Kautecký, František

     
Příjmení:
Surname:
Kautecký Kautecký
Jméno:
Given Name:
František František
Jméno v originále:
Original Name:
František Kautecký
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál V. hodnostní třídy General of 5th Rank Class
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
21.07.1870 Český Brod /
21.07.1870 Cesky Brod /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
05.05.1930 Praha /
05.05.1930 Prague /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
? ?
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
? ?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Kautecky-Frantisek-t104648#375268 Version : 0

     
Příjmení:
Surname:
Kautecký Kautecký
Jméno:
Given Name:
František František
Jméno v originále:
Original Name:
František Kautecký
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1880-DD.06.1886 Státní reálné gymnasium, Rakovník
DD.09.1880-DD.06.1886 ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.09.1886-DD.08.1890 Kadetní škola pěchoty, Karlovac
DD.09.1886-DD.08.1890 ?
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1890 kadet rakousko-uherské branné moci
01.11.1892 poručík rakousko-uherské branné moci
01.05.1896 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.05.1906 kapitán rakousko-uherské branné moci
01.05.1915 major rakousko-uherské branné moci
01.05.1917 podplukovník rakousko-uherské branné moci
18.11.1918 podplukovník pěchoty
01.11.1919 plukovník pěchoty
29.12.1922 generál V. hodnostní třídy
01.02.1926 generál V. hodnostní třídy ve výslužbě
18.08.1890 ?
01.11.1892 ?
01.05.1896 ?
01.05.1906 ?
01.05.1915 ?
01.05.1917 ?
18.11.1918 ?
01.11.1919 ?
29.12.1922 General of 5th Rank Class
01.02.1926 General of 5th Rank Class (Ret.)
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.09.1886-DD.08.1890 vojenské studium, Karlovac
DD.08.1890-DD.11.1892 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 13, Kraków
DD.11.1892-DD.05.1896 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 9, Przemysl
DD.05.1896-DD.11.1900 praporní pobočník Pěšího pluku č. 9, Stryj
DD.11.1900-DD.05.1903 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 81, Jihlava
DD.05.1903-DD.05.1906 velitel školy jednoročních dobrovolníků Pěšího pluku č. 81, Wiener Neustadt
DD.05.1906-DD.07.1910 důstojník velitelství Pěšího pluku č. 81, Jihlava
DD.07.1910-DD.03.1915 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 81, Trebinje a balkánské válčiště
DD.03.1915-DD.09.1915 velitel praporu Pěšího pluku č. 81, balkánské a italské válčiště
DD.09.1915-DD.10.1915 velitel praporu Pěšího pluku č. 101, balkánské válčiště
DD.10.1915-DD.01.1916 nemocniční ošetřování
DD.01.1916-DD.08.1916 velitel praporu Pěšího pluku č. 101, balkánské a italské válčiště
DD.08.1916-DD.09.1916 velitel improvizované plukovní skupiny, italské válčiště
DD.09.1916-DD.03.1918 velitel školy jednoročních dobrovolníků 1. pluku císařských myslivců, Innsbruck
DD.03.1918-DD.11.1918 velitel Praporu polních myslivců č. 14, východoevropské a balkánské válčiště
DD.11.1918-DD.12.1918 důstojník Vrchního velitelství československých vojsk, Praha
DD.12.1918-DD.05.1919 důstojník Zemského vojenského velitelství v Čechách, Praha
DD.05.1919-DD.08.1919 velitel náhradního praporu 8. střeleckého pluku, Praha
DD.08.1919-DD.08.1920 velitel 8. střeleckého pluku, Žilina
DD.08.1920-DD.10.1920 velitel 26. pěšího pluku, Banská Bystrica
DD.10.1920-DD.11.1920 velitel Pěšího pluku 26, Banská Bystrica
DD.11.1920-DD.12.1923 velitel Pěší brigády 2, Chomutov
DD.12.1923-DD.01.1925 velitel Pěší brigády 1, Praha
DD.01.1925-DD.01.1926 přednosta 16. oddělení /pěšího vojska/ ministerstva
DD.09.1886-DD.08.1890 ?
DD.08.1890-DD.11.1892 ?
DD.11.1892-DD.05.1896 ?
DD.05.1896-DD.11.1900 ?
DD.11.1900-DD.05.1903 ?
DD.05.1903-DD.05.1906 ?
DD.05.1906-DD.07.1910 ?
DD.07.1910-DD.03.1915 ?
DD.03.1915-DD.09.1915 ?
DD.09.1915-DD.10.1915 ?
DD.10.1915-DD.01.1916 ?
DD.01.1916-DD.08.1916 ?
DD.08.1916-DD.09.1916 ?
DD.09.1916-DD.03.1918 ?
DD.03.1918-DD.11.1918 ?
DD.11.1918-DD.12.1918 ?
DD.12.1918-DD.05.1919 ?
DD.05.1919-DD.08.1919 ?
DD.08.1919-DD.08.1920 ?
DD.08.1920-DD.10.1920 ?
DD.10.1920-DD.11.1920 ?
DD.11.1920-DD.12.1923 ?
DD.12.1923-DD.01.1925 ?
DD.01.1925-DD.01.1926 ?
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Kautecky-Frantisek-t104648#375269 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more