Nicolson, Eric James

     
Příjmení:
Surname:
Nicolson Nicolson
Jméno:
Given Name:
Eric James Brindley Eric James Brindley
Jméno v originále:
Original Name:
Eric James Brindley Nicolson
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
podplukovník Wing Commander
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
29.04.1917 Hampstead, Londýn
29.04.1917 Hampstead, London
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
02.05.1945 Bengálský záliv
02.05.1945 Bay of Bengal
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel 171. křídla
velitel 27. perutě RAF
velitel 1459. letky
Commander of No. 171 Wing
Commander of No. 27 Squadron RAF
Commander of No. 1459 Flight
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
jediný stíhač RAF vyznamenaným Viktoriiným křížem během 2. sv. války
zabit při letecké nehodě
Only RAF fighter pilot to be awarded the Victoria Cross in WW2
Killed in Air Accident
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.npg.org.uk
URL : https://www.valka.cz/Nicolson-Eric-James-t104055#373858 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Nicolson Nicolson
Jméno:
Given Name:
Eric James Brindley Eric James Brindley
Jméno v originále:
Original Name:
Eric James Brindley Nicolson
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://en.ww2awards.com/person/124
URL : https://www.valka.cz/Nicolson-Eric-James-t104055#509685 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Wing Commander Eric James Brindley Nicolson VC, DFC


Eric se narodil 29. dubna 1917. Jeho rodiče Leslie Gibson a Dorothea Hilda Nicolsonovi žili v Hampsteadu, části Londýna, kde Eric strávil též své dětství. Středoškolská studia absolvoval na prestižní Tonbridge School v Kentu a v roce 1936 vstoupil pod služebním číslem No. 39329 do RAF.


Prodělal stíhací výcvik a v roce 1937 byl poslán k 72. peruti vyzbrojené letouny Gladiator. Dne 16. května 1940 byla na letišti Church Fenton zformována 249. peruť a Nicolson k ní byl poslán, aby pomohl s výcvikem mladých letců. Jednotka byla totiž vyzbrojena Spitfiry Mk.I, které od dubna 1939 používala i „dvaasedmdesátka.“ Ovšem během několika dnů změnilo velení své rozhodnutí a jednotka se musela přezbrojit na Hurricany! Všichni piloti se tak museli přeškolit. Zvládli to ale rychle a 29. června byla jednotka prohlášena za operační a již 8. července získali piloti první sestřel. To bylo první z celkem 328 ½ vzdušných vítězství, což na konci bojů učinilo z 249. perutě nejúspěšnější stíhací jednotku války.


Dne 19. července byl dosavadní velitel letky B F/Lt R. Kellett poslána do Northoltu, aby se stal velitelem vznikající 303. polské perutě, a jeho místo zaujal právě Nicolson, čerstvě povýšený do hodnosti Flight Lieutenant. Dne 14. srpna 1940 se jednotka přesunula na letiště Boscombe Down, kde byla mnohem blíže právě zuřící Bitvy o Británii, a zapojila se do bojů. První souboj s německými útočníky absolvovali piloti již následující den a bez vlastních ztrát sestřelili tři Bf 110.


Dne 16. srpna se letiště Gosport stalo cílem útoku formace bombardérů Ju 88, krytých 18 stíhačkami Bf 110 pravděpodobně od II./ZG 2. Hurricany 249. perutě byly poslány do prostoru Poole-Southampton, kde měly čekat na německou formaci. Narazili však na nebezpečné Bf 109 E. Dopředu byla poslána červená sekce, kterou vedl právě Nicolson. Než se však k nepříteli dostali, zaútočilo na ně několik Spitfirů, takže obrátil nazpět. V tom se však v rádiu ozvalo hlášení, že zbytek formace byl napaden u Southamptonu. Nicolson později hlásil:


„…okamžitě jsem změnil směr, abych se do této potyčky dostal, a současně jsem sáhl po mapě. Když jsem ji zrovna otevíral, zasáhly mou kabinu čtyřikrát po sobě střely z kanónu. První z nich roztříštila překryt kabiny, druhá prošla záložními nádržemi paliva, které okamžitě vzplanuly, a třetí mne zasáhla do nohy.“


Německý útok byl tvrdý a nečekaný. Stejný osud jako Nicolsonův Hurricane P3576/GN-A potkal i stroj P3616/GN-F P/O M. Kinga, který okamžitě vyskočil a otevřel padák.


Pro oba letce ale drama ještě neskončilo:
„Když jsem uslyšel první ránu, prudce jsem potlačil a zabočil vpravo, ale jak zepředu začaly šlehat plameny, musel jsem skrčit nohy k sobě na sedačku. K mému údivu jsem v tu chvíli uviděl vedle sebe letět také střemhlav Me 110, jehož dráha křižovala mou – zahájil jsem proto palbu na vzdálenost asi 200 yardů a střílel jsem, dokud jsem dokázal snést žár ohně. Nemohu odpřísáhnout, jestli jsem měl tlačítko spouští kulometů odjištěné, ale vím, že zaměřovač byl osvětlený… nicméně čtyři nezávislí svědci na zemi to potvrzují jako sestřel. Stodesítka začala ihned po zahájení mé palby kličkovat, ale to mohla způsobit i snaha zadního střelce dostat mne do svých mířidel. Po chvilce pak kličkovat přestal a úhel jejího střemhlavého letu se zvětšil. V žádném případě si ale nemyslím, že by to letadlo bylo neovladatelné. V tu dobu jsem chtěl vyskočit, ale narazil jsem hlavou na rozbitý překryt kabiny! Rychle jsem ho odhodil a znovu se odrazil k výskoku. Tentokrát mne vrátily zpět nerozepnuté poutací pásy! Uvolnil jsem jejich přezku a vyskočil potřetí. Přitom jsem levou nohou kopl do kniplu, a tak se můj letoun snášel dolů v ploché vývrtce jako nějaká zátka z láhve šampaňského.“


K zemi se tak snášely dva padáky stíhačů RAF, po kterých ale začali střílet vojáci nedalekých protiletadlových děl! Není jasné, jak přesnou mušku měli, nicméně Kingův padák náhle přestal plnit svou funkci a pilot tvrdě dopadl na zahradu jednoho z domů v Clifton Road v Shirley, kde také na svá těžká zranění zemřel.


