T-54-1 (T-54 model 1946)

T-54-1 (T-54 mod. 1946)
Т-54-1 (Т-54 обр. 1946 г.)
     
Název:
Name:
T-54-1 T-54-1
Originální název:
Original Name:
Т-54-1 (Т-54 обр. 1946 г.)
Kategorie:
Category:
střední tank medium tank
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1947-DD.MM.1949 Uralský tankový závod č. 183 J. V. Stalina, Nižnyj Tagiľ /
DD.MM.1948-DD.MM.1949 Omský státní závod č. 174 K. E. Vorošilova, Omsk /
DD.MM.1948-DD.MM.1949 Charkovský závod č. 75, Charkov /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1947-DD.MM.1949
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
713 (vrátane 96 ks tankov určených na výcvik) + min. 2 prototypy
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.02.1945 ?
Osádka:
Crew:
4
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
36000 kg 79366 lb
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
9000 mm 29 ft 6 ⅜ in
Délka korby:
Hull Length:
6270 mm 20 ft 6 ⅞ in
Celková šířka:
Overall Width:
3270 mm 10 ft 8 ¾ in
Celková výška:
Overall Height:
2400 mm 7 ft 10 ½ in
Světlá výška:
Ground Clearance:
425 mm 1 ft 4 ¾ in
Šířka pásu:
Track Width:
500 mm 1 ft 7 ¾ in
Měrný tlak:
Ground Pressure:
0,091 MPa 13.2 psi
Pancéřování:
Armour:
120 mm (predná časť trupu)
200 mm (predná časť veže)
4 ¾ in (front of hull)
7 ⅞ in (front of turret)
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
V-54 V-54
Výkon:
Power:
382 kW při 2000 ot/min 512.3 bhp at 2000 rpm
Převodové ústrojí:
Transmission:
mechanická mechanic
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
50 km/h 31 mph
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
15 km/h 9 mph
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
330 km 205 mi
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km ? mi
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
30 ° 67 %
Boční náklon:
Side Slope:
30 ° 67 %
Překročivost:
Trench Crossing:
2,7 m 106 in
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,8 m 31 in
Brodivost:
Fording Depth:
1,4 m 55 in
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
1 x 100 mm kanón D-10T (34 nábojov) 1 x 3,94in gun D-10T (34 rounds)
Vedlejší:
Secondary:
1 x 7,62 mm guľomet SG-43 (spriahnutý)
2 x 7,62 mm guľomet SG-43 (v prednej časti trupu)
1 x 12,7 mm guľomet DŠK (protiletadlový)
1 x .303 machine gun SG-43 (coaxial)
2 x .303 machine gun SG-43 (front of hull)
1 x .50 machine gun DShK (antiaircraft)
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Objekt 137, známy aj ako T-54 model 1946


Objem paliva: 520 l
-
Zdroje:
Sources:
Kolektív: T-54/55 časť 1, Vojenno-techničeskaja seria 102, Tornado
vadimvswar.narod.ru
URL : https://www.valka.cz/T-54-1-T-54-model-1946-t105216#402656 Version : 0
T-54 model 1946 (Т-54 обр. 1946)

