Praporčík

Ensign
Fähnrich

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Česky:Praporčík
English:Ensign
Deutsch:Fähnrich
Další info:
More info:
Praporčík (slovníkové heslo)
Ensign (Dictionary Entry)
Automaticky generovaný seznam držitelů:
Automatically generated
List of Holders:
Statistiky:
Statistics:
Poznámka:
Note:
URL : https://www.valka.cz/Praporcik-t109953#388091 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Hodnost praporčík existovala již v žoldnéřských vojsích, kde označovala nejnižšího důstojníka. Při vzniku stálého vojska v roce 1649 byla převzata.

Název této hodnosti byl odvozen od toho, že praporčík nosil zástavu setniny. Toto označení zůstalo i poté, kdy nošení zástavy přešlo na praporečníky, kteří pocházeli z poddůstojníků. Tato hodnost existovala jen u pěchoty a u dragounů. U ostatních složek jezdectva byla ekvivalentem hodnost korneta. U myslivců a dělostřelectva ekvivalentní hodnost neexistovala. Hodnost praporčíků byla zrušena v roce 1838. V tomto roce byli stávající praporčíci převedeni mezi podporučíky.

Pro úplnost je nutno uvést, že tato hodnost byla obnovena v roce 1908, avšak tentokráte se již nejednalo o důstojnickou, nýbrž o nejvyšší hodnost mezi poddůstojníky.
Zdroj:
http://www.militaria.cz/
URL : https://www.valka.cz/Praporcik-t109953#388092 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more