Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

Stendal

Stendal

     
Název:
Name:
Stendal
Originální název:
Original Name:
Hansestadt Stendal
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Stendal
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
52°36'00.00"N 11°51'59.99"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
01.04.1937-01.06.1938
Těžká výsadková pěší rota
Heavy Airborne Infantry Company
DD.05.1939-DD.08.1939
1. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 2
1st Squadron of the 2nd Special Purpose Bomber Group
DD.05.1939-DD.08.1939
2. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 2
2nd Squadron of the 2nd Special Purpose Bomber Group
DD.05.1939-DD.08.1939
3. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 2
3rd Squadron of the 2nd Special Purpose Bomber Group
DD.05.1939-DD.08.1939
4. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 2
4th Squadron of the 2nd Special Purpose Bomber Group
DD.05.1939-25.08.1939
Bombardovací skupina ke zvláštnímu použití 2
2nd Special Purpose Bomber Group
DD.05.1939-DD.08.1939
Štáb Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 2
Staff of the 2nd Special Purpose Bomber Group
26.08.1939-DD.11.1939
10. letka Bombardovací eskadry ke zvláštnímu použití 1
10th Squadron of the 1st Special Purpose Bomber Wing
26.08.1939-DD.11.1939
11. letka Bombardovací eskadry ke zvláštnímu použití 1
11th Squadron of the 1st Special Purpose Bomber Wing
26.08.1939-DD.11.1939
12. letka Bombardovací eskadry ke zvláštnímu použití 1
12th Squadron of the 1st Special Purpose Bomber Wing
26.08.1939-DD.05.1943
5. letka Bombardovací eskadry ke zvláštnímu použití 1
5th Squadron of the 1st Special Purpose Bomber Wing
26.08.1939-DD.05.1943
6. letka Bombardovací eskadry ke zvláštnímu použití 1
6th Squadron of the 1st Special Purpose Bomber Wing
26.08.1939-DD.05.1943
7. letka Bombardovací eskadry ke zvláštnímu použití 1
7th Squadron of the 1st Special Purpose Bomber Wing
26.08.1939-DD.05.1943
8. letka Bombardovací eskadry ke zvláštnímu použití 1
8th Squadron of the 1st Special Purpose Bomber Wing
26.08.1939-DD.11.1939
9. letka Bombardovací eskadry ke zvláštnímu použití 1
9th Squadron of the 1st Special Purpose Bomber Wing
26.08.1939-DD.05.1943
Bombardovací eskadra ke zvláštnímu použití 1
1st Special Purpose Bomber Wing
26.08.1939-DD.MM.RRRR
II. skupina Bombardovací eskadry ke zvláštnímu použití 1
2nd Group of the 1st Special Purpose Bomber Wing
26.08.1939-DD.MM.RRRR
III. skupina Bombardovací eskadry ke zvláštnímu použití 1
3rd Group of the 1st Special Purpose Bomber Wing
26.08.1939-DD.05.1943
Štáb II. Skupiny Bombardovací eskadry ke zvláštnímu použití 1
Staff of the 2nd Group of the 1st Special Purpose Bomber Wing
26.08.1939-DD.11.1939
Štáb III. skupiny Bombardovací eskadry ke zvláštnímu použití 1
Staff of the 3rd Group of the 1st Special Purpose Bomber Wing
DD.07.1942-DD.01.1944
Noční stíhací prostorové velitelství 11
11th Night Fighter Area Command
30.09.1942-04.05.1944
1. letka Noční stíhací eskadry 5
1st Squadron of the 5th Night Fighter Wing
30.09.1942-04.05.1944
2. letka Noční stíhací eskadry 5
2nd Squadron of the 5th Night Fighter Wing
30.09.1942-04.05.1944
3. letka Noční stíhací eskadry 5
3rd Squadron of the 5th Night Fighter Wing
30.09.1942-04.05.1944
I. skupina Noční stíhací eskadry 5
1st Group of the 5th Night Fighter Wing
30.09.1942-04.05.1944
Štáb I. skupiny Noční stíhací eskadry 5
Staff of the 1st Group of 5th Night Fighter Wing
DD.04.1944-DD.05.1944
II. skupina Transportní eskadry 3
2nd Group of the 3rd Transport Wing
29.08.1944-DD.10.1944
4. letka Noční stíhací eskadry 5
4th Squadron of the 5th Night Fighter Wing
29.08.1944-DD.10.1944
5. letka Noční stíhací eskadry 5
5th Squadron of the 5th Night Fighter Wing
29.08.1944-DD.10.1944
6. letka Noční stíhací eskadry 5
6th Squadron of the 5th Night Fighter Wing
29.08.1944-DD.10.1944
II. skupina Noční stíhací eskadry 5
2nd Group of the 5th Night Fighter Wing
01.09.1944-04.01.1945
Stíhací eskadra 301
301st Fighter Wing
10.10.1944-04.01.1945
III. skupina Stíhací eskadry 301
3rd Group of the 301st Fighter Wing
19.02.1945-10.04.1945
II. skupina Stíhací eskadry 301
2nd Group of the 301st Fighter Wing
19.02.1945-10.04.1945
Stíhací eskadra 301
301st Fighter Wing
DD.03.1945-DD.04.1945
Taranovací oddíl Labe
Ramming Section Elbe
10.04.1945-12.04.1945
I. skupina Stíhací eskadry 27
1st Group of the 27th Fighter Wing
10.06.1945-DD.MM.RRRR
3. úderná armáda
3rd Shock Army
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://de.wikipedia.org/wiki/Stendal
URL : https://www.valka.cz/Stendal-t128355#433431Version : 0
MOD
Reklama