Main Menu
User Menu

Military history website

Žatec, Kasárny "RÜT"

Zatec, Barracks "RÜT"

     
Název:
Name:
Žatec, Kasárny "RÜT"
Originální název:
Original Name:
Kasárny "RÜT" Žatec
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Obec:
Municipality:
Žatec
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°19'25.90"N 13°32'42.803"E
Vznik:
Established:
DD.MM.RRRR
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
01.09.1961-01.09.1969
3. sbor protivzdušné obrany státu
3rd State Air Defense Corps
01.09.1961-01.10.1976
Oblastní letecké dispečerské stanoviště Žatec
Regional Air Traffic Control Station Žatec
01.09.1961-01.11.1966
Oddělení bojové přípravy stíhacího letectva
Combat Training Department of the Fighter Air Force Command of the 3rd State Air Defense Corps
01.09.1961-01.09.1969
Týl 3. sboru protivzdušné obrany státu
Rear of the 3rd State Air Defense Corps
01.09.1961-01.09.1963
Velitelství protiletadlového dělostřelectva 3. sboru protivzdušné obrany státu
Anti-Aircraft Artillery Command of the 3rd State Air Defense Corps
01.09.1961-01.11.1966
Velitelství radiotechnického vojska 3. sboru protivzdušné obrany státu
Electronic Troops Command of the 3rd State Air Defense Corps
01.09.1961-01.11.1966
Velitelství stíhacího letectva 3. sboru protivzdušné obrany státu
Fighter Air Command of the 3rd State Air Defense Corps
01.09.1963-01.11.1966
Velitelství protiletadlového raketového vojska 3. sboru protivzdušné obrany státu
Anti-Aircraft Missile Command of the 3rd State Air Defense Corps
01.11.1966-01.09.1969
Oddělení protiletadlového raketového vojska 3. sboru protivzdušné obrany státu
Anti-Aircraft Missile Command of the 3rd State Air Defense Corps
01.11.1966-01.09.1969
Oddělení radiotechnického vojska 3. sboru protivzdušné obrany státu
Electronic Troops Departmenrt of the 3rd State Air Defense Corps
01.11.1966-01.09.1969
Oddělení stíhacího letectva 3. sboru protivzdušné obrany státu
Fighter Air Department of the 3rd State Air Defense Corps
01.11.1966-01.09.1969
Skupina bojové přípravy stíhacího letectva
Combat Training Group of the Fighter Air Force Department of the 3rd State Air Defense Corps
01.09.1969-30.04.1991
3. divize protivzdušné obrany státu
3rd State Air Defense Division
01.09.1969-01.05.1991
Oddělení protiletadlového raketového vojska 3. divize protivzdušné obrany státu
Anti-Aircraft Missile Command of the 3rd State Air Defense Division
01.09.1969-01.05.1991
Oddělení radiotechnického vojska 3. divize protivzdušné obrany
Electronic Troops Department of the 3rd State Air Defense Division
01.09.1969-01.05.1991
Oddělení radiotechnického vojska 3. divize protivzdušné obrany státu
Fighter Air Command of the 3rd State Air Defense Division
01.09.1969-01.05.1991
Oddělení stíhacího letectva 3. divize protivzdušné obrany státu
Fighter Air Department of the 3rd State Air Defense Division
01.09.1969-01.05.1991
Oddělení stíhacího letectva 3. divize protivzdušné obrany státu
Fighter Air Command of the 3rd State Air Defense Division
01.09.1969-01.05.1991
Skupina bojové přípravy stíhacího letectva
Combat Training Group of the Fighter Air Force Department of the 3rd State Air Defense Divisions
01.09.1969-01.05.1991
Týl 3. divize protivzdušné obrany státu
Rear of the 3rd State Air Defense Division
01.10.1976-31.12.1986
Oblastní stanoviště řízení letů Žatec
Regional Air Traffic Control Zatec
01.05.1991-31.12.1992
3. divize protivzdušné obrany
3rd Air Defense Division
01.05.1991-31.12.1992
Oddělení protiletadlového raketového vojska 3. divize protivzdušné obrany
Anti-Aircraft Missile Command of the 3rd Air Defense Division
01.05.1991-31.12.1992
Skupina bojové přípravy stíhacího letectva
Combat Training Group of the Fighter Air Force Department of the 3rd Air Defense Division
01.05.1991-31