Main Menu
User Menu

Military history website

IX. horský sbor Waffen-SS (chorvatský) [1944-1945]

IX Waffen-SS Mountain Corps (Croatian)

IX. Waffen-Gebirgskorps der SS (kroatisches)

     
Název:
Name:
IX. horský sbor Waffen-SS
Originální název:
Original Name:
IX. Waffen-Gebirgskorps der SS
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.06.1944
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.02.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.06.1944-01.10.1944 ?
DD.10.1944-DD.12.1944 2. tanková armáda
DD.12.1944-DD.02.1945 6. armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
21.06.1944-DD.12.1944 Sauberzeig, Karl Gustav (SS-Gruppenführer und Generalleutenant der Waffen-SS)
DD.12.1944-DD.02.1945 Pfeffer-Wildenbruch, Karl von (SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.06.1944-DD.08.1944 Braun, Erich (SS Obersturmführer)
DD.12.1944-DD.02.1945 Lindenau, Daniel (Oberstleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.01.1945-DD.02.1945 13. tanková divize
DD.01.1945-DD.02.1945 Tanková divize Feldherrnhalle

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Čestný název:
Honorary Name:
DD.06.1944-DD.02.1945 kroatisches (chorvatský)
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
Generalkommando IX. Waffen-Gebirgskorps der SS
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; freiwilligen.sweb.cz
URL : https://www.valka.cz/IX-horsky-sbor-Waffen-SS-chorvatsky-1944-1945-t10023#450337Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

IX. Waffen-Gebirgskorps der SS (kroatisches)IX. Waffen-Gebirgskorps (kroatisches) byl zformován v červnu 1944 v Chorvatsku a bojoval proti partyzánům do konce roku 1944, kdy byl přesunut do Maďarska a tam v bojích v únoru 1945 zničen.


Operace:
Chorvatsko (06/1944 - 12/1944)
Maďarsko (12/1944 - 02/1945)
URL : https://www.valka.cz/IX-horsky-sbor-Waffen-SS-chorvatsky-1944-1945-t10023#30498Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Korpstruppen:


SS-Korps-Nachrichten-Abteilung 109


SS-Gebirgs-Artillerie-Regiment 509


Schwere SS-Beobachtungs-Batterie 509


SS-Flak-Abteilung 509


SS-Feldgendarmerie-Trupp 509


SS-Feldpostamt 509


SS-Feldlazarett 509


SS-Kampfgruppe Dörner
URL : https://www.valka.cz/IX-horsky-sbor-Waffen-SS-chorvatsky-1944-1945-t10023#30499Version : 0
MOD