Gabčík, Jozef

     
Příjmení:
Surname:
Gabčík Gabcik
Jméno:
Given Name:
Jozef Jozef
Jméno v originále:
Original Name:
Jozef Gabčík
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor in memoriam Major-General in Memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
08.04.1912 Poluvsie /
08.04.1912 Poluvsie /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
18.06.1942 Praha /
18.06.1942 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- -
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- člen výsadkovej skupiny Anthropoid
- vykonal s Janom Kubišom atentát na ríšskeho protektora Čiech a Moravy SS-Obergruppenführera Reinharda Heydricha
- Operation Anthropoid
- the assassination of acting Reichsprotektor (Reich-Protector) of Bohemia and Moravia, SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Kolektív autorov - Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945; Praha 2005; ISBN 80-7278-233-9
http://www.lib.cas.cz/parasut/gabcik.htm
www.studentske.sk
worldofhistory.blog.cz
worldofhistory.blog.cz
www.prezident.sk
URL : https://www.valka.cz/Gabcik-Jozef-t13647#520873 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Gabčík Gabcik
Jméno:
Given Name:
Jozef Jozef
Jméno v originále:
Original Name:
Jozef Gabčík
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1942 poručík
24.06.2002 plukovník in memoriam
07.05.2015 brigádny generál in memoriam
26.05.2017 generálmajor in memoriam
DD.MM.1942 Lieutenant
24.06.2002 Colonel In Memoriam
07.05.2015 Brigadier General in Memoriam
26.05.2017 Major-General in Memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.1932-DD.MM.RRRR Pěší pluk 14
02.08.1939-DD.MM.RRRR Cizinecká legie
26.09.1939-DD.MM.RRRR Pěší pluk 1
DD.MM.1932-DD.MM.RRRR 14th Infantry Regiment
02.08.1939-DD.MM.RRRR French Foreign Legion
26.09.1931-DD.MM.RRRR 1st Infantry Regiment
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Kolektív autorov - Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945; Praha 2005; ISBN 80-7278-233-9
http://www.lib.cas.cz/parasut/gabcik.htm
www.studentske.sk
worldofhistory.blog.cz
worldofhistory.blog.cz
www.prazskyhradarchiv.cz
Cséfalvay František a kol.: Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945. Bratislava: Vojenský historický ústav, 2013
URL : https://www.valka.cz/Gabcik-Jozef-t13647#520874 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Plukovník in memoriam Jozef Gabčík


Narodený: 8. 4. 1912 - Poluvsie
Zahynul: 18. 6. 1942 - Praha


Jozef Gabčík sa narodil 8. apríla 1912 v obci Poluvsie. Otec František bol robotníkom, matka Mária bola ženou v domácnosti. Jozef bol najmladší z pomedzi štyroch súrodencov (bratia Alexander a Michal, sestra Františka).


Od roku 1918 až 1927 študoval Jozef v Rajeckých Tepliciach (5 rokov ľudovej a 4 roky meštianky) a od roku 1927 do 1932 sa v českom Kovářově v južných Čechách vyučil kováčskemu remeslu a taktiež zámočníctvu.


Od októbra 1932 nastúpil základnú vojenskú službu u Pešieho pluku 14, dislokovaného v Košiciach. Do roku 1934, ešte počas prezenčnej služby, absolvoval poddôstojnícku školu v Prešove. V roku 1934 ukončil v hodnosti desiatnika povinnú vojenskú službu a aj napriek otcovým námietkam zostal v armáde. Naďalej slúžil u košického Pešieho pluku 14 až do smrti jeho brata Michala. Táto tragédia ho primäla k ukončeniu vojenskej služby a tak 1. 4. 1937 odišiel z armády. Prijal miesto v žilinskej továrni na bojové plyny.


Po pracovnej nehode, kedy došlo k úniku plynu, bol Gabčík poranený a hrozilo mu oslepnutie. Po doliečení bol preradený do funkcie skladníka bojových plynov v Skalke pri Trenčíne. Keď hrozilo, že sklady s bojovými plynmi padnú do nemeckých rúk, spáchal v sklade sabotáž, čím sa dopustil trestného činu a hrozilo mu väzenie.