História emergence and developmentand:
In the middle of the year 1944 began even clear that the new stredný tank T-44, which you can prototypes were produced vo februári 1944 will be len prechodnou konštrukciou vedúcou to a new strednému tank, which will be spĺňať programy požiadavky vyplývajúce of the new poznatkov obtained on bojiskách 2. world army. Preto center after odovzdaní podkladov pre sériovú production T-44 to výrobného of the plant in Charkove (Race 75) began to konštruktéri konštrukčnej kancelárie 520 (KB-520) pracovať on novom tank. For the base of the new tank bola vzatá konštrukcia T-44, pričom sa predpokladalo that the prototype tank will be k dispozícii already 01.12.1944, the troop skúšky budú completed to 15.01.1945 and nábeh sériovej production vo production deviations závodoch will be possible to 20.05.1945. The project of a new tank predstavili konštruktéri Race 183 30.10.1944. Project bol approved and nariadením no 0637 from 01.11.1944 got Race 183 the role of the pripraviť the prototype of the tank on the tests. The first prototype of the bol in továrni completed to 30.01.1945 and then continue bol odoslaný to Moscow to Race 37, where he arrived 22.02.1945. Konštruktéri maintain veľkú časť hull, vrátane motor and prevodového priestoru, from the T-44 and zamerali sa on zvýšenie palebnej sills and pasívnej the protection of the tank. The prototype of the bol vo svojej nearly serial tank T-44 with mohutnejším, 100 mm kanónom LB-1. Up in stages, the evolution in the year 1945 there has been ďalším konštrukčným years or older - inštalácii new motora (along so zmenou prevodovky), change of prednej part of the hull inštaláciou monolitickej pancierovej dosky without priezoru vodiča and nakoniec, etc inštalácii new veže with kanónom D-10TONS. With kanónom bol spriahnutý 7,62 mm guľomet SG-43. Ďalšie two hard guľomety were planned to schránok umiestnených over pásmi and operated diaľkovo1). Changes motora and prevodovky priniesli zvýšenie dynamic charakteristík tank, what nakoniec resulted aj to prekonštruovania pásov (použitie cievového ozubenia, change kontaktnej area). Konštrukčné changes you vynútili construction ďalšieho of the prototype, which bol intenzívne tested. On the basis of testov bolo decisions on the preparatory work for the dokumentácie to sériovej the manufacture of the tank, the task bola completed on začiatku the year 1946. Ešte pred rozbehom sériovej production bolo but Ministerstvom shipping plants decision no 121 zo 04.05.1946 nariadené postaviť ďalšie 2 prototypes. The specified prototypes were completed in júli 1946 (at the same time, a bolo of the project allocated to továrenské označenie Object 137) and were from začiatku konštruované on the basis of zmien implemented in predchádzajúcom period (vrátane inštalácie fixed guľometov). The only rozdiel between oboma prototypmi bola inštalovaná hlavná armament - one bol, armed with kanónom LB-1 and the second kanónom D-10TONS. Fixed guľomety were inštalované in pancierových schránkach to pravom and ľavom fender. Mailbox included ochre guľometu etc špeciálne tanks (after 2 kusoch) with 25 nábojmi in každom. Change of zásobníkov, nabíjanie and vybíjanie weapons (vrátane odstraňovania vystrelených nábojníc sa performed the bell. Weapons run the wire, mierenie weapons bolo realized natáčaním the tank. Protilietadlový guľomet DŠK vz. 38 bol umiestnený on držiaku between poklopmi veliteľa tank and nabíjača. Game guľometu allow námer from -5° to +85°. Umiestnenie guľometu manageable celokruhový odmer without the need for movement veže. Both prototypes used the rovnakú muníciu of the caliber of 100 mm – single protipancierový charge so stopovkou UBR-412 (grenade BR-412 / БР-412) so zapaľovačom MD-8 (МД-) and the unified trieštivo jerking the charge of the UOF-412 (garnet OF-412 / ОФ-412) so zapaľovačom RGM (РГМ).
Korba tank bola pre zvýšenie strength zvarov zváraná tromi rôznymi spôsobmi. Veža odvodená of veže tank IS-3 bola odlievaná of pancierovej steel type 71L with navarenou vrchnou časťou. Mounts (zábradlie) on veži allow funds 15 sediacich vojakov with výzbrojou.
The prototypes were equipped with motorom In-54 which im allowed dosiahnuť priemernú rýchlosť on vozovke of 33.5 km/h the Movement of both tracked podvozok tvorený párom tensioning kolies, piatimi pármi pojazdových kolies (priemer 810 mm) with the vonkajšími tlmičmi and párom driving kolies (sat snímateľnými vencami). The strips were metal.
To 10.08.1946 latest prototypes undergoing jazdným testom on testovacom polygóne in the Urals tank factory 183 and in its surroundings (All Tagiľ - Nevjansk - Dir a späť). Evolution testov najazdil tank with kanónom LB-1 of about 1000 km and with a tank with kanónom D-10TONS of approximately 760 km.
Vplyvom zväčšenia pancierovej protection occurred nárastu weight prototypov compared požadovanej weight (36000 kg) – first tank 39150 kg and the second 39155 kg, what spôsobilo lower merný performance motora and higher merný pressure (up to 0,98 kg/cm2) as compared to požiadavkám army.

