Main Menu
User Menu

Military history website

Hanzovní kříž

Hanseatic Cross

Hanseatenkreuz

     
Název:
Name:
Hanzovní kříž
Název v originále:
Original Name:
Hanseatenkreutz
Datum vzniku:
Date of Establishment:
10.09.1915
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://de.wikipedia.org/wiki/Hanseatenkreuz
URL : https://www.valka.cz/Hanzovni-kriz-t102920#631358Version : 0
MOD
     
Název:
Name:
Hanzovní kříž (Hamburk)
Název v originále:
Original Name:
Hanseatenkreutz
Datum vzniku:
Date of Establishment:
10.09.1915
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://de.wikipedia.org/wiki/Hanseatenkreuz
URL : https://www.valka.cz/Hanzovni-kriz-t102920#631359Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Hansovní záslužné kříže
Hanseatenkreuz 1915
Miliony mužů v Německé armádě bylo nutno odměnit a ocenit viditelně nošenou dekorací, která by byla upomínkou jejich nasazení v poli. Tuto problematiku vyřešila většina německých států a státečků založením vlastního specifického vyznamenání, které by zároveň bylo upomínkou na území, království či vévodství z kterého jednotlivé armádní složky a vojáci v rámci Německé armády bojovali.
Svobodná hansovní města:
Brémy
Hamburk
Lübeck
V roce 1915 zakládají své záslužné kříže, které jsou rozhodnutím městského senátu určeny k ocenění statečných vojáků těchto svobodných hansovních měst.
Brémy:
Hansovní kříž byl založen 14. září 1915 rozhodnutím Senátu města Brémy. Do 23. listopadu 1923, kdy bylo ukončeno udělování těchto křížů bylo uděleno celkem 20 018 kusů vyznamenání.
Popis dekorace:
Kříže jsou ve všech případech smaltovaná jasným červeným smaltem a ve středním smaltovaném medailonu je symbol nebo lépe znak Svobodného města Brémy (klíč od městské brány).
Zadní strana je ve všech případech nesmaltovaná postříbřená. Středový medailon je opatřen nápisem:
FÜR VERDIENST IM KRIEGE 1914 (Za zásluhy ve válce 1914)
V horní části kříže je závěsné ouško s kroužkem k upevnění na stuhu.
Kříž byl určen především pro vojáky pěšího pluku č. 76 Svobodného pluku města Brémy.
Stuha – viz obrázek
Kříž je zhotoven z obecného postříbřené kovu. Velikost kříže 39,6 mm, váha je uváděná 19 gramů.
Mezi faleristy jsou kříže vyhledávané pro svoji podobu s řádovou dekorací zvláště na řádových sponách prostých vojáků jsou efektním doplňkem křížů a medailí.
Literatura:
Dr. K. G. Klietmann: Poure le Mérité und Tapferkeitsmedaille. Berlín 1966
Jörg Nimmergut: Deutsche Orden
Jörg Nimmergut: Orden und Ehrenzeichen 1800-1945 (katalog)
URL : https://www.valka.cz/Hanzovni-kriz-t102920#370561Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Hansovní kříž města Hamburku
byl založen 10. září roku 1915. O založení kříže opět rozhodoval Senát tohoto Svobodného hanzovního města. Křížů bylo uděleno přibližně 50 000 kusů.
Popis kříže:
Kříž vyrobený z obecného kovu je opět postříbřený zcela shodný s výše popsaným křížem. Pouze ve středním červeně smaltovaném medailonu je umístěn městský znak Hamburku.
Rozměr: 39,6 mm, váha 18 g.
Stuha - viz obrázek
Literatura je uvedena v úvodní části.
URL : https://www.valka.cz/Hanzovni-kriz-t102920#370562Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Hansovní kříž města Lübecku
Lübeckisches Hanseatenkreuz
Tento hansovní kříž byl založen 21. srpna roku 1915 rozhodnutím senátu Svobodného města Lübeck.
Přesné počty udělené dekorace nejsou známy, ale udělování pokračovalo ještě v roce 1919.
Popis dekorace:
Jde o červeně smaltovaný kříž, který má ve svém středovém medailonu umístěn znak tohoto starobylého hansovního města, jehož historie sahá do 11. století.
Zadní strana tak jako u křížů již zde popsaných nese stejný nápis ve svém středovém medailonu:
FÜR VERDIENST IM KRIEGE 1914
Velikost kříže je 40 mm. Váha přibližně 18 g.
Stuha - viz obrázek
Všechny tři kříže jsou cenově dostupné a hlavně pro svůj atraktivní vzhled je běžně nacházíme i ve sbírkách česko-moravsko-slovenských faleristů.
Literatura:
Je uvedena v úvodní části.
URL : https://www.valka.cz/Hanzovni-kriz-t102920#370563Version : 0
Název
Name
Hanzovní kříž (Hamburk)
Hanseatic Cross
Hanseatenkreutz
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Hanzovni-kriz-t102920#631360Version : 0
MOD