Žadov, Alexej Semjonovič

Zhadov, Aleksey Semyonovich
Алексей Семёнович Жадов
     
Příjmení:
Surname:
Žadov Zhadov
Jméno:
Given Name:
Alexej Semjonovič Aleksey Semyonovich
Jméno v originále:
Original Name:
Алексей Семёнович Жадов
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
armádní generál Army General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
30.03.1901 Nikolskoje /
30.03.1901 Nikolskoje /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
10.11.1977 Moskva /
10.11.1977 Moscow /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel 4. výsadkového sboru
- náčelník štábu 3. armády
- velitel 66. armády
- Commander of 4th Airborne Corps
- Chief of Staff 3rd Army
- Commander of 66th Army
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- nositel titulu Hrdiny Sovětského svazu
- účastnil se Pražské operace
- původním jménem Židov; na přání Stalina si 25.11.1942 změnil příjmení na Žadov
- Recipient of Hero of the Soviet Union
- the original name was Zhidov (Jews); at the request of Stalin, he changed his surname to Zhadov on 25 November 1942
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
text a foto: http://goo.gl/OWAcD
https://warheroes.ru/hero/hero.asp?photo_id=7396
generals.dk
URL : https://www.valka.cz/Zadov-Alexej-Semjonovic-t124365#423630 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Žadov Zhadov
Jméno:
Given Name:
Alexej Semjonovič Aleksei Semenovich
Jméno v originále:
Original Name:
Алексей Семёнович Жадов
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1934 Vojenská akademie M. V. Frunzeho
DD.MM.RRRR-DD.MM.1950 Vyšší vojenská akademie K. J. Vorošilova
DD.MM.RRRR-DD.MM.1934 Military Academy of M. V. Frunze
DD.MM.RRRR-DD.MM.1950 Higher Military Academy named after K. E. Voroshilov
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
22.12.1935 major
17.02.1938 plukovník
04.11.1939 brigádní velitel
04.06.1940 generálmajor
27.01.1943 generálporučík
25.09.1944 generálplukovník
08.08.1955 armádní generál
22.12.1935 Major
17.02.1938 Colonel
04.11.1939 Brigade Commander
04.06.1940 Major General
27.01.1943 Lieutenant General
25.09.1944 Colonel General
08.08.1955 Army General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.1919-DD.MM.RRRR vstoupil do Rudé armády
DD.MM.1950-DD.MM.1954 náčelník Frunzeho vojenské akademie
DD.MM.1956-DD.MM.1964 1. zástupce velitele pozemního vojska
DD.MM.1964-DD.MM.1969 1. náměstek generálního inspektora ministerstva obrany
DD.MM.1969-DD.11.1977 generální inspektor ministerstva obrany
DD.MM.1919-DD.MM.RRRR join the Red Army
DD.MM.1950-DD.MM.1954 head of the Frunze Military Academy
DD.MM.1956-DD.MM.1964 1st Deputy Commander of the Ground Forces
DD.MM.1964-DD.MM.1969 1st Deputy Inspector General of the Ministry of Defence
DD.MM.1969-DD.11.1977 Inspector General of the Department of Defense
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
text a foto: http://goo.gl/OWAcD
URL : https://www.valka.cz/Zadov-Alexej-Semjonovic-t124365#432863 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more