Komisia recognised the quality of the new tank, but napriek it nedoporučila sériovú the production of pre many nedostatkov, zistených for the testov. I zvýšenej weight it the bola too noisy gear, weak účinnosť synchronizátorov in prevodovke, small životnosť rubber bandáži pojazdových kolies, but also the individual článkov belt, poškodenie torzných rises on pojazdovom kolese one of the prototype, the frequent glitches in the guľometoch, but aj nemožnosť 360°odmeru u PL guľometu and veľký resistance riadenia. Komisia ďalej demanded inštaláciu hydraulic tlmičov, otočnej dlážky veže in bojovom priestore and predstavného panciera ako protection before kumulatívnou muníciou.

27.08.1946 issued by the ministry of strojárskeho priemyslu rozhodnutie no 211, where the defined desired konštrukčné changes in Objekte 137 skôr ako sa rozbehne serial produkcia (pleasant 21 bodov). Between them were požiadavky on zníženie noise, game posilovača riadenia, zvýšenie spoľahlivosti torzných rises, game of the hydraulic tlmičov on krajných pojazdových kolesách, zlepšenie activities synchronizátorov in prevodovke and hermetičnosť flatbed pri brodení.

In the priebehu augusta and septembra 1946 konštruktéri pripravujú výkresovú dokumentáciu potrebnú pre sériovú production tankov task zahŕňa aj bomb factory carried out the changes. At the same time prebieha construction ďalšieho prototype (completed 16.09.1946). The prototype is zhodný with ppredchádzajúcimi, with výnimkou prevodovky and the chassis, where were realized požiadavky of the commission. From 18.09.1946 to 28.10.1946 bol prototype subjected to intenzívnym skúškam, for the ktorých najazdil of approximately 2000 km. Skúšky zamerané najmä on podvozok prebiehali vo viacerých stages – in prvej etape (18.09.-21.09.) tank najazdil 568 km (of which 370 after spevnených komunikáciách) with priemernou rýchlosťou 35 km/h 25.09.1946 occurred pri skúškach to poškodeniu bandáži at 8 pojazdových kolesách and tiež to poškodeniu 4 opôr vyvažovačov. Repair prebiehali to 15.10.1946, if were skúšky renewed. After the end of the skúšok sa tank returned to dielní, where bol rozobratý and bol skúmaný the impact of prevádzky on individual groups.

Koncom septembra 1946 bolo decisions that the tank will be armed with 100 mm kanónom D-10TONS. At the same time sa started distribúcia výkresovej dokumentácie pre rozbeh sériovej production in závodoch 75, 112, 174 and 200 (manufacture of veží).
In októbri 1946 sa started the construction of 4 prototype, which sa from svojich before chodcov líšil body, but also a new vežou odliatou in the Race 200. Začiatkom decembra 1946 bolo in the Council ministrov ZSSR undertaken consultation to otázkam doriešenia konštrukčných nedostatkov the T-54 and the utensils of his sériovej production. Bolo konštatované that, compared to the first prototypom bolo performed 90 konštrukčných zmien.

4 the prototype of the bol finished vo februári 1947 and in apríli him nasledoval aj 5 and 6 prototype.

The prototypes were subjected to vojskovým skúškam on polygóne in Kubinke with good výsledkami and bolo featured začatie sériovej production with kanónom D-10TONS (aj napriek the fact that the nie programy konštrukčné changes implemented on the prototypoch were entered into the výkresovej dokumentácie serial strojov, and the different changes implemented on the 4 to 6 prototype were on a serial machine applied to evolution in the ich production in the priebehu rokov 1947-1948).


Konštrukcia:
Hull sa skladal of the three úsekov - in the prednej part of the riadiaci the section with the miestom vodiča on ľavej side, then the combat section on ktorom bola umiestnená fully rotating veža and nakoniec motor section. The hull of the bol zvarovaný of pancierových plátov pričom zadná časť konštrukcie bola prevzatá zo stredného tank T-44, veža a rounded shape with obráteným sklonom in spodnej part (zúženie) and zadným výklenkom bola odlievaná. Konštrukcia prednej part of the hull tvorená monolitickým plátom with hrúbkou 120 mm bola from dôvodu zväčšenia pancierovej protection of the hull stored under for uhlom 60° to the vertical, equal spodné and vrchné plates of the hull mali hrúbku 20 and 30 mm. The sides of the fuselage mali hrúbku 80 mm, zadná časť hull 45 mm.

