Main Menu
User Menu

Military history website

Heinkel He 111

přehled verzí

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Heinkel He 111 - přehled verzí:He 111a (V1) - prototyp dvoumotorového bombardéru, motory BMW VI 6,0 Z
He 111b (V2) - druhý prototyp bombardéru, křídlo podobné jako V3
He 111c (V3) - prototyp dopravní varianty, zkrácené křídlo, motory BMW VI U
He 111d (V4) - druhý dopravní prototyp s křídlem podobným V1, motory BMW VI 6,0 Z
He 111e (V5) - třetí bombardovací prototyp, trup jako A-0, upravené zkrácené křídlo, motory BMW VI 6,0 Z, poté DB 600 A
He 111 V6 - upravený B-0 s motory Jumo 210 Ga, později Jumo 211 A-1
He 111 V7 - upravený B-0 s křídlem s přímou náběžnou hranou, později s přídí podle V8 a novými střelišti, motory DB 600 Aa
He 111 V8 - upravený B-0 s kratší, aerodynamicky důkladně přepracovanou a prosklenou přídí
He 111 V9 - upravený B-0 s motory DB 600 Ga
He 111 V10 - upravený D-0 s motory Jumo 211 A-1 a upraveným chlazením
He 111 V11 - upravený B-1 s křídlem s přímou náběžnou hranou
He 111 V12/V13 - prototypy dopravní verze s křídlem s přímou náběžnou hranou, motory BMW VI 6,0 ZU
He 111 V14 - dopravní verze s křídlem s přímou náběžnou hranou jako V7, motory BMW 132 Dc
He 111 V15 - dopravní verze s křídlem s přímou náběžnou hranou jako V7, motory BMW 132 H
He 111 V16 - dopravní verze s křídlem s přímou náběžnou hranou jako V7, motory DB 600 G, osobní letoun Erharda Milcha
He 111 V17/V18 - He 111 F-4 upravené na prototypy torpédonosné varianty
He 111 V19 - prototyp odpovídající He 111 P-2, ale s motory Jumo 211A-1
He 111 V20 - žádné údaje
He 111 V21 - pokusný stroj s dodatečnými Flettnerovými vyvažovacími ploškami
He 111 V22 - upravený B-1 sloužící jako prototyp průzkumné varianty s kamerou a nádržemi v pumovnici
He 111 V23 - stroj používaný k testům vybavení, např. palubního vytápění
He 111 V24 - žádné údaje
He 111 V25 - stroj používaný k testování obranné výzbroje, jako kulometu MG 7 v ocasním kuželu a boční kulomety
He 111 V26/V31 - žádné údaje
He 111 V32 - upravený H-6 sloužící jako prototyp navrhované výškové varianty He 111 R-2 s motory DB 603 U
He 111 V46/V48 - vzorové stroje odvozené od H-16 sloužící k vývoji úprav a vybavení řady H-20

He 111 A-0 - předsérie podle prototypu V2, prodloužená prosklená příď, 1000 kg pum; 10 ks

He 111 B-0 - předsérie podle prototypu V5, motory DB 600 C, 1500 kg pum; 7 ks
He 111 B-1 - sériová varianta s motory DB 600 A nebo DB 600 C, upravené vybavení; 50+ ks
He 111 B-2 - varianta s motory DB 600 CG a zjednodušenou přídí; cca 330 He 111 B-1/B-2

He 111 C-0 - předsérie dopravní desetimístné varianty, motory BMW VI U; 6 ks + prototyp V4

He 111 D-0 - sériová verze V9, nejméně 3 ks
He 111 D-1 - létající velitelské stanoviště s 4 dodatečnými členy osádky, 2x stanice FuG IIIa U1; 10 ks
He 111 D-2 - létající velitelské stanoviště s 4 dodatečnými členy osádky, stanice FuG III Y; 10 ks

He 111 E-0 - předsérie podle V10, 1700 kg pum; 2 konverze z D-1
He 111 E-1 - série, 2000 kg pum; cca 120 ks
He 111 E-2 - drobné odlišnosti ve vybavení; 1 ks
He 111 E-3 - obdoba E-1, 44 strojů mělo dodatečné nádrže; 67 ks
He 111 E-4 - místo pumovnice vnější závěsníky pro 2 1000kg pumy; cca 10 ks
He 111 E-5 - pomocná nádrž v pumovnici, 1000 kg pum; cca 10 ks

He 111 F-0 - předsérie podle prototypu V11, křídlo s přímou náběžnou hranou, motory Jumo 211 A-3, pumovnice jako u E-5; 1? ks
He 111 F-1 - série pro Turecko, 25 ks (pro Německo - ?)
He 111 F-2 - vylepšené radiovybavení, 20 ks
He 111 F-3 - projekt průzkumné varianty s kamerami v pumovnici
He 111 F-4 - varianta s vnějšími pumovými závěsníky, upraveny na cvičné s dvojím řízením; 40 ks

