Main Menu
User Menu

Military history website

Rota Palácových granátníků [1827-1917]

Рота Дворцовых Гренадер

     
Název:
Name:
Rota palácových granátníků
Originální název:
Original Name:
Рота Дворцовых Гренадер
Datum vzniku:
Raised/Formed:
14.10.1827
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
02.06.1917
Nástupce:
Successor:
Rota granátníků Sv. Jiří
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
14.10.1827-DD.MM.1917 Ministerstvo Císařského dvora
Dislokace:
Deployed:
14.10.1827-02.06.1917 Zimní palác, Petrohrad /
26.04.1849-02.06.1917 Kreml, Moskva / (tkzv. Moskevský oddíl)

Velitel:
Commander:
14.10.1827-18.04.1856 Kačmarjov, Jegor Grigorjevič (genmjr.)
18.04.1856-18.11.1871 Gorčakov, Alexandr Dmitrijevič (plk.)
18.11.1871-12.02.1878 Šimilovskij, Timofej Fedorovič (plk.)
12.02.1878-14.05.1882 Karlov, Fedor Petrovič (plk.)
14.05.1882-18.01.1901 Pastuchov, Alexandr Nikolajevič (genmjr.)
18.01.1901-19.12.1910 Bauer, Nikolaj Fedorovič (genmjr.)
19.12.1910-30.09.1914 Grunev, Sergej Apollonovič (plk.)
30.09.1914-02.06.1917 Navruzov (Kirim Bek), (plk.)
10.08.1919-10.02.1920 Puznickij, Vladimir Francevič ( plk.)
10.02.1920-17.02.1921 ??
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
18.04.1830 Řád Sv. Jiří 2.stupně
Poznámka:
Note:
datumy dle Gregoriánského kalendáře
Zdroje:
Sources:
https://regiment.ru/reg/I/A/18/1.htm
ru.wikipedia.org
https://www.goldcompany.ru/shorthistory.html

*
URL : https://www.armedconflicts.com/1056-1086-1090-1072-1044-1074-1086-1088-1094-1086-1074-1099-1093-1043-1088-1077-1085-1072-1076-1077-1088-t110563#389390Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Rota Palácových granátníků


Rota, založená carem Mikulášem I. Pavlovičem, sloužila jako ceremonielní, policejní a pořádková palácová jednotka. Zformováním byl pověřen Velkokníže Michail Pavlovič, bratr cara, a do jednotky byly z většiny vybráni zasloužilí vojáci ze Semjonovského, Preobraženského a Izmailovského pluku - jednotek "Staré gardy" (1. gardová pěší divize) vyšší 184 cm. Rota měla zpočátku 120 mužů. Velitelem se stal Kačmarjov, Jegor Grigorjevič, kapitán gardy a bývalý velitel Gardového delostřeleckého praporu.


26.04.1849 (greg. kalendář) byla jednotka posílena a její část byla pod velením kap. Blinova převelena do Kremlu, Moskva.
Služba v jednotce byla vysoce ceněna a plat a zabezpečení i Granátníka druhého stupně bylo na úrovni nižších důstojníků ostatních druhů vojsk.
Při útoku na Zimní palác v roce 1917 jednotka nebojovala.
Byla rozpuštěna (již pod názvem Rota granátníku Sv. Jiří) o čtyři roky později Rozkazem Petrohradského vojenského okruhu č.536.

Zdroj
https://www.goldcompany.ru/shorthistory.html
ru.wikipedia.org
https://www.encspb.ru/

Rota Palácových granátníků [1827-1917] - Palácový granátník, 1828

Palácový granátník, 1828
Rota Palácových granátníků [1827-1917] - Palácový granátník, 1915

Palácový granátník, 1915
URL : https://www.armedconflicts.com/1056-1086-1090-1072-1044-1074-1086-1088-1094-1086-1074-1099-1093-1043-1088-1077-1085-1072-1076-1077-1088-t110563#389408Version : 0
MOD