Above the martial priestorom bola umiestnená veža, where were pracoviská three members of the crew (veliteľ, strelec (vľavo) and nabíjač (right)). Etc if pri zbežnom the superiority of soo veže tankov T-44 and T-54-1 similar, ich vnútorné usporiadanie is značne rozdielne, what spôsobila najmä game 100 mm cannon D-10TONS in staviteľnej pancierovej maske on čelnej side veže. Nakoľko veža svojimi rozmermi presahuje štandartnú šírku of the fuselage, in mieste it umiestnenia bol hull rozšírený. Pancier veže reaches in the prednej part of the hrúbku 200 mm, otáčanie is electric (ovládať otáčanie veže môže veliteľ and strelec). Námer weapons is controlled by ručne. Aj napriek the fact that the toothed veniec veže has priemer 1825 mm soo vo veži stiesnené podmienky, pretože veľkú časť veže vypĺňa záverový mechanism kanóna, what sťažuje činnosť nabíjača. Problémom pri identification kadencii streľby bolo, etc zadymenie vnútorného priestoru veže, aj napriek the fact that the nútený outlet spalín soo ingested 2 fans (in the strope veže and in prepážke of the motor priestoru).

Hlavnú armament of the tank used to account the 100 mm cannon D-10TONS developed by zo 100 mm cannon LB-1 in 1945. Cannon with dĺžkou 5610 mm was hmotnosť 1948 kg and mal záklz 570 mm. To the right of the kanóna sa nachádzal spriahnutý 7,62 mm guľomet SG-43, on the zamierenie weapons slúžil optical zameriavač TS-20 (u tankov produced in the year 1947 TS-192)). Námer cannon bol in rozmedzí -5° - + 18°. Metná diaľka protipancierového a grenade on the cieľ high 2 m bola 1000 m, trieštivo-jerking garnet mal for rovnakých podmienok metnú diaľku 1100. Protipancierový grenade prebíjal on vzdialenosť 2000 m vertikálny pancier with hrúbkou 155 mm. Over poklopom nabíjača bol on the otočnom čape umiestnený protilietadlový guľomet DŠK with kolimátorovým zameriavačom K10-T with námerom -4,5° - + 82°. In the tank bolo umiestnených pleasant 34 priebojných (protipancierových) and trieštivo-trhavých nábojov (of which 14 priamo in bojovom priestore) to kanóna D-10TONS, 200 nábojov of the caliber of 12,7 mm pre guľomet DŠK and 4500 nábojov pre 3 7,62 mm guľomety SG-43.

Pracovisko veliteľa bolo equipped with a viewing prístrojom TPK-1 and štvoricou prismatic observation prístrojov umiestnených after obvode of the hatch. Referred to konštrukcia provide veliteľovi celokruhový výhľad etc without použitia veliteľskej vežičky.

Pracovisko strelca bolo ochre zameriavača TS-202) equipped, etc periskopickým viewing prístrojom MK-4. Periscope MK-4 bol used aj on pracovisku nabíjača.

Wire riadil tank of ľavej prednej part of the hull. Pre entry to the vehicle used hatch umiestnený v hornej rovnej part of the fuselage, for his seat sa in podlahe nachádzal núdzový prielez, which you can hatch sa otváral dovnútra. Wire mohol sledovať the terrain in front of each other either through a otvorený hatch (outside bojovú situáciu) or / / ip 2 prismatic observation prístrojov MK-1K. To the right of the pozície vodiča - mechanics sa nachádzali front vnútorné the fuel tank, the accumulator batérie and priehradky pre uloženie 20 pcs munície.

Tank bol poháňaný 12 valcovým diesel motorom -54 (odvodený from the engine In-2) with výkonom 520 konských forces imposed naprieč. Engine bol chladený kvapalinou. Prevodový system pozostával zo admission reduktora, dry viacdiskovej clutch, päťstupňovej mechanickej prevodovky with withdrew it two synchronizátormi, mechanism otáčania and simple jednoradových reduktorov. Mechanism otáčania used dvojstupňové planetary mechanisms of the town such supply be made by two rýchlosti otáčania a tank and a tiež I short-term zvýšenia rýchlosti without the needs of preradenia.

Fuel system bol tvorený vnútornými nádržami on objeme 520 l umiestnenými in priestore riadenia and in bojovom priestore under the protection of the panciera. I addition it was possible on the fenders umiestniť záložné valcové tank (rovnaké ako u T-44) your but or pripojené on the fuel system.

