Goluběv, Konstantin Dmitrijevič

Golubev, Konstantin Dmitrievich
Константин Дмитриевич Голубев
     
Příjmení:
Surname:
Goluběv Golubev
Jméno:
Given Name:
Konstantin Dimitrijevič Konstantin Dmitrievich
Jméno v originále:
Original Name:
Константин Дмитриевич Голубев
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík Lieutenant General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
27.03.1896 Petrovsk /
27.03.1896 Petrovsk /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
09.06.1956 Moskva /
09.06.1956 Moscow /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: Commander:
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
po válce řídil repatriaci sovětských občanů do vlasti -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://goo.gl/MD7qM
foto: http://goo.gl/a5FRL
URL : https://www.valka.cz/Golubev-Konstantin-Dmitrijevic-t124957#424959 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Goluběv Golubev
Jméno:
Given Name:
Konstantin Dimitrijevič Konstantin Dmitrievich
Jméno v originále:
Original Name:
Константин Дмитриевич Голубев
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1925 praporčická škola
DD.MM.RRRR-DD.MM.1926 Frunzeho vojenská akademie
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
26.11.1935 brigádní velitel
22.02.1938 divizní velitel
04.06.1940 generálmajor
13.06.1942 generálporučík
26.11.1935 Brigade Commander
22.02.1938 Division Commander
04.06.1940 Major General
13.06.1942 Lieutenant General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.08.1915-DD.07.1918 služba v ruské carské armádě
DD.09.1918-DD.06.RRRR vstup do Rudé armády
DD.MM.1939-DD.03.1941 přednášel na Frunzeho vojenské akademii
DD.10.1944-DD.MM.1949 zplnomocněnec Rady lidových komisařů SSSR pro repatriaci sovětských válečných zajatců
DD.04.1956-DD.MM.RRRR v záloze
DD.08.1915-DD.07.1918 service in the Imperial Russian Army
DD.09.1918-DD.06.RRRR join the Red Army
DD.MM.1939-DD.03.1941 lectured at the Frunze Military Academy
DD.10.1944-DD.MM.1949 plenipotentiary of the Council of People's Commissars of the USSR for the repatriation of Soviet prisoners of war
DD.04.1956-DD.MM.RRRR retired
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://goo.gl/MD7qM
www.generals.dk
URL : https://www.valka.cz/Golubev-Konstantin-Dmitrijevic-t124957#433175 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more