SOV - Uniforma DRRA [1919-1924]

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Vznik a počátky uniformy

Po říjnové revoluci v roce 1917 byly dne 08.11.1917 v návrhu deklarace Vojákům revoluční armády navrženo zrušení bývalých hodnostních stupnů, titulování a vyznamenání Ruské armády. Tento návrh byl potvrzen 15.12.1917 Radou lidových komisařů a tímto byla Revoluční armáda zbavena nejen odznaků, hodností a vyznamenání, ale i jednotných uniforem.

Prvním označením (mimo rukávových pásek Rudých gard) se výnosem Vojenské revoluční rady č.594 z 29.07.1918 (Rudá armáda už existovala půl roku) stala rudá pěticípá hvězda s pluhem a kladivem, používaná s vavřínovým věncem jako náprsní odznak a samotná jako čepicový odznak (s pozdějším upozorněním na nošení jedním hrotem nahoru, aby nepřipomínala dvourohou satanovu hvězdu).
Dalším problémem při zvětšení rozsahu občanské války a prudkém nárůstu příslušníků jednotek DRRA (povinné odvody z 29/05/1918) se ukázala neexistence pevně dané velitelské struktury a značení velitelů. V praxi docházelo k situacích, že nebyly provedeny rozkazy s toho důvodu, že hlavně nováčci nevěděli, kdo je velitel, jednotky odmítali poslouchat cizí velitele a nebo se velitelé neznali. Dalším problémem byla deklarovaná "rovnost práv všech příslušníků revoluční armády" ( dekret z 16/12/1917) .
Zdroj:
Charitonov, O.V.: Illjustrirovanyje opisanie obmundirovanija i znakov različija Sovetskoj armii (1918-1958 gg.), Artillerijskij istoričeskij muzej, Leningrad 1960
https://rkka.ru/

SOV - Uniforma DRRA [1919-1924] - Rukávová páska Rudých gard (zde Vasiljevský ostrov)

Rukávová páska Rudých gard (zde Vasiljevský ostrov)
SOV - Uniforma DRRA [1919-1924] - Náprsní (vlevo) a čepicový odznak

Náprsní (vlevo) a čepicový odznak
URL : https://www.valka.cz/SOV-Uniforma-DRRA-1919-1924-t108123#384250 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

První jednotná uniforma


První pokus o odstranění chaosu a anarchie byl učiněn výnosem č. 116 z 19.01.1919, který zavedl 12 daných hodnostních stupňů a rukávové označení s barevným rozlišením druhů vojsk. Hodnostní označení se nosilo na levém rukávě. Bylo tvořeno rudou hvězdou a pod ní u nižších velitelů jedním až třemi trojuhelníčky, u starších velitelů jedním až čtyřmi čtverci a u vyšších jedním až čtyřmi kosočtverci (diamanty). Na hodnostním označení se ve hvězdě odjevuje již srp (místo "málo úderného" pluhu) a kladivo.

Jednotná uniforma byla zavedena až výnosem č.628 z 08.04.1919 a skládala se z špičaté čepice (letní a zimní), letní blůzy a zimního kabátu, vše v barvě (zeleno)-šedé. Čepice byla vpředu označena velkou pěticípou hvězdou v barvě druhu vojska a uprostřed ní byl čepicový odznak. Hodnostní označení (zůstalo beze změny) bylo u blůzy rukávové, u kabátu i límcové s podbarvením dle druhu zbraně. Podbarvení bylo i na zapínacích páscích a u kabátu na lemování límce a rukávů.
Příslušníci železničních složek obdrželi rukávové pásky s okřídleným kolem a jako první složka i rukávový znak (výnos č.1406/1919 z 22/07/1919).
Zdroj:
Charitonov, O.V.: Illjustrirovanyje opisanie obmundirovanija i znakov različija Sovetskoj armii (1918-1958 gg.), Artillerijskij istoričeskij muzej, Leningrad 1960
http://rkka.ru/
http://army.armor.kiev.ua/

