Fenyldichlórarzén (PD)

Fenyldichlorarsin

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

FENYLDICHLÓRARZÉN (PD)
(pľuzgierotvorná bojová látka)


Fenyldichlórarzén je bezfarebná až žltkastá kvapalina bez zápachu. Poškodzuje pľúca a spôsobuje kýchanie. Kontakt pokožky s kvapalinou spôsobuje pľuzgiere.


základné údaje:
názov: fenyldichlórarzén
označenie: PD
ďalšie názvy: fenyldichlorarsin (česky)
registračné číslo CAS: 696-28-6


fyzikálne a chemické vlastnosti:
chemický názov: fenyldichlórarzén
vzorec: C6H5-AsCl2
molekulová hmotnosť: 222,93
bežný fyzikálny stav: bezfarebná až žltkastá kvapalina
zápach: bez zápachu
teplota varu: 233°C (extrapolovaná)
teplota topenia: -22,5°C (teplota mrznutia)
hustota:
1,645 g/ml pri 25°C
1,677 g/ml pri 0°C
tlak pár: (extrapolovaný)
2,933 Pa pri 25°C
279,98 mPa pri 0°C
viskozita: ?
povrchové napätie: ?
teplota vzplanutia: ?
teplota rozkladu: -
rozpustnosť: pri kontakte s vodou sa okamžite rozkladá; miešateľný s alkoholom, benzénom, éterom, acetónom, petrolejom, ropou a olivovým olejom
hydrolýza: okamžitá za vzniku kyseliny chlorovodíkovej a oxidu fenylarzénového
stálosť pri uskladnení: ?
reakcie s kovmi a inými materiálmi: žiadne závažné účinky na mäkkú oceľ a liatinuzdroj: POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
URL : https://www.valka.cz/Fenyldichlorarzen-PD-t104020#373782 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

toxicita:
oči: ?
pokožka: veľmi pľuzgierotvorný
vdychovanie: poškodzuje pľúca
ochrana: špeciálna ochrana
typ látky: pľuzgierotvorná látka s oneskoreným účinkom
účinok: okamžitý účinok na oči; na kožu pôsobí oneskorene asi po 1 hodineodhad toxicity:
účinok
spôsob kontaktu
účinná dávka
doba expozície
exponent toxicity
spoľahlivosť údaju
smrť
vdychovanie/očný kontakt
LD50: 2600 mg.min./m3
2-360 min.
?
nízka
smrť
kontakt pokožky
s tekutinou, alebo plynom
dáta nie sú
k dispozícií
-
-
-
závažné účinky
(pľuzgiere)
kontakt pokožky
s plynom 1)
ED50: 200-500 mg.min./m3 2)
30-50 min.
?
nízka
neznesiteľný
vdychovanie/očný kontakt
ED50: 16 mg.min./m3
1-2 min.
?
nízka
prahová dávka 3)
vdychovanie/očný kontakt
ED50: 1 mg.min./m3
1 min.
-
nízka
zdroj: POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005


1) predpokladá sa, že zasiahnutí majú oči chránené pred účinkom látky
2) založené na údajoch o sulfidickom yperite
3) zdroj neuvádza bližšie informácie; ide o bližšie nešpecifikované rozpoznanie látky vdychovaním, keďže látka je bez zápachu
URL : https://www.valka.cz/Fenyldichlorarzen-PD-t104020#373783 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more