He 111 G-0 - služební označení pro He 111 V12/13
He 111 G-3 - služební označení pro He 111 V14/15
He 111 G-4 - obdoba G-3 s motory DB 600 G, 5 ks včetně V16
He 111 G-5 - obdoba G-4 s motory DB 600 Ga, 4 ks

He 111 H-0 - předsérie podle prototypu V19 - nová příď a motory Jumo 211 A-1; 25 ks
He 111 H-1 - sériová varianta, 136 ks
He 111 H-2 - motory Jumo 211 A-3, výzbroj podobná jako He 111 P-4; 502 ks
He 111 H-2/R1 - úprava pro výcvik protilodních operací
He 111 H-3 - motory Jumo 211 D-1, dodatečné pancéřování; 504 ks, 30 ks postaveno v Rumunsku firmou SET
He 111 H-4 - možnost nést pomocnou nádrž v pravé části pumovnice, 2x závěsník PVC 1006L nebo 1x ETC 2000; motory Jumo 211 D-1, později Jumo 211 F-1; 150 ks
He 111 H-5 - možnost nést dvě torpéda LT F5, upravená výzbroj a prosklení kabiny; cca 500 ks
He 111 H-5/R1 - úprava s upravenou radioinstalací
He 111 H-5/R2 - úprava s kulometem MG 15 místo kanonu MG FF v fondole
He 111 H-5/R3 - stroje se závěsníky PVC 1006
He 111 H-5/R4 - stroje používající závěsníky i pumovnici
He 111 H-6 – motory Jumo 211 F-1, později F-2, 1x závěsník PVC 1006L a 1x ETC 2000, později 2x ETC 2000 nebo 2x 1800 kg v pumovnici včetně torpéd; cca 1800 ks
He 111 H-7 – navrhovaná noční bombardovací varianta s odstraněným pancéřováním a střeleckou výzbrojí nahrazenou dálkově ovládanými stanovišti
He 111 H-8 – varianta upravená pro řezání poutacích lan barážových balonů; 30 konverzí He 111 H-3 a H-5
He 111 H-8/R2 - 20 přeživších H-8 upravených pro vlekání kluzáků
He 111 H-9 - mírné odlišnosti od H-6, vyrobeno malé množství
He 111 H-10 - noční bombardér s motory Jumo 211 F-1, tlumiči plamenů na výfucích a lehkými řezači balonových lan; 425 konverzí
He 111 H-11 - motory Jumo 211 F-2, kulomety MG 15 nahrazeny za MG 131 nebo MG 81Z, upravené pancéřování, …; 230 + 100 konverzí H3
He 111 H-11/R1 - úprava s kulomety MG 15 v bocích nahrazenými za MG 81Z, toto později standard
He 111 H-11/R2 - úprava pro vlekání kluzáků
He 111 H-12 - obdoba H-11 pro vypouštění protizemních střel, odstraněna břišní gondola, x HS 293 A pod křídly; 37 ks
He 111 H-13 - označení vynecháno
He 111 H-14 - obdoba H-10 s motory Jumo 211 F-2 a novým navigačním vybavením, určena pro označování cílů pro noční bombardéry; 50 ks
He 111 H-15 - obdoba H-12 nesoucí dvě klouzavé bomby BV 246, pouze několik pokusných strojů
He 111 H-16 - noční bombardér podobný H-14, obranná výzbroj jako H-11, až 3000 kg pum; 1155 + 280 konverzí H-6 a 35 konverzí H-11
He 111 H-16/R1 - úprava se střeleckou věží DL131 místo horního střeliště
He 111 H-16/R2 - úprava pro vlekání kluzáků
He 111 H-16/R3 - specializovaná úprava pro označování cílů
He 111 H-17 - navrhovaná cvičná varianta s dvojím řízením
He 111 H-18 - dálkový noční bombardér podobný H-16/R3, 2000 kg pum, zjednodušená výzbroj, tříčlenná osádka, radar FuG 200; 30 ks
He 111 H-18/R1 - dodatečné pancéřování
He 111 H-18/R2 - úprava se střeleckou věží DL131 místo horního střeliště
He 111 H-18/R3 - tlumiče plamenů na výfucích
He 111 H-19 - navrhovaná cvičná varianta s dvojím řízením
He 111 H-20 - víceúčelová varianta s hřbetní věží jako standardem, motory Jumo 213 E-1; 550 ks + 586 konverzí H-16
He 111 H-20/R1 - transportní úprava, tříčlenná osádka a prostor pro 16 výsadkářů
He 111 H-20/R2 - nákladní a vlekací úprava, tříčlenná osádka
He 111 H-20/R3 - noční bombardér, pětičlenná osádka
He 111 H-20/R4 - noční rušící varianta, 20x 50kg puma
He 111 H-21 - obdoba H-20 s motory Jumo 211 F-2; 22 ks
He 111 H-22 - varianta nesoucí letounovou bombu V-1 pod křídlem, cca 80 konverzí H-16 a H-20
He 111 H-23 - dálkový transportní letoun pro 8 parašutistů; 12 H-20 upraveno na výrobní lince, u jednotek přestavěny na noční bombardéry

