistického praporu)


11.6.1919 Loď HMS Tenedos (H 04) uvedena do služby


11.6.1919 Československé sily vytlačili maďarské jednotky z Banskej Štiavnice.


11.6.1921 Narodil se poručík Heinz Auert (velitel: 2. rota 116. tankového průzkumného praporu)

11.6.1922 Narodil se generálmajor Paul Shepard Oliver (velitel: 108. divize)

11.6.1922 Narodil se viceadmirál Pjotr Nikolajevič Romanenko (veliteľ 4. ponorkovej eskadry)11.6.1923 Zemřel generál intendantstva V. hodnostní třídy Jan Zavřel

11.6.1924 Narodil se admirál Vladimir Vasiljevič Sidorov (veliteľ Tichooceánskej floty 2. formovania)


11.6.1929 Narodil se generálmajor Antonín Vajcík (zástupca náčelníka Technického výboru Spojených ozbrojených síl Varšavskej zmluvy)

11.6.1930 Zemřel poručík Emil Thuy (veliteľ Jasta 28)

11.6.1930 Založen kýl lodi R. N. Bolzano

11.6.1930 Poslanecká snemovňa Národného zhromaždenia ČSR schválila návrh zákona č.102/1930 Zbierky zákonov a nariadení, čím boli vlastne formálne ukončené hraničné otázky bezprostredne aktualizované rozpočtom Rakúsko-uhorskej monarchie.

11.6.1931 Založen kýl lodi INS Delhi (C74)11.6.1935 v Buenos Aires sa podpisuje dohoda ktorou sa ukončuje vojna o Chaco medzi Boliviou a Paraguayom

11.6.1936 Narodil se generálporučík tankového vojska Vladimir Iljič Semenčukov (veliteľ 2. gardovej tankovej armády)

11.6.1936 Ponorka U-33 (U-33) spuštěna na vodu


11.6.1937 Zemřel - Reginald Joseph Mitchell (hlavný konštruktér a hlavný inžinier, Supermarine Aviation Works)

11.6.1937 Zemřel armádní velitel 1. stupně Jona Emmanuilovič Jakir (veliteľ Kyjevského vojenského okruhu)

11.6.1938 Narodil se generál Eugene Emil Habiger (velitel: Strategické velitelství)

11.6.1938 Ponorka U-51 (U-51) spuštěna na vodu

11.6.1940 Ponorka U-124 (U-124) uvedena do služby11.6.1940 Francouzská vláda přesídlila do Tours. V Briare (Fr.) začala dvoudenní jednání mezi Churchillem, Reynaudem a generálem Weygandem. Britský premiér žádal, aby se Francie nevzdávala a pokračovala v ozbrojeném odporu. Německá 9. armáda vedla boje na řece Marně. Francouzi vyklidili Reims (Remeš), Pontoise a Senlis. Do bojů na Marně a Seině zasáhla čs. divizní pěchota.


11.6.1940 Bojů u Coulommiers zasáhl 2. československý pluk ve Francii


11.6.1940 Ve 4,35 zahájilo italské letectvo ze Sicílie nálety na hlavní anglickou základnu v Středomoří - ostrov Malta. Ostrov však nebyl na začátku války nijak připraven k obraně, což bylo asi největší pochybení anglické předválečné strategie. Na ostrově se nacházely pouze 3 stíhací dvojplošníky Gladiátor, 1 radar a pár protiletadlových děl. Hned první nálet provedlo 35 italských bombardérů Savoia-Marchetti (SM7) a 18 stíhaček Macchini Castoldi (MC200). Do konce dne provedla italská letadla ještě 7 náletů na obranná a vojenská zařízení.


11.6.1940 Britský nálet na Turín.11.6.1940 Kanada, Austrálie a Nový Zéland vypověděly Itálii válku.11.6.1940 USA uzavřely s Velkou Británií a Francií dohodu o dodávkách zbraní.

11.6.1941 Loď HMS Paladin (G 69) spuštěna na vodu

11.6.1941 Ponorka U-130 (U-130) uvedena do služby


11.6.1942 Ponorka U-359 (U-359) spuštěna na vodu

11.6.1942 Založen kýl ponorky I-44 (I-44)

11.6.1942 Loď Akizuki uvedena do služby

11.6.1942 Ponorka U-522 (U-522) uvedena do služby

11.6.1942 Ponorka U-626 (U-626) uvedena do služby


11.6.1942 Ve Washingtonu podepsána sovětsko-americká dohoda o zásadách vzájemné pomoci při vedení války proti agresi.

11.6.1942 Churchillův kabinet se vyslovil pro invazi do Evropy s podmínkou, že bude připraveno dostatečné množství sil.

11.6.1942 Britská vojska ustoupila z Bi´r Hakejmu ve směru na Tobruk a k egyptským hranicím.


11.6.1942 Britský nálet na Pireus a Tarent.

11.6.1942 Japonské vrchní velení rozhodlo o rozšíření válečných operací v oblasti jižního Tichomoří.11.6.1942 Ráno obsazuje německá 90.lehká pěchotní divize Bír Hakím. Do zajetí padne na 500 raněných Poláků a Francouzů. Část posádky tvrze v noci předtím uniká z obklíčení pod vedením svého velitele gen. Koniga (1. francouzká brigáda).

