Main Menu
User Menu

Military history website

Kawabe, Masakazu

Masakazu Kawabe

河辺正三

     
Příjmení:
Surname:
Kawabe
Jméno:
Given Name:
Masakazu
Jméno v originále:
Original Name:
河辺正三 / かわべ・まさかず
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
05.12.1886 ?, prefektura Tojama /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
02.03.1965 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: 1. všeobecná armáda
velitel: Všeobecná letecká armáda
Vojenský velitel Barmy
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
velitel: 15. oblastní armáda
velitel: 3. armáda
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
en.wikipedi.org
http://pwencycl.kgbudge.com/index.htm
generals.dk
URL : https://www.valka.cz/Kawabe-Masakazu-t123156#419821Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Kawabe
Jméno:
Given Name:
Masakazu
Jméno v originále:
Original Name:
河辺正三 / かわべ・まさかず
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1907 Imperiálna vojenská akadémia
DD.MM.RRRR-DD.MM.1915 Vojenské štábne kolégium
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1907 podporučík
DD.MM.1927 plukovník
DD.04.1936 generálmajor
31.01.1939 generálporučík
07.04.1945 generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.03.1941-17.08.1942 Velitel : 3. armáda
07.04.1945-02.08.1945 Velitel : Všeobecná letecká armáda

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1918-DD.MM.1921 rezidentný dôstojník, Švajčiarsko
DD.MM.1925-DD.MM.1927 generálny štáb
DD.MM.1927-DD.MM.1929 inštruktor - vojenské kolégium
DD.MM.1929-DD.MM.1932 vojenský atašé, Nemecko
DD.MM.1932-DD.MM.1933 veliteľ 6. pluku
DD.MM.1933-DD.MM.1934 Veliteľ výcvikového pluku, Toyama škola pechoty
DD.MM.1934-DD.MM.1936 Velieľ 1. sekcie Generálneho inšpektoriátu vojenského výcviku
DD.04.1936-DD.MM.RRRR Veliteľ Stálej brigády, Čína
26.08.1937-14.02.1938 Zástupca velitela náčelníka štábu Armády Severočínskej zóny
15.02.1938-31.01.1939 Náčelník štábu Stredočínskej expedičnej armády
31.01.1939-12.09.1939 Zástupca Hlavného inšpektora vojenského výcviku
12.09.1939-14.10.1940 Hlavný inšpektor vojenského výcviku
14.10.1940-01.03.1941 Veliteľ 12. divízie
01.03.1941-17.08.1942 Veliteľ 3. armády
17.08.1942-18.03.1943 Náčelník štábu Čínskej expedičnej armády
18.03.1943-30.08.1944 Veliteľ armády Burmskej zóny
18.03.1943-30.08.1944 Vojenský veliteľ Burmy
30.08.1944-01.12.1944 Najvyššia vojnová rada
01.12.1944-DD.MM.RRRR Veliteľ Centrálneho vojenského okresu
01.02.1945-07.04.1945 Veliteľ 15. zóny armády
07.04.1945-DD.MM.RRRR Veliteľ generálnej leteckej armády
12.09.1945-01.10.1945 Vedúci Vojenského leteckého oddelenia ministerstva vojny
01.10.1945-DD.MM.1945 Veliteľ 1. generálnej armády
DD.MM.1945-DD.MM.RRRR výslužba
DD.MM.1945-DD.MM.1947 zatknutý pre podozrenie z vojnových zločinov
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedi.org
http://pwencycl.kgbudge.com/index.htm
generals.dk

URL : https://www.valka.cz/Kawabe-Masakazu-t123156#419824Version : 0
MOD

Kawabe MasakazuBorn sa in prefektúre Toyama.
1907 terminates Imperiálnu vojenskú the academy is his life, and in 1915 the Military štábne kolégium.
In 1918, the sa happens rezidentným dôstojníkom vo Švajčiarsku to 1921. In rokoch from 1927 to 1929 slúži ako inštruktor on vojenskom the collegium. Subsequently it is sent in 1929, as a military attaché to Berlin and the zostáva to 1932.
1932 is promoted to the rank of colonel pechoty and zastáva rôzne štábne positions in Japan, who's 1932 poverený command 6. the regiment pechoty and this post zastáva to 1933. This year is poverený the command of the training regiment, the school pechoty, in 1934, has ever explored sa becomes veliteľom 1. sekcie Generálneho inšpektoriátu military training, pričom on this poste pôsobí in 1936, at the same time, this year is promoted on the major general.