Podvozok tank bol tvorený piatimi pojazdovými kolesami, power kolesom at the back and a tightening kolesom at the front. Between the first and the second pojazdovým kolesom is characterized by medzera. Nebol equipped opornými pulleys. Zavesenie kolies / / ip skrutných rods bolo with individually, the first and posledné pojazdové wheel bolo equipped with hydraulic tlmičom with lopatkovým piestom 1). Skrutné rods were led by vo vnútri of the bucket, supporting ložiská ľavých pojazdových kolies were compared to the right shifted by 105 mm back, so that the bolo can be umiestniť torzné rods ľavých etc genuine pojazdových kolies together. Hnacie kolesá were equipped with snímateľnými oceľovými toothed vencami with 13 zubmi. Steel belts so šírkou 500 mm pozostávali of 90 článkov.

Tank bol equipped with semi-automatic protipožiarnym systémom (filling of CO2), which bol able uhasiť tri separate požiare or two súčasne vypuknuté požiare in two rôznych úsekoch tank. On zadnej part of the chassis were umiestnené two dýmovničky MDŠ (МДШ - малая дымовая шашка). Absolutely, our members of the crew meant vnútorné colloquial zariadenie TPU-47, vonkajšie absolutely provide rádiostanica 10-RT-26.

Serial production and použitie:
The first serial tank T-54-1 left the gate výrobného plant in júli 1947. Pleasant it was in 1947 planned vyrobiť pleasant 400 tankov (Race 183 - 250 pcs., Race 75 Kharkiv - 100 pcs and Race 174 Omsk - 50 pieces). Reálne sa but were produced by len 22 pcs in Race 183. Ďalšie 2 plants started sériovú production until 1948. Engines pre tanks vyrábal Čeljabinský Kirovský race (pre tanks Race 183 and 174) and Stalingradský tractor plant (pre tanks zo Race 75). In 1948 it was made pleasant 593 tankov, of which 285 kusov made Race 183, 218 ks Race 75 and 90 ks Race 174.

Zavedenie tankov to vojskám (the first tanks were zaradené to útvarom Bieloruského military district) and ich intenzívne využívanie but it turned out many of the shortcomings, the town did not uncover troop skúšky. U tankov dochádzalo to leak prevádzkových kvapalín of prevodovky and hydraulic tlmičov, lámanie torzných (skrutných) of rods of the chassis, trhanie sa článkov pásov, samovoľná aktivácia protipožiarneho system (accident, so smrteľnými následkami pre crew), or častejšie neaktivácia protipožiarneho system in the emergence of požiaru pre rýchlu koróziu tank so compressed plynom, or nefunkčnosť teplotných snímačov. Tankisti criticized, etc inštaláciu fixed guľometov the town were veľmi zraniteľné paľbou opponent and mali nedostatočný number of nábojov. Criticised by bola aj konštrukcia veže and tiež that hmotnosť tankov prevyšovala hmotnosť udávanú in dokumentácii (navýšenie it varied from 140 kg to one tone). Problems spôsoboval etc veľký merný pressure (compared to the bomb factory used tankom T-34-85), what spôsobovalo problems with priechodnosťou especially in blátivom teréne. These deficiencies spôsobili that 26.01.1949 bolo decisions about stopping ďalšej sériovej production tankov T-54-1. Vo production deviations závodoch there has been len to the dokončeniu čiastočne produced tankov, town were in počte 96 pcs supplied pre training purposes.

From februára 1949 resulted in gescii of the Ministry of shipping plants group, task riešila problems rekonštrukcie tank T-54, with the participation of (and sebakritike) konštruktérov tank zo Race 183 under the guidance of hlavného konštruktéra And.And. Morozova and tiež aj from konštrukčných kancelárií ďalších podnikov town sa podieľali on the manufacture of tankov and ich komponentov. Výsledkom work (task but started ešte for the year 1948) bola modifikácia tank, which we have serial production bežala under the designation T-54 model 1949 (T-54-2).

In nasledujúcich rokoch were tanks for the generálnych opráv upgraded. Modernizácia zahŕňala odstránenie fixed guľometov SG-43, miesto ktorých were stored flat tank of FUEL. Flat tank replaced, etc pôvodné valcovité tank bokoch of the motor priestoru. To tank bol insštalovaný infrared svetlomet and there has been a tiež výmene pojazdových (driving) kolies and pásov for širšie (580 mm). In the middle of the 60. rokov were tanks T-54-1 from the armament of the vyradené, chassis were rozobraté and veže were inštalované ako zodolnené firing postavenia in opevnených oblastiach on sovietsko-čínskej border on Ďalekom was a fact.