SOV - Uniforma DRRA [1919-1924] - Hodnostní označení nižších velitelů 
zleva - Samostatný velitel (družstva), Zástupce velitele čety a Staršina

Hodnostní označení nižších velitelů
zleva - Samostatný velitel (družstva), Zástupce velitele čety a Staršina

SOV - Uniforma DRRA [1919-1924] - Hodnostní označení starších velitelů 
zleva - Velitel čety, Velitel roty, Velitel praporu a Velitel pluku

Hodnostní označení starších velitelů
zleva - Velitel čety, Velitel roty, Velitel praporu a Velitel pluku

SOV - Uniforma DRRA [1919-1924] - Hodnostní označení vyšších velitelů 
zleva - Velitel brigády, Velitel divize, Velitel armády a Velitel frontu

Hodnostní označení vyšších velitelů
zleva - Velitel brigády, Velitel divize, Velitel armády a Velitel frontu

URL : https://www.valka.cz/SOV-Uniforma-DRRA-1919-1924-t108123#384256 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Uniforma a rozlišení druhu vojsk

Zdroj:
Charitonov, O.V.: Illjustrirovanyje opisanie obmundirovanija i znakov različija Sovetskoj armii (1918-1958 gg.), Artillerijskij istoričeskij muzej, Leningrad 1960

SOV - Uniforma DRRA [1919-1924] - Uniforma DRRA zavedená 08.04.1919
kabát a blůza

Uniforma DRRA zavedená 08.04.1919
kabát a blůza

SOV - Uniforma DRRA [1919-1924] - Čepice zimní DRRA zavedená 08.04.1919

Čepice zimní DRRA zavedená 08.04.1919
SOV - Uniforma DRRA [1919-1924] - Barvy druhů vojsk
zlevo shora - Jezdectvo, Letectvo, Pěchota
vpravo shora - Dělostřelectvo, Ženijní vojsko, Pohraniční vojsko

Barvy druhů vojsk
zlevo shora - Jezdectvo, Letectvo, Pěchota
vpravo shora - Dělostřelectvo, Ženijní vojsko, Pohraniční vojsko

SOV - Uniforma DRRA [1919-1924] - Rukávové značení železničních jednotek 
Rukávová páska velitele stanice, Rukávový znak, Rukávový znak politických komisařů

Rukávové značení železničních jednotek
Rukávová páska velitele stanice, Rukávový znak, Rukávový znak politických komisařů

URL : https://www.valka.cz/SOV-Uniforma-DRRA-1919-1924-t108123#384372 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Uniforma v letech 1920-1922


K dalším změnám dochází výnosem č.572 z 03/04/1920. Jednotlivé druhy vojsk jsou už rozlišeny nejen barvami, ale dostávají i rukávové odznaky. Tímto se počet rukávových odznaků zvýšil na šest druhů.
Zdroj:
Charitonov, O.V.: Illjustrirovanyje opisanie obmundirovanija i znakov različija Sovetskoj armii (1918-1958 gg.), Artillerijskij istoričeskij muzej, Leningrad 1960

SOV - Uniforma DRRA [1919-1924] - Rukávové značení druhů vojsk
nahoře zleva - Pěchota, Dělostřelectvo, Jezdectvo
zleva dole - Ženijní vojska, Letectvo

Rukávové značení druhů vojsk
nahoře zleva - Pěchota, Dělostřelectvo, Jezdectvo
zleva dole - Ženijní vojska, Letectvo

URL : https://www.valka.cz/SOV-Uniforma-DRRA-1919-1924-t108123#384373 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Uniforma v letech 1922-1924


K prozatím největším změnám od revoluce dochází v průběhu roku 1922. První z nich nastartuje příkaz č.322 z 31/01/1922, který v souvislosti s novým řízením, reorganizací a zásobováním DRRA a posílení státnosti zavádí novou uniformu, nové hodnosti a značení na uniformách. Značeno je mimo hodností a příslušnosti k druhu vojsk i příslušnost k jednotkám,k vojenským okruhů, školám apod. Zavedeny jsou i odbornostní odznaky.