11.6.1943 Zemřel generálporučík Heisuke Abe (velitel: 41. divízie )


11.6.1943 Ponorka U-367 (U-367) spuštěna na vodu11.6.1943 Vláda SSSR odeslala vládě USA a Velké Británie poselství, v němž vyslovila nesouhlas s odložením otevření druhé fronty v Evropě.11.6.1943 Britské a americké letectvo provedlo nálet na Düsseldorf (693 letadel, 1.968 t pum), Wilhelmshaven a Cuxhaven.


11.6.1943 Italská posádka na ostrově Pantelleria (11.000 mužů) kapitulovala. Na ostrově se vylodily jednotky britské 1. divize.11.6.1943 Spojenecký nálet na Kupang (ostrov Timor).


11.6.1943 B-17 Flying Fortress 206. perute potopil pri pobreží Islandu nemeckú ponorku U-417.


11.6.1944 Zemřel kapitán Hans-Johann Thurner (veliteľ I./KG 6)


11.6.1944 Zemřel kapitánporučík Hermann Dahms (ponorkový velitel)


11.6.1944 Zemřel podplukovník Wilhelm von Schönburg-Waldenburg (velitel: II. oddíl Tankového instrukčního pluku 130)

11.6.1944 Zemřel poručík letky Joseph Downey

11.6.1944 Loď USS Missouri (BB-63) uvedena do služby

11.6.1944 Zemřel plukovník (in memoriam) Vilém Nosek (letecký mechanik)11.6.1944 Leningradský front v součinnosti s Baltskou flotou se zmocnil města Terijoki na pobřeží Finského zálivu.
11.6.1944 Spojenecká vojska obsadila francouzská města Lison, Isigny a Carentan a vytvořila souvislé předmostí o šířce 90 km a hloubce 20 km (Montebourg, Isigny, Bayeux, prostor severně od Caen). Byly svedeny těžké boje o Caen.


11.6.1944 Britské a americké letectvo provedlo nálet na Giurgiu, Konstanci a Smederovo.11.6.1944 Britská 8. armáda obsadila italské Avezzano.


11.6.1944 Americké těžké bombardéry, startující ze sovětských letišť, zaútočily na Fokšany v Rumunsku a přistály na základnách v Itálii.


11.6.1945 Sovětská vojenská správa v Německu povolila ve své okupační zóně činnost antifašistických stran a svobodných odborů.

11.6.1946 Loď USS Rudyerd Bay (CVE-81) vyřazena ze služby


11.6.1950 Zemřel major Theodor Weissenberger (německé stíhací eso 2. sv. v. s 208 sestřely 43. pilot, který dosáhl 100 sestřelů a 8., který dosáhl 200 sestřelů)

11.6.1951 Zemřel generálporučík Takuma Nišimura (guvernér Sumatry)


11.6.1952 Narodil se podplukovník Pedro Antonio Blanco (obeť teroristickej bandy ETA)

11.6.1952 Ponorka USS Gudgeon (SS-567) spuštěna na vodu

11.6.1957 Zemřel generálporučík Šigejasu Suzuki (velitel Školy chemického boja)

11.6.1958 Narodil se viceadmirál Andrzej Karweta (velitel válečného námořnictva od roku 2007)


11.6.1959 Zemřel generálmajor Ernst Meiners (velitel: 81. pěší divize)


11.6.1960 Zemřel generálmajor Rudolf Höfer (velitel: Divize č. 300)

11.6.1960 Zemřel komodor Dudley Wright Knox (námořní historik)

11.6.1961 Zemřel plukovník Edward L. Hooper (náčelník štábu: 76. divize)

11.6.1961 Zemřel generálporučík Vasilij Stěpanovič Golubovskij (veliteľ 30. mechanizovaného zboru)

11.6.1962 Založen kýl lodi USS Benjamin Stoddert (DDG-22)11.6.1963 Zemřel armádní generál Lev Prchala

11.6.1963 Zemřel - Nikolaj Kondratievič Stěpaňatov (veliteľ 23. streleckej divízie)

11.6.1963 v Saigone sa na križovatke zapáli buhistický mnich Thich Quang Duc na protest proti nedodržiavaniu práva na slobodné vierovyznanie vo Vietname
11.6.1967 Zemřel generálporučík Fritz Becker (velitel: 370. pěší divize)


