Main Menu
User Menu

Military history website

Čestný odznak 51. pěšího pluku Jeho Výsosti následníka Careviče

Знак 51-го пехотного Литовского Его Имераторского Высочества Наследника Царевича полка

     
Název:
Name:
Čestný odznak 51. pěšího pluku Jeho Výsosti následníka Careviče
Název v originále:
Original Name:
Знак 51-го пехотного Литовского Его Имераторского Высочества Наследника Царевича полка
Datum vzniku:
Date of Establishment:
26.09.1908
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1917
Struktura:
Structure:
Čestný odznak pro důstojníky
Čestný odznak pro poddůstojníky a mužstvo
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
С. Андоленко: Нагрудные знаки русcкoй армии.Паpиж 1966 г.
Serge Andolenko-Robert Werich. Badges of Imperiál Russia. Washington D.C. 2007
Е.Н.Шевалева: Каталог Отечественных орденов, медалей и нагрудных знаков
URL : https://www.valka.cz/Cestny-odznak-51-pesiho-pluku-Jeho-Vysosti-naslednika-Carevice-t107791#383342Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Čestný odznak 51. pěšího pluku Jeho Výsosti následníka Careviče
Знак 51-го пехотного Литовского Его Имераторского Высочества Наследника Царевича полка
Regiments No. 51 Lithuanie
Badge of the 51st. Litovsky Infantry Regiemnt


Čestný plukovní odznak byl založen dne 26. září roku 1908 .


Popis odznaku :


Základ tohoto odznaku tvoří zlatý věneček z vavřínových a dubových listů, který je ve své spodní části převázaný stuhou s nápisem :
51.пех.Литовск.полк – ( 51. pěší Litevský pluk )


Na tomto věnečku je položený černý „ Kavkazský „ kříž se zlatým okrajem a zkříženými meči mezi rameny kříže. Kříž je převýšený zlatou carskou korunou a ve střední části kříže jsou monogramy následníka ruského trůnu careviče a monogram velkoknížete Alexeje Nikolajeviče. Na vertikálních ramenech kříže jsou jubielní letopočty :
- 1809 – 1909


Na horizontálních ramenech monogramy cara Alexandra I. a cara Nikolaje II. Všechny nápisy jsou zlaceny. Kavkazský kříž je připomínka velké statečnosti příslušníků pluku v bojích na Kavkaze .


Velikost kříže je : 49 mm x 32 mm


Poznámka :
Existuji však odznaky, kde věneček je stříbrný a vlastní kříž zlatý ( viz obrázek )
URL : https://www.valka.cz/Cestny-odznak-51-pesiho-pluku-Jeho-Vysosti-naslednika-Carevice-t107791#383343Version : 0