A tak spolu s kamarátom v noci 3. júna 1939 unikol do Poľska, kde sa pripojil ku formujúcej sa zahraničnej čs. armáde.
Na lodi Chrobry sa od 28. 7. do 2. 8. 1939 preplavil na Francúzska a keďže mu nebolo umožnené slúžiť vo francúzskej armáde (respektíve nebolo umožnené formovať čs. vojenské jednotky spadajúce pod Francúzsku armádu), tak 2. 8. 1939 vstúpil do Cudzineckej légie. Služba legionára v Alžírsku však trvala len do začiatku druhej svetovej vojny, kedy bol Gabčíkov záväzok voči légii anulovaný.
Gabčík odišiel späť do Francúzska, kde bol 26. 9. 1939 v Agde zaradený ku čs. pešiemu pluku 1.
V 12. rote vykonával funkciu zástupcu veliteľa čaty. Koncom roku 1939 bol povýšený do hodnosti rotného. V júni 1940 sa zúčastnil obranných bojov na francúzskej fronte, avšak v polovici júla 1940 odišiel na palube lodi Rod el Farag do Veľkej Británie. V Británii slúžil v 3. rote pešieho práporu 1. 7. marca 1941 bol povýšený na rotmajstra pechoty.


Onedlho prejavil záujem o výcvik pre špeciálne úlohy v tyle nepriateľa. V júli 1941 preto absolvoval v Škótsku na výcvikovej základni (Special Training Station - STS) STS 26 sabotážny kurz. Ďalší mesiac v auguste absolvoval v Ringway u STS 51 kurz vzdušných výsadkov a následne ešte týždňový strelecký kurz. Od 20. do 25. októbra 1941 prešiel dokončovacím kurzom spojeným s výučbou manipulácie s výbušninami.
Následne bol vybraný za veliteľa výsadkovej skupiny ANTHROPOID, ďalším členom desantu bol rotný Karel Svoboda.
Svoboda si však počas parakurzu poranil nohu a za jeho náhradníka si Gabčík vybral rotmajstra Jána Kubiša.


Spolu s Kubišom sa u STS 2 v Bellasis podrobil 20 dňovému výcviku a celkových príprav na skoré nasadenie do akcie. Cieľom výsadku ANTHROPOID bolo spáchať atentát na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha. Preto značná časť výcviku bola venovaná rôznym alternatívam atentátu, pričom za najpravdepodobnejší bol považovaný útok na Heydricha počas jazdy autom.


Odlet výsadkárov bol naplánovaný na 8.10.1941, s tým, že atentát prebehne na výročie vzniku Československej republiky 28.10.1941. Kvôli zraneniu sa Karla Svobodu bol však let odložený. Spolu s Gabčíkom a Kubišom mali letieť aj členovia skupiny Silver A(Alfréd Bartoš, Josef Valčík, Jiří Potůček) a Silver B (Jan Zemek, Vladimír Škácha).
Termín samotného odletu bol viackrát odložený kvôli nepriazni počasia. A keďže sa plánovalo s vysadením všetkých troch skupín súčasne, muselo sa počkať kým bude k dispozícii voľný upravený bombardér Halifax.
Halifax s výsadkármi na palube odštartoval 28. 12. 1941 okolo 22. hodiny. Gabčík a Kubiš boli vysadení v okolí obce Nehvizdy pri Prahe, aj keď sa pôvodne plánovalo s výsadkom pri Plzni.
Skupina Silver A mala za úlohu nadviazať spojenie Londýna s odbojom vysielačkou Libuše a udržovať spravodajskú činnosť.
Skupina Silver B plnila najmä úlohu dopravy materiálu pre odboj a mala počkať na ďalšie rozkazy.


Výsadok Gabčíka a Kubiša neprebehol bez problémov. Pri dopade na zem si Gabčík zranil nohu. Našťastie s pomocou miestneho mlynára a sokolskej organizácie podarilo nadviazať kontakt s miestnymi odbojármi. Po nadviazaní kontaktov bolo pre Gabčíka a Kubiša najdôležitejšie zistiť vopred Heydrichov program a následne vybrať vhodné miesto na atentát. Z radov odbojárov sa ozývali hlasy proti atentáu najmä kvôli strachu z odvety Nemcov, avšak prípravy aj naďalej pokračovali.


Za dátum atentátu bol napokon vybratý 27. máj 1942 a miestom sa mala stať zákruta pri Kobylisích. O pol jedenástej dal Josef Valčík (Silver A) zrkadielkom signál, že k zákrute sa blíži Heydrichovo auto. Gabčík si medzitým zložil samopal Sten a schoval si ho pod plášť. Kubiš mal pripravenú nálož.
O 10:35 keď auto vyšlo spoza zákruty, skočil Gabčík pred auto avšak samopal mu zlyhal. Heydrich cestoval bez ochranky a tak na svoju obranu vytiahol pištoľ, avšak hneď nato ho zasiahol výbuch Kubišovej nálože. Kubiš s Gabčíkom neskôr vyhľadali úkryt v krypte kostola Cyrila a Metoda na Resslovej ulici, kde sa sústredili aj ďalší čs. výsadkári.