Těžce popálenému Nicolsonovi se nevedlo o nic lépe. Byl do boku zasažen ranou z brokovnice jednoho z členů domobrany. To ale vidělo několik lidí, kteří již dávno rozpoznali, že na padáku je vlastní pilot a tohoto nebohého muže málem ubili k smrti! Nicolson byl mezitím převezen do nemocnice v Southamptonu.


Němci ještě zasáhli stroj P3870 S/Ldr E. Kinga, který ho však dokázal dotáhnou zpět na základnu. Jediným britským úspěchem tak byla ona Nicolsonova stodesítka, která byla pilotovi přiznána jako pravděpodobně zničená. Jednalo se zároveň o Ericovo jediné vítězství ve válce. Identitu její, ani útočníků, se vzhledem k rozsáhlosti bojů nepodařilo zjistit.

Erica teď čekala dlouhá doba rekonvalescence. Ten byl nejprve převezen do nemocnice RAF v Haltonu a poté do hotelu Palace v letovisku Torquay, které sloužilo jako lázně pro zraněné letce.

Když vyšlo najevo pilotovo hrdinství, byl okamžitě navržen na udělení nejvyššího vyznamenání Viktoriina kříže. Panovník návrh schválil a udělení bylo oznámeno 15. listopadu 1940. Nicolson se tak stal jediným stíhačem RAF za celou dobu 2. světové války, který toto vyznamenání obdržel. Jen pro zajímavost, během války obdržel Viktoriin kříž jen jeden další pilot stíhačky – Kanaďan Robert Hampton "Hammy" Gray, „žokej“ Corsairu 1841. perutě FAA, který zahynul během útoku na japonskou loď. Byl zároveň druhým a posledním příslušníkem ozbrojených sil, který za války obdržel toto vyznamenání za akci na domácí půdě. Tím prvním byl Leading Seaman Jack Mantle z upravené dopravní lodi HMS Foylebank. Ten byl oceněn za akci ze 4. července 1940, kdy, ačkoliv těžce raněn, střílel z protiletadlového děla na útočící německé stroje, dokud neklesl mrtev k zemi.


Nicolson se plně uzdravil v létě 1941 a v říjnu 1941 se stal velitelem nedávno vzniklé 1459. letky. Ta byla vyzbrojena stroji Douglas Havoc v úpravě Turbinlite. Tyto stroje měly v přídi silný reflektor a byly vybaveny radarem. Měli létat ve spolupráci s jednomotorovými stíhačkami, pro které měly vyhledávat cíle a pak je osvětlovat. Ovšem metoda nebyla moc úspěšná, navíc rostl počet standardních nočních stíhaček. Eric jednotce vele do března 1942 a následně byl poslán do Indie.


Zde se v říjnu 1942, již v hodnosti Wing Commander, stal velitelem 171. křídla. To se skládalo z 20. a 28. perutě RAF a 2. perutě Indického letectva. Výzbroj jednotek tvořily zejména hornoplošné Lysandery a byla určeny k podpoře pozemních sil. Brzy je však začaly nahrazovat Hurricany Mk.IIB/C/D, jednotky však do bojů zasahovaly jen omezeně a věnovaly se hlavně výcviku.


V srpnu 1943 Nicolson opět změnil post, tentokrát se ujal velení 27. perutě RAF. Ta se v té době nalézala na letišti Agartala a ve výzbroji měla stroje Beaufighter Mk.VI a Mosquito Mk.II. Jejím hlavním úkolem byly útoky proti pozemním a námořním cílům. Eric jednotku vedl až do června 1944 a byl vyznamenán DFC.


Následně působil na štábu RAF v Barmě a zdá se, že své pozice využíval k občasným „výpravám“ nad nepřátelské území v letounech různých jednotek. Bylo tomu tak i 2. května 1945. Toho dne bylo posláno 16 bombardovacích Liberatorů od 355. a 356. perutě RAF k útoku na postavení dělostřelectva u Rangúnu, kde právě operovalo spojenecké pozemní vojsko. Eric letěl jako pozorovatel ve stroji „R“ S/Ldr De Souzy od 355. perutě. Stroji však selhal motor, který navíc obalily plameny. Pilot se pokusil přistát v Bengálském zálivu, nehodu ale přežili jen dva muži. Mezi mrtvými byl bohužel i Wing Commander Eric James Brindley Nicolson VC, DFC.


Prameny:
Cull, B.: 249. stíhací peruť, Naše vojsko, Praha 2003
Shores, C.: Air War for Burma, Grub Street, London 2005
FlyPast Special - Battle of Britain, 70th Anniversary
en.wikipedia.org
www.cwgc.org
ww2today.com

URL : https://www.valka.cz/Nicolson-Eric-James-t104055#373872 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more