>> Prostředky pro určení místa havarované ponorky (HSB, MGS-29, MGS-30)

АСБ, МГС-29, МГС-30

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Zařízení a prostředky informování o havárii ponorky, označení místa havárie a spojení s její posádkouPatří sem:


- plovoucí havarijně-informační zařízení (dále PHIZ, всплывающие аварийно-информационные устройства = ВАУ), které zabezpečuje vysílání informace o havárii na ponorce, která leží na dnu, na pobřežní spojovací uzly do vzdálenosti 3000 km;


- havarijní signální bóje (dále HSB, аварийно-сигнальные буи = АСБ), která zabezpečuje rádiové spojení havarované ponorky, která leží na dnu, se silami služeb vyhledávání a havarijně-záchranných prací (dále SVHZP, служба поисковых и аварийно-спасательных работ = СПАСР) na vzdálenost 10 až 15 km;


- přístroje havarijní hydroakustické signalizace, MGS-29 k označení ponorky na hloubce do 500 m, MGS-30 k označení ponorky na hloubce do 6000 m.


Kromě toho lze k označení místa havárie ponorky použít i další palubní zařízení, prostředky a také torpédomety, s jejichž pomocí lze vypouštět signální patrony, palivo. olej, vzduchové bubliny a různé předměty, které jsou schopny plavat.


Zdroj (stejný pro všechny části tohoto vlákna, není-li uvedeno jinak):
Podvodnyj flot Rosii
URL : https://www.valka.cz/Prostredky-pro-urceni-mista-havarovane-ponorky-HSB-MGS-29-MGS-30-t102193#368679 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Havarijní signální bóje (HSB)


Havarijní signální bóje je určena k:


- označení místa ponorky ležící na dně;


- zabezpečení dvoustranné radiotelefonního a bezbateriového telefonního spojení posádky se záchrannými plavidly;


- přenosu elektrické energie přes kabel, kterým je HSB k ponorce připoutána, z paluby záchranného plavidla na palubu ponorky, aby bylo zabezpečeno havarijní osvětlení;


- k vynesení nosného lana záchranného zvonu na hladinu.Stručný popis havarijní signální bóje:


Havarijní signální bóje jsou určeny pro vytváření a automatické vysílání signálů o havárii ponorky.


Sestávají z palubní aparatury (umístěné na palubě ponorky) a autonomního plovoucího zařízení.


Vypuštění HSB je provedeno automaticky při potopení ponorky na větší než maximální povolenou hloubku, která závisí na konkrétním typu ponorky, nebo při dosažení palubního tlaku v centrálním úseku ponorky většího než 8 atm, anebo ručně.


HSB je možné vypustit při náklonu ponorky do 60° a sklonu do 45°.


Před vypuštěním HSB se do její paměti automaticky přenesou z navigačního systému ponorky informace o zeměpisných souřadnicích místa havárie ponorky. Ručně lze doplnit další doplňující informace o charakteru havárie.


25 minut po vynoření HSB na hladinu je zahájeno vysílání signálů obsahujících informace o havárii ponorky.


Signál o havárii vysílá HSB ve dvouhodinovém cyklu po dobu 5 dnů, provede tedy celkem 60 relací, poté se HSB zlikviduje samozatopením.
URL : https://www.valka.cz/Prostredky-pro-urceni-mista-havarovane-ponorky-HSB-MGS-29-MGS-30-t102193#368680 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Havarijní signální bóje (HSB)


Složení havarijní signální bóje:


- samotná bóje, umístěná v propustném výstupku nástavby ponorky;


- palubní aparatura, umístěná uvnitř pevného trupu ponorky;


- lano s kabelem, kterým je bóje spojena jednak s palubní aparaturou bóje umístěné na ponorce, jednak s nosným okem na hřbetu záchranného zvonu (viz obrázek níže).


Výtlak plovoucí bóje zabezpečuje její vynoření na hladinu společně s lanem s kabelem na vodní hladinu.


Ručně lze HSB vypustit zevnitř ponorky.


Lano s kabelem je o 15 až 20 % delší, než je maximální povolená hloubka ponoření ponorky.


Na ponorce jsou umístěny dvě HSB - jedna v přední a druhá v zadní části ponorky.


Používají se HSB ve dvojím provedení:


- bóje s radiosvětelným signalizačním zařízení (RSU-1D);


- bóje se signálním majákem a telefonem.Popis obrázku HSB:


1 - pevná základna
2 - lano s kabelem
3 - vypouštěcí část HSB
4 - proudnicový kryt
5 - světelné signální záchranné zařízení
6 - kryt nízko položené kruhové antény
7 - pracovní lano záchranného zvonu
8 - blok konektorů signálního záchranného zařízení
9 - hlava upevnění pracovního lana záchranného zvonu
10 - mechanismus odstřižení lana s kabelem
11 - náhon pro upevnění a uvolnění HSB (je to šroub)
12 - kolo pro ruční uvolnění HSB


URL : https://www.valka.cz/Prostredky-pro-urceni-mista-havarovane-ponorky-HSB-MGS-29-MGS-30-t102193#368681 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Spojení posádky havarované ponorky se záchrannými plavidly se uskutečňuje:


- běžnými hydroakustickými stanicemi ponorky;


- telefonem HSB;


- použitím domluvených signálů klepáním.
URL : https://www.valka.cz/Prostredky-pro-urceni-mista-havarovane-ponorky-HSB-MGS-29-MGS-30-t102193#368683 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Malorozměrné hydroakustické signalizátory MGS-29 a MGS-30Malorozměrný hydroakustický signalizátor MGS-29 (Малогабаритный гидроакустический сигнализатор = МГС) je určen k označení místa, kde leží havarovaná ponorka, pomocí automatického vyzařování širokopásmového hydroakustického signálu.


MGS-29 je určen pro hloubky do 500 m.


Připravený signalizátor MGS-29 může být aktivován ručně stlačením spouštěcího tlačítka nebo automaticky (pokud tlak uvnitř úseku převýší 2 atm) kteréhokoli ze tří vypouštěcích zařízení, která jsou umístěna v záchranných úsecích.Na ponorkách poslední generace je používán malorozměrný hydroakustický signalizátor MGS-30, který na rozdíl od MGS-29 zabezpečují:


- v režimu "Program" (“Программа″) automatické vyzařování hydroakustického signálu po dobu 6 měsíců;


- v režimu "Dozorčí" (“Дежурный″) vyzáření odpověďového hydroakustického signálu na dotazovací signál z vyhledávacího plavidla po dobu 9 měsíců.


MGS-30 je určen pro hloubky do 3000 m.


Aktivace MGS-30 je stejná jako u MGS-29.
URL : https://www.valka.cz/Prostredky-pro-urceni-mista-havarovane-ponorky-HSB-MGS-29-MGS-30-t102193#368684 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more