Lewisit (L)

Lewisit

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

LEWISIT (L)
(pľuzgierotvorná bojová látka)


Lewisit je hnedá kvapalina s muškátovou vôňou. Extrémne dráždi oči a spôsobuje hojné slzenie. Kontakt kvapaliny s pokožkou je ihneď veľmi bolestivý a vstrebáva sa rýchlejšie ako sulfidický yperit. Pľuzgiere vznikajú už po niekoľkých hodinách. V zime vydrží v teréne asi týždeň, v lete maximálne 1 deň.


základné údaje:
názov: Lewisit
označenie: L
ďalšie názvy: M-1
registračné číslo CAS: 541-25-3


fyzikálne a chemické vlastnosti:
chemický názov: 2-(chlórvinyl)dichlórarzén
vzorec: Cl-CH=CH-AsCl2
molekulová hmotnosť: 207,32
bežný fyzikálny stav: hnedá kvapalina; čistý je bezfarebný
zápach: muškátový, čistý bez zápachu
teplota varu: 196°C (extrapolovaná), rozkladá sa pred dosiahnutím bodu varu
teplota topenia: -44,7 až -1,8°C (teplota mrznutia), závisí od čistoty
hustota: (extrapolovaná)
1,8793 g/ml pri 25°C
1,921 g/ml pri 0°C
tlak pár: (extrapolovaný) 27,1 mPa pri 0°C
viskozita: (extrapolovaná)
2,053 mPa.s pri 25°C
3,521 mPa.s pri 0°C
povrchové napätie:
41,1 mN/m pri 25°C
44,2 mN/m pri 0°C
teplota vzplanutia: nehorľavý
teplota rozkladu: pri 149°C sa rozloží 0,5%; pri 493°C sa rozloží 99,99%
rozpustnosť: vo vode okamžite hydrolyzuje; ľahko rozpustný v bežných organických rozpúšťadlách a olejoch
hydrolýza: veľmi rýchla za vzniku kyseliny chlorovodíkovej, kyseliny 2-chlórvinylarzénovej a oxidu 2-chlórvinylarzénového
stálosť pri uskladnení: pomerne stály v sklenených a oceľových nádobách
reakcie s kovmi a inými materiálmi: nekorozívny ak je čistý; silne koroduje hliník a hliníkové fóliezdroje:
POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
Zbrane hromadného ničenia - aktuálna bezpečnostná hrozba, INŠTITÚT BEZPEČNOSTNÝCH A OBRANNÝCH ŠTÚDIÍ MOSR, Bratislava, 2005
URL : https://www.valka.cz/Lewisit-L-t10957#373778 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

toxicita:
oči: veľmi dráždivý, spôsobuje hojné slzenie
pokožka: spôsobuje okamžitý pocit pálenia
vdychovanie: veľmi toxický
ochrana: špeciálna ochrana
typ látky: pľuzgierotvorná látka s okamžitým účinkom
účinok: rýchlyodhad toxicity:
Všetky odhady toxicity sú založené na údajoch o sulfidickom yperite.


zdroj: POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
URL : https://www.valka.cz/Lewisit-L-t10957#373779 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

ZMES YPERIT-LEWISIT (HL)


Zmes HT je zmes 63% lewisitu a 37% sulfidického yperitu. Je to kvapalina s cesnakový zápachom. Jej účinky sú podobné ako u sulfidického yperitu a teda slabšie ako u čistého lewisitu. Dráždi oči a vytvára pľuzgiere s oneskoreným účinkom asi po 12 hodinách. Čistá zmes mrzne pri -25,4°C, zmes pre vojenské účely mrzne pri -42°C.


zdroj: POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
URL : https://www.valka.cz/Lewisit-L-t10957#373781 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Lewisit=Chlorvinyldichlorarasin (CICH = CHAsCI2) je průhledná kapalina žlutavě zbarvená, páchnoucí po pelargoniích. Málo se rozpouští ve vodě; v alkoholu, benzinu, benzolu a v jiných organických rozpouštědlech mnohem lépe. Lehce se rozpouští v tucích a lipoidech. Rychle se vstřebává z kůže do krve a vyvolává celkovou intoxikaci, která za určitých podmínek vyvolává rychlou smrt. Po zasažení se zvětšují mozkové cévy, výrazné překrvení i krevní výrony. První pomoc je stejná jako při zasažení yperitem. Zasaženou pokožku je nutné ošetřit roztokem z protichemického balíčku či jinými odkysličovadly.
URL : https://www.valka.cz/Lewisit-L-t10957#33720 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Lewisit (L, M-1)
Charakteristika: olejovitá nažloutlá kapalina, rozpustná v organických rozpouštědlech, zápach po pelargoniích, mimořádně stálá v terénu.


Účinky na organizmus: proniká do organizmu všemi branami a na místě kontaktu vyvolává morfologické změny ve tkáních, obvykle ireverzibilního charakteru. Zánětlivé nekrotické změny na kůži a sliznicích se projevují tvorbou puchýřů a vředů.


Příznaky zasažení: Lewisit dráždí kůži i sliznici ihned. Celkovými příznaky jsou ztráta zájmu o okolí, depresivní stavy, bolesti hlavy, slabost, nechuť k jídlu, zvýšení teploty, kolísavý krevní tlak i tep. Na kůži se vyvolávají červené zbarvení, otok a do 24 hodin od zasažení první puchýře. Tyto se pak rozvíjejí čtyři až šest dní, obtížně se hojí a hrozí nebezpečí infekce a následné pigmentace. Při průniku oční spojivkou vyvolává pálení, slzení a řezání v očích, dále pak mohutný otok víček a při větší koncentraci i zánět rohovky. V dýchacích cestách způsobuje pocit sucha a škrabání v krku, dráždivý kašel, chrapot až ztrátu hlasu, obtížné polykání, příznaky bronchitidy.


Zásady první pomoci: Po zasažení zpuchýřujícími látkami je nutná okamžitá dekontaminace zamořených míst kůže a oděvu. U lokalizovaných zasažení nutno následně přiložit sterilní obvaz a tím zabránit sekundární infekci. Při zasažení očí je nutné provést okamžitý výplach čistou vodou, nebo 2-3% roztokem hydrogenuhličitanu sodného, nebo 0,9% roztokem chloridu sodného.
URL : https://www.valka.cz/Lewisit-L-t10957#59272 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more