11.6.1968 Zemřel generálmajor Ulrich Liß (velitel: 231. pěší divize)

11.6.1968 Zemřel plukovník Robert P. Glassburn (náčelník štábu: 89. divize)

11.6.1969 Zemřel generálmajor Nikolaj Michajlovič Miščenko (veliteľ 346. streleckej divízie)

11.6.1970 Zemřel generálmajor Herbert Ludwell Earnest (velitel: 90. pěší divize)


11.6.1970 Zemřel - Alexander Fjodorovič Kerenskij (předseda ruské prozatímní vlády)


11.6.1970 Zemřel fregatní kapitán Karl-Heinz Wolff (velitel U-509)


11.6.1971 Zemřel generál duchovní služby Jaroslav Janák (vedoucí katolické skupiny duchovních)

11.6.1971 Založen kýl lodi USS Ainsworth (FF-1090)


11.6.1971 Zemřel major Břetislav Chrastina (veliteľ skupiny Spelter)

11.6.1973 Zemřel generálmajor Lawson Harry McPhearson Sanderson (velitel: 1. letecké křídlo námořní pěchoty)

11.6.1975 Zemřel generálmajor Nikolaj Petrovič Ivanov (náčelník štábu 11. gardovej vševojskovej armády)

11.6.1975 Zemřel plukovník Kondratij Vasilievič Biľutin (veliteľ 6. streleckej divízie)

11.6.1977 Zemřel plukovník Nikolaj Stepanovič Bušmanov (náčelník štábu 32. armády)11.6.1977 Zemřel plukovník Paul Albert Pierre Tarascon (plukovník ve Francouzském odboji)


11.6.1978 Zemřel SS-Oberführer Friedrich-Wilhelm Bock (veliteľ 9. tankovej divízie SS "Hohenstaufen")

11.6.1979 Zemřel generálporučík Edward Mallory Almond (velitel: 2. pěší divize)11.6.1980 Zemřel generálmajor Josef Hendrich (náčelník štábu 2. vojenského okruhu)

11.6.1983 Zemřel plukovník Stepan Alexejevič Nemenko (veliteľ 57. samostatnej pozorovacej letky)

11.6.1984 v důsledku akcí proti Sikhům, propuká vzpoura sikhských vojáků v indické armádě.


11.6.1986 Zemřel plukovník Karl-August von Bülow (velitel Tankového pluku 24)

11.6.1988 Zemřel plukovník Kijoši Tanaka (náčelník štábu Taiwanskej armády)

11.6.1990 Zemřel generál Isaac Davis White (velitel: 8. armáda)


11.6.1991 Zemřel generálmajor Eduard Jirák (načelník Výzkumnného ústavu 401)
11.6.1992 Zemřel generálporučík Hans von Donat (velitel: Vyšší velitelství železničních ženijních jednotek Skupiny armád Sever)

11.6.1993 Zemřel kapitán Ernst Otto (velitel II. praporu, 454. granátnický pluk)

11.6.1994 Zemřel generálporučík letectva Pjotr Ivanovič Nedělin (náčelník štábu letectva protivzdušnej obrany ZSSR (1962-1963))

11.6.1994 Loď USS Oak Hill (LSD-51) spuštěna na vodu

11.6.1995 Zemřel generálmajor Marshall B. Garth (velitel: 3. pěší divize)

11.6.1999 Zemřel major Vernon Beauclerk George Cheesman (velitel, 780., 1770. peruť FAA)

11.6.1999 Ponorka USS Pogy (SSN-647) vyřazena ze služby


11.6.2002 Zemřel major Werner Pluskat (velitel I. oddílu Dělostřeleckého pluku 352)

11.6.2002 Zemřel nadporučík Jack Cleveland Montgomery (nositel Medaile cti)


11.6.2005 Zemřel generálmajor Zoltán Jakuš (náčelník inšpekcie Ministerstva národnej obrany)

11.6.2010 Zemřel plukovník William H. Holloman III (první afroameričan pilot vrtulníku)


11.6.2013 Indické letectvo na základni Edwards AFB oficiálne prevzalo prvé z 10 objednaných transportných lietadiel Boeing C-17A Globemaster III.

11.6.2014 Zemřel nadporučík Gottfried Hagena (nositel Rytířského kříže)

11.6.2015 Založen kýl lodi Pjotr Morgunov (117)
11.6.2019 Zemřel generálmajor Čestmír Hrbek (Zástupce náčelníka štábu Západního vojenského okruhu (1990-1992))

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more