Produkcia:

19451946194719481949Along
Race 18322222852+311+
Race 75---218?218+
Race 174---90?90+
Along2222593983)717
1) changes-evolution in the sériovej production - in novembri 1947 were the 4 pojazdové kolesá doplnené hydraulic tlmiče, bolo doriešené uloženie and diaľkové ovládanie fixed guľometov SG-43 in schránkach on blatníkoch - niektoré resources označujú tieto tanks ako T-54 model 1947

2) changes-evolution in the sériovej production - in the year 1948 there has been náhrade zameriavača TS-19 zameriavačom TS-20 - niektoré resources označujú tieto tanks ako T-54 model 1948

3) vrátane 96 tankov intended for training skompletizovaných after stopping sériovej production

Source: Kolektív: T-54/55 časť 1, Vojenno-techničeskaja seria 102, Tornado
vadimvswar.narod.ru.

T-54-1 (T-54 model 1946) - T-54-1 - exponát múzea v Kubinke. Vpravo je verzia T-54-2.

T-54-1 - exponát múzea v Kubinke. Vpravo je verzia T-54-2.

Author Website : http://fotki.yandex.ru/users/fotosergs/view/328467/?page=4

URL : https://www.valka.cz/T-54-1-T-54-model-1946-t105216#402799 Version : 0
The T-54 (T-54-1, Object 137) from the year 1946
Photo probably from today's (??in the nineties??) days it is probably somewhere on the Russian polygon.
Against serial machines T-54 is vastly different at least the shape of the tower. The rest is not very well visible,...

Source: thetankmaster.com.
T-54-1 (T-54 model 1946) -


T-54-1 (T-54 model 1946) -


T-54-1 (T-54 model 1946) -


T-54-1 (T-54 model 1946) -


URL : https://www.valka.cz/T-54-1-T-54-model-1946-t105216#220179 Version : 0
The T-54 in the museum of Věrnjaja Pyšma in the first seriovém implementation.

Source: archive of the author.
T-54-1 (T-54 model 1946) -


T-54-1 (T-54 model 1946) -


T-54-1 (T-54 model 1946) -


T-54-1 (T-54 model 1946) -


T-54-1 (T-54 model 1946) -


URL : https://www.valka.cz/T-54-1-T-54-model-1946-t105216#376546 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

T-54 odfotografovaná v múzeu Věrnjaja Pyšma predstavuje pravdepodobne tank, ktorý bol čiastočne modernizovaný v rámci generálnych opráv - počas týchto prác boli T-54-1 vybavené infračervenými svetlometmi, tankom boli menené pojazdové kolesá a pásy za širšie a tiež boli demontované pevné guľomety SG-43 pôvodne uložené na blatníkoch. Tieto guľomety sú nahradené plochými palivovými nádržami tak, ako na uvedenom tanku.


Archív autora
URL : https://www.valka.cz/T-54-1-T-54-model-1946-t105216#402711 Version : 0
T-54-1 (Object 137), exhibit Múzea Kubinka (author: Дмитрий Федоров - http://dfedoroff.livejournal.com/65791.html ).
T-54-1 (T-54 model 1946) - T-54-1

T-54-1

Author Website : http://dfedoroff.livejournal.com/65791.html
Published with authors permit

URL : https://www.valka.cz/T-54-1-T-54-model-1946-t105216#528669 Version : 0
T-54 captured on a joint exercise with its more modern "brother". Undated. Location unknown.
Own archive.
T-54-1 (T-54 model 1946) -


URL : https://www.valka.cz/T-54-1-T-54-model-1946-t105216#717868 Version : 0

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Chlapi nechcem sa Vam do toho velmi motat, lebo tanky nie su moja parketa, ale na cedulke je napisane ze je to T-44.
URL : https://www.valka.cz/T-54-1-T-54-model-1946-t105216#402838 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Na ceduľke to síce napísané je, lenže T-44 mala v čelnom pancieri korby priezor pre vodiča (na snímkoch T-44 je ten priezor vidieť) - ale T-54-1 mala čelný pancier monolitický. Nebol by to prvý prípad, keď popis v múzeu nezodpovedá realite.
URL : https://www.valka.cz/T-54-1-T-54-model-1946-t105216#402840 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments


Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more