He 111 J-0 - předsérie protilodní varianty podle prototypu V17, motory DB 600 G, závěsníky pro dvě torpéda LT F5b nebo 2000kg miny; 10 ks
He 111 J-1 - stroje převzaté Luftwaffe jako bombardovací, pumovnice; 40 ks

He 111 L - přejmenované He 111 G-3

He 111 P-0 - předsérie podle konečné verze prototypu V7 s novou přídí, neznámý počet
He 111 P-1 - sériová podoba, motory DB 600 A-1, 2000 kg pum; 67 ks
He 111 P-2 - nová radiostanice; 739 ks (pravděpodobně celkový počet He 111 P!)
He 111 P-3 - odzbrojená cvičná varianta s dvojím řízením; 48 konverzí
He 111 P-4 - dodatečná pancéřová ochrana, zesílená kulometná výzbroj, pomocná nádrž v levé části pumovnice, možnost nést 2x závěsník PVC 1006L nebo 1x ETC 2000; 224 ks
He 111 P-5 - mírně odlišné vybavení, později upravené na protilodní nebo pro meteoprůzkum; 24 ks
He 111 P-6 - opět zesílená výzbroj a pancéřování, motory DB 601 N
He 111 P-6/R2 - stroje které dostaly vybavení pro vlekání kluzáků
He 111 P-7 - malé množství cvičných strojů
He 111 P-8 - malé množství cvičných strojů
He 111 P-9 - exportní varianta P-4 pro Maďarsko, zabaveny Luftwaffe; malé množství

He 111 R-1 - návrh výškového bombardéru s motory Jumo 211 F-1 se dvěma turbokompresory
He 111 R-2 - návrh výškového bombardéru s motory DB 603 U s turbokompresorem

He 111 Z-1 - dvoutrupá varianta pro transport a vlekání kluzáků Me 321 Gigant, odvozena od H-6, 6x Jumo 211 F-2; 12 ks
He 111 Z-2 - navrhovaná dálková bombardovací varianta, 7000 kg pum
He 111 Z-3 - navrhovaná dálková průzkumná varianta

CASA 2.111 - španělská licenční verze He 111 H-16; cca 130 ks A/C/F
CASA 2.111-A/A1/A2/A3 - bombardovací subvarianty
CASA 2.111-C/C1/C2/C3 - průzkumné subvarianty
CASA 2.111-F/F1 - subvarianty s dvojím řízením
CASA 2.111-B - varianta s motory Rolls-Royce Merlin 500-20/500-29; 70 ks B/T8/D
CASA 2.111-T8 - neozbrojená transportní varianta pro 8 pasažérů
CASA 2.111-D/D1 - průzkumná varianta

Punka, George. Heinkel He 111 in Action, In Action No. 184. Squadron/Signal Publications, Carrollton 2002. ISBN 0-89747-446-5.
Regnat, Karl-Heinz. Vom Original zum Modell: Heinkel He 111. Bernard & Graefe Verlag, Bonn 2000. ISBN: 3-7637-6022-9.
Stachura, Petr; Zazvonil, Jaroslav; Haladěj, Dan. Heinkel He 111. Modelpress, Praha 1993. ISBN: 80-901328-3-9.
URL : https://www.valka.cz/Heinkel-He-111-t13707#50574Version : 0
MOD
Heinkel He 111 H 5J+GN of 5. / KG 4, December 1941.
Heinkel He 111 -


URL : https://www.valka.cz/Heinkel-He-111-t13707#633712Version : 0
MOD
Zľava to the right - navigator, palubný strelec and the pilot in kabíne bližšie nešpecifikovanej version of Heinkel He-111.

www.worldwarphotos.info
.
Heinkel He 111 -


URL : https://www.valka.cz/Heinkel-He-111-t13707#548146Version : 0
MOD
Heinkel He-111 H-11 niesol in the prednej part of the kabíny 2 cm cannon MG FF.

Griehl, M.: Rohrwaffen in flugzeugen der Luftwaffe bis 1945 - Waffenstände, Waffen-Arsenal, Band 188, 2001, ISBN: 3-7909-0733-2
.
Heinkel He 111 -


URL : https://www.valka.cz/Heinkel-He-111-t13707#642652Version : 0
MOD