Letní uniforma je zeleno-šedá, zimní šedá. Hodnostní označení z tkaniny je umístěno na předloktí a na límci (na blůze obdélníkové, na kabátě trojůhelníkové), je lemováno barvou a z hvězdy (na předloktí) mizí srp a kladivo.
Podklad/lemování je dle druhu vojsk - pěchota - tmavě červená/černá, dělostřelectvo - oranžová/černá, ženisté - černá/červená, jezdectvo - modrá/černá, letectvo - modro-šedá/černá, obrněné jednotky - červená/černá, spojaři - černá/žlutá, železniční a zásobovací vojsko - černá/zelená, Revoluční vojenské Sověty - tyrkysová/červená atd.


Na límcích kabátů bylo mimo odbornostních odznaků zavedeno značení příslušnosti k vojenským okruhům - Moskevský - M, Petrohradský - P, Přiuralský - Pr.U, Přivolžský - Pr.V, Orelský - O, Charkovský - Ch, Kievský - K, Severokavkazský - SK, Sibiřský - Sib., Západní - Zap. a Turkestánský - Turk., popř. čísel vyšších jednotek.


Nedostačující systém hodností je rozšířen na 18 stupňů , značení pro důstojníky bojových složek je rudé, pro administrativně-hospodářské služby modré a pro vrchního velitele žluté. Dále byly zavedeno nové rukávové označení pro dělostřelectvo a obrněné jednotky.


Příkazem č.953 z 13/04/1922 byla provedena změna čepicových odznaků (pluh byl nahrazen srpem) a příkazem č. 1691 z 11/07/1922 zeštíhlena hvězda.


Poslední změnou před výměnou uniforem v roce 1924 bylo zavedení jednotných knoflíků s hvězdou se srpem a kladivem v únoru 1923.
Zdroj:
Charitonov, O.V.: Illjustrirovanyje opisanie obmundirovanija i znakov različija Sovetskoj armii (1918-1958 gg.), Artillerijskij istoričeskij muzej, Leningrad 1960
URL : https://www.valka.cz/SOV-Uniforma-DRRA-1919-1924-t108123#384381 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Uniforma v letech 1922-1924


Zdroj:
Charitonov, O.V.: Illjustrirovanyje opisanie obmundirovanija i znakov različija Sovetskoj armii (1918-1958 gg.), Artillerijskij istoričeskij muzej, Leningrad 1960

SOV - Uniforma DRRA [1919-1924] - Blůza z roku 1922
vlevo letní, vpravo zimní

Blůza z roku 1922
vlevo letní, vpravo zimní

SOV - Uniforma DRRA [1919-1924] - Kabát s čepicí z roku 1922

Kabát s čepicí z roku 1922
SOV - Uniforma DRRA [1919-1924] - Čepice letní, 1922

Čepice letní, 1922
SOV - Uniforma DRRA [1919-1924] - Čepice zimní, 1922

Čepice zimní, 1922
URL : https://www.valka.cz/SOV-Uniforma-DRRA-1919-1924-t108123#384384 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Hodnosti a jejich značení 1922


Hodnostní označení starších velitelů nejsou vyobrazena, jako symboly se používaly obdélníčky.
Zdroj:
Charitonov, O.V.: Illjustrirovanyje opisanie obmundirovanija i znakov različija Sovetskoj armii (1918-1958 gg.), Artillerijskij istoričeskij muzej, Leningrad 1960

SOV - Uniforma DRRA [1919-1924] - Zleva doprava
Velitel družstva, Samostatný velitel, Zástupce velitele čety

Zleva doprava
Velitel družstva, Samostatný velitel, Zástupce velitele čety

SOV - Uniforma DRRA [1919-1924] - Zleva doprava
Velitel čety, Zástupce velitele roty, Velitel roty, Zástupce velitele praporu

Zleva doprava
Velitel čety, Zástupce velitele roty, Velitel roty, Zástupce velitele praporu

SOV - Uniforma DRRA [1919-1924] - Zleva doprava
Velitel divize, Velitel sboru, Velitel armády, Velitel frontu