Pôsobenie in China
With the outbreak of the second Sino-japanese war is Kawabe sent to China, where preberá velnie Permanentnej (regular?) A chinese brigade.
Ako sa war gradually expanded aj ďalšie regióny, becomes sa from 26.08.1937 14.02.1938 zástupcom chief of staff of the army Severočínskej zone, then from the 15.02.1938 31.01.1939 is itself náčelníkom staff Stredočínskej expedičnej army.
In marci 1939 is Kawabe promoted to lieutenant general. During pôsobenia in China sa participates in bitiev Xuzhou, severnom and východnom Honan, the battle of Wuhan, operácii in kantóne, simmilar bitiev Nanchang, Suixian-Zaoyang, Changsha (1939) and zimnej offensive of 1939-1940.
From 12.09.1939 14.10.1940 Kawabe is summoned to Japan and work here vo funkcii Genrálneho inšpektora military training.
In 1940 the sa vracia to China, tentoraz ako veliteľ 12. divízie, zaradenej under Kuantungskú army. His subsequent posts are: marci 1941 veliteľ 3. army and subsequently chief of staff of the Chinese expedičnej army from 17.08.1942 18.03.1943.

Burma
In marci 1943 is premiestnený on južný front and the sa ujíma velenia Barmskej army. His attitude and správanie is characterized by ako lhostajné to ľudskému life and aj vo relationship to vlastným vojakom.
After príchode is presvedčený to support the plan of his old friend, veliteľa 15. army Renja Mutaguči, zaútočiť to the british forces in the Imphale. Cieľom this attack malo albeit zabránenie to the British in this area have built a defensive postavenia and pripraviť pozíciu on pokračovanie attack smerom to Ásám and simmilar to British India.
This plan sa stretol with nesúhlasom väčšiny his dôstojníkov and taktiež nesúhlasom Masazumiho Inada, representatives of the chief of staff of the Južnej expedičnej army, so sídlom in the Singapore. The resistance was motivated mainly zložitou zásobovacou situáciou that would urćite subsequently formed.
In októbri 1943 is Inada is vymenený on svojom poste, and in decembri 1943 is a plan operácie U-Go approved generálom Hisaiči Teraučim and the first ministrom Hideki Tódžóem, ktorý porozumel that sa will jednať about obrannú operáciu. In marci 1944 sa begins operácia U-Go, under his command.
Mutagučiho plan bol katastrofálny pre the japonskú army and následkom boli najväčšie straty japanese army during operácii the army and the strata of Burma.
In the priebehu neskoršieho obdobia operácie Kawabe onemocnie on amoebickú dizentériu and is vymenený on the poste 30.08.1944 generálom Heitaró Kimura and a vracia sa to Japan.

the End of the war
Kawabe in Japan a short time working in najvyššej vojnovej rad. In poslednom štádiu war Japan potrebovalo skúsených veliteľov of defending the ostrovov and Kawabe sa happens 01.12.1944 veliteľom Centrálneho military district, ako aj veliteľom 15. oblastnej army since it vytvorenia 01.02.1945 07.04.1945.
In marci 1945 is promoted to general, 08.04.1945 preberá velenie nad General air force, under the given spadajú air units in Japan, Korea and the Okinawe and slúžia on odvrátenie spojeneckej invázie on the islands.
After kapitulácii vystrieda Kenji Doiharu, after as this is arrested pre vojnové crimes, vo command 1. army and working with okupačnými authorities pri demobilizácii japanese forces.
Kawabe was himself arrested for his účasť to Marco Polo Bridge Incident, during his pôsobenia in China, but it is prepustený without sa built before the court, probably pre that the sa physically nenechádzal pri act.


Source:
en.wikipedi.org
http://pwencycl.kgbudge.com/index.htm
generals.dk
.
Kawabe, Masakazu - Kawabe v mladších rokoch

Kawabe v mladších rokoch
URL : https://www.valka.cz/Kawabe-Masakazu-t123156#419825Version : 0
MOD
commons.wikimedia.org
Kawabe, Masakazu - Generál Masakazu Kawabe s barmskými vůdci během svého působení jako velitel japonské armády v Barmě, Rangún 1943.

Generál Masakazu Kawabe s barmskými vůdci během svého působení jako velitel japonské armády v Barmě, Rangún 1943.
URL : https://www.valka.cz/Kawabe-Masakazu-t123156#638501Version : 0
MOD