Webley Royal Irish Constabulary

revolver
     
Název:
Name:
Webley Royal Irish Constabulary No 1 Webley Royal Irish Constabulary No 1
Originální název:
Original Name:
Webley Royal Irish Constabulary No 1
Kategorie:
Category:
pistole / revolver pistol / revolver
Výrobce:
Producer:
P. Webley & Sons, Birmingham, V. Británie
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
0,85 kg 1.87 lb
Ráže:
Calibre:
11, 43 mm
Náboj:
Cartridge:
.450 Revolver
Délka:
Length:
235 mm 9,25in
Délka hlavně:
Barrel Length:
114 mm 4,49in
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
6
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
- ran/min - rpm
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
198 m/s 649.6 ft/s
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Frederick Myatt: Pistole a revolvery, nakl. Svojtka & Co., Praha 2004, ISBN 80-7237-212-2
URL : https://www.valka.cz/Webley-Royal-Irish-Constabulary-t11992#334316 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Historie:


Bratři Webleyové James (1807-1856) a Philip sehráli v dějinách britských krátkých palných zbraní skutečně zásadní úlohu. Mladší Philip (1813-1888) založil již roku 1835 v Birminghamu zbrojařskou firmu Webley & Son. (též značena jako P. Webley & Son.). V roce 1852 společně s Jamesem (který byl skutečným autorem většiny prvních revolverů nesoucích jméno Webley) vyrobili perkusní revolver, ale nepodařilo se jim prorazit na trhu ovládaném tehdy firmami Colt, Tranter a Adams. Firma tak poprvé vstoupila do povědomí veřejnosti až v roce 1867 právě s revolvery R.I.C. o nichž budeme hovořit dále. V témže roce se stal ochrannou známkou firmy Webley symbol okřídlené střely. V roce 1897 se společníkem Philipových synů Thomase a Henryho stal jistý Scott a firma tak od té doby nese název Webley & Scott Ltd.


Jak už jsme řekli, velké chvíle firmy Webley nastaly až s příchodem jednotných kovových nábojů. Firma se pokoušela získat vládní zakázku, protože bylo jasné, že samotný civilní trh ji nemůže uživit. Roku 1867 se jí to podařilo. V té době vznikal v Irsku, nejneklidnější části Spojeného království, policejní sbor Královských irských konstáblů (Royal Irish Constabulary), čímž se ihned v oblasti palných zbraní otevřel nový tržní segment.


Do výzbroje této policejní jednotky byly zavedeny revolvery Webley, kterým se od té doby říkalo R.I.C. podle sboru, který je užíval. Tyto zbraně sehrály klíčovou roli, pokud šlo o budoucí pověst firmy Webley. Revolvery R.I.C. se totiž velmi rychle proslavily jako účinné a spolehlivé zbraně.Technický popis:


Revolver Webley R.I.C je šestiranový revolver s dvojčinným spoušťovým mechanismem a postupným vyhazováním nábojnic. Na fotografii níže je model zvaný No 1. Napovídá tomu tvar rukojeti, a pokud mne nešálí zrak, i otvory pro aretační západku v přední části válce. Revolver má hlaveň délky 4,5 palce (v roce 1872 se objevila také verze s hlavní dlouhou 2,5 palce) v zásadě kruhového průřezu, která je však u hřbetu zesílena a přechází zde v plochou lištu. Muška byla zpravidla vsazena do rybiny (u zbraně na fotografii chybí), hledí bylo tvořeno drážkou tvaru V vyfrézovanou do hřbetu rámu. Ten byl pevný, hlaveň do něj byla zašroubovaná. Vyhazovač je otočný podle patentu Johna Adamse (který v té době již vypršel). Je uložen v duté ose válce a přidržován na místě pružinou, při použití je jeho tyčka povytažena vpřed a vyhazovač se vyklopí o 60 stupňů vpravo. Tím se jeho tyčka ocitne naproti pravé horní komory (z pohledu střelce). Vyhazování nábojnic i nabíjení se děje prostřednictvím nabíjecí klapky na pravé straně rámu, která je odpružená a odklápí se do strany. Po vyklopení vyhazovače lze vyjmout osu válce tahem za rýhovaný knoflík pod hlavní, pak lze oddělit válec. Dvojčinný mechanismus má možnost stažení kohoutu do bezpečnostní mezipolohy, což je viditelné na fotografii. Rukojeť byla vyráběna z jednoho kusu ořechového dřeva zdrsněného rybinou pro zpevnění úchopu a byla zespodu opatřena patkou se závěsným kroužkem.Patálie s rážemi:


Informace v posledním příspěvku, že právě tento revolver má ráži .422 Boxer je zavádějící. Z fotografie nelze ráži zbraně žádným způsobem určit. Tato informace byla převzata z publikace A. B. Žuka Revolvery a pistole. Sám jsem prošel řadu příspěvků na internetu, včetně aukčních síní zabývajících se prodejem historických zbraní a zjistil jsem následující: Nejčastěji se udává, že revolvery R.I.C. se vyráběly v rážích .442 RIC Revolver (známý též jako .44 Webley či .442 Revolver), .450 Revolver (pro nějž platí technické údaje výše, je také znám jako .450 Short), .455 Webley Revolver Mk I a .476 Enfield (znám též jako .476 Eley), kde nejpoužívanější asi byla .442 Revolver.


Narazil jsem také na ojedinělá tvrzení, že se tyto zbraně vyráběly též v rážích .320, .380, .410, .422, .44-40 a .45 LC nicméně nikde jsem nenašel důkaz. V žádném internetovém obchodě, zabývajícím se tímto druhem zbraní, jsem nenašel zbraň s jinou ráží než některou ze čtyř hlavních výše uvedených.Další vývoj:


Revolvery R.I.C. No 1 tedy zaznamenaly nepopiratelný úspěch. V roce 1880 se proto objevila varianta R.I.C. No 2, která se od původního modelu lišila přemístěním aretační západky dozadu a v roce 1883 na válce přibyly též vylehčovací žlábky. Ve skutečnosti je velmi obtížné přesněji datovat či identifikovat jednotlivé exempláře, neboť doba jejich výroby se různě překrývala a také komponenty se užívaly v různých kombinacích.Závěr:


Webley R.I.C. sloužily ve velkých počtech nejen v Irsku, ale po celém území Velké Británie. Často si je také pořizovali vojáci sloužící v koloniích na vlastní náklady. O jejich oblibě svědčí fakt, že ve výzbroji zůstaly 30 let a ve výrobě až do třicátých let 20. století.


Byly také v širokém měřítku kopírovány v kontinentálních evropských státech, zejména Belgii a Německu (zde se právě vyráběly v menších rážích, právě dotud možná pochází zmínky o zmíněných malých rážích kolem .38).Zdroje:


A. B. Žuk: Revolvery a pistole, nakl. Naše vojsko, Praha 1988
F. Myatt: Pistole a revolvery, nakl. Svojtka & Co., Praha 2004, ISBN 80-7237-212-2
R. Ford: Nejslavnější krátké palné zbraně, nakl. nakl. Svojtka & Co., Praha 1998, ISBN 80-7237-089-8
URL : https://www.valka.cz/Webley-Royal-Irish-Constabulary-t11992#74735 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more