Zleva doprava
Velitel divize, Velitel sboru, Velitel armády, Velitel frontu

SOV - Uniforma DRRA [1919-1924] - Vrchní velitel

Vrchní velitel
URL : https://www.valka.cz/SOV-Uniforma-DRRA-1919-1924-t108123#384385 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jiné značení na uniformách a doplňky

Zdroj:
Charitonov, O.V.: Illjustrirovanyje opisanie obmundirovanija i znakov različija Sovetskoj armii (1918-1958 gg.), Artillerijskij istoričeskij muzej, Leningrad 1960

SOV - Uniforma DRRA [1919-1924] - Rukávové označení druhů vojsk
zleva - Dělostřelectvo, Obrněné jednotky

Rukávové označení druhů vojsk
zleva - Dělostřelectvo, Obrněné jednotky

SOV - Uniforma DRRA [1919-1924] - Rukávové označení píslušníků Vojenských revolučních tribunálů

Rukávové označení píslušníků Vojenských revolučních tribunálů
SOV - Uniforma DRRA [1919-1924] - Nové typy čepicových odznaků, 1922

Nové typy čepicových odznaků, 1922
SOV - Uniforma DRRA [1919-1924] - Sjednocený typ knoflíků, 1923

Sjednocený typ knoflíků, 1923
URL : https://www.valka.cz/SOV-Uniforma-DRRA-1919-1924-t108123#384388 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Kovová rozlišovací označení


1 - Pěchota
2 - Kancelář náčelníka dělostřelecké správy DRRA, frontů a voj. okruhů
3 - Hlavní dělostřelecká ředitelství, dělostřelecké sklady
4 - Divizní dělostřelecké sklady a jejich doprava
5 - Dělostřelecké školní jednotky a jednotky dělostřelectva zvláštního určení
6 - Jezdectvo
7 - Ženijní správa okruhu, armády
8 - Samostatné ženijní roty a brigády
9 - Samostatné silniční-mostní roty
10- Automobilní a školní automobilní jednotky
11- Pontonové prapory
12- Samostatné reflektorové roty
13- Osvětlovací a telegrafní jednotky (stanice)
14- Školní záškodnický prapor speciálního určení
15- Maskovací a školní maskovací jednotky
16- Dopravní pontonové oddíly
17- Minové-pontonové jednotky
18- Ženijní a automobilní sklady a dílny
19- Hlavní okruhové a armádní silniční, železniční a námořní dopravní jednotky
20- Železniční a školní železniční pluky a sklady
21- Hlavní spojovací správa DRRA, frontů a armád a její sklady a dílny
22- Sklady spojovacích divizí, školní spojovací jednotky
23- Poštovní stanice a stanice holubí pošty
24- Radiotelegrafní jednotky
25- Фельдегерский корпус; роты, батальоны связи бригад, дивизий, корпусов, армий ???
26- Jednotky vojenského školství
27- Motocyklisté školní automotovelo brigády
28- Cyklisté školní automotovelo brigády
29- Hlavní správa obrněných jednotek DRRA, frontů a armád, jejich sklady a centrální sklad zbraní
30- Obrněné vlaky
31- Oddíly obrněných automobilů
32- Tankové oddíly
33- Výsadkové oddíly
34- Obrněné drezíny
35- Opravárenské mobilní?? (летучие) brigády
36- Jednotky vojenského zdravotního úřadu
37- Jednotky vojenského veterinárního úřadu
38- Jednotky letectva
39- Vzduchoplavecké oddíly
40- Konvojové oddíly
Zdroj
Charitonov, O.V.: Illjustrirovanyje opisanie obmundirovanija i znakov različija Sovetskoj armii (1918-1958 gg.), Artillerijskij istoričeskij muzej, Leningrad 1960
http://army.armor.kiev.ua/forma/emblem_22-23.shtml

SOV - Uniforma DRRA [1919-1924] - Rozlišovací odznaky druhů vojsk a jednotek

Rozlišovací odznaky druhů vojsk a jednotek
URL : https://www.valka.cz/SOV-Uniforma-DRRA-1919-1924-t108123#384521 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more