Heydrich podľahol následkom atentátu 4. júna 1942 a následne nato sa rozpútala vlna hromadného zatýkania. Obec Lidice a Ležáky boli 10. a 24. júna 1942 zrovnané so zemou a ich obyvatelia za pomoc výsadkárom vyvraždení.
Gabčíka a Kubiša napokon udal čs. výsadkár, člen skupiny Out distance Karel Čurda. Ten nezvládol kritickú situáciu nemeckého pátrania po výsadkároch a 16. júna sa prihlásil nemeckým orgánom. Pri výsluchoch prezradil odbojové kontakty a výsadkárov, čím úplne rozbil takmer celú odbojovú štruktúru v Protektoráte.


Kostol Cyrila a Metoda bol 18. júna 1942 obkľúčený nemeckými vojakmi a pre výsadkárov začal boj o holý život. Napokon po dlhom boji proti presile, keď bola časť výsadkárov zranená alebo mŕtva, sa Gabčík zastrelil. Jan Kubiš bol ťažko zranený a na následky zranení onedlho zomrel.


Posmrtne bol Jozef Gabčík koncom roka 1942 povýšený na poručíka a bol taktiež vyznamenaný dvoma čs. válečnými krížmi 1939. 24. 6. 2002 bol povýšený na plukovníka in memoriam, v roku 2015 na brigádneho generála in memoriam a 26.05.2017 na generálmajora in memoriam.


Na Slovensku bola po Gabčíkovi pomenovaná obec Gabčíkovo. Jeho meno nesie aj žilinský 5. pluk špeciálneho určenia "Jozefa Gabčíka" Ozbrojených síl Slovenskej republiky.


Vyznamenania:
3x Čs. válečný kříž 1939
Čs. vojenská pamätní medaile se štítkem F-VB
Čs. vojenský řád Za svobodu - zlatá hvězda
Čs. vojenský řád bíleho lva Za vítězství I. stupně


Zdroje:
Kolektív autorov - Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945; Praha 2005; ISBN 80-7278-233-9
https://www.lib.cas.cz/parasut/gabcik.htm
www.studentske.sk
worldofhistory.blog.cz
worldofhistory.blog.czEdit: Janko PALIGA-linkovanie, doplnenie
Gabčík, Jozef - Jozef Gabčík při fotografování podobenek do falešných protektorátních legitimací; 1941
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Josef_Gab%C4%8D%C3%ADk,_portr%C3%A9tov%C3%A1_fotografie.jpg

Jozef Gabčík při fotografování podobenek do falešných protektorátních legitimací; 1941
commons.wikimedia.org

URL : https://www.valka.cz/Gabcik-Jozef-t13647#51373 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

vlastný archív autora

Gabčík, Jozef - Záber z Heydrichovho pohrebu

Záber z Heydrichovho pohrebu
Gabčík, Jozef - Gabčíkova zakrvavená košeľa

Gabčíkova zakrvavená košeľa
Gabčík, Jozef - Jozef Gabčík (v pravo) s Jánom Kubišom

Jozef Gabčík (v pravo) s Jánom Kubišom
URL : https://www.valka.cz/Gabcik-Jozef-t13647#51374 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Obec Lidice pred a po vyčíňaní nemeckých vojsk, ako odveta za úmrtie Heydricha.
URL : https://www.valka.cz/Gabcik-Jozef-t13647#51375 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

spolu pohromade
Gabčík, Jozef - Jan Kubiš a Jozef Gabčík

Jan Kubiš a Jozef Gabčík
URL : https://www.valka.cz/Gabcik-Jozef-t13647#98420 Version : 0
On pamiatku Joseph Gabčíka udeľuje 5. The regiment špeciálneho určenia Žilina medailu rtm. Jozef Gabčík 1912 - 1942.
URL : https://www.valka.cz/Gabcik-Jozef-t13647#511827 Version : 0
Pamätná tabuľa on rodnom dome Jozef Gabčíka, žiaľ does not birth the village nothing more, not even minimally múzeum..
URL : https://www.valka.cz/Gabcik-Jozef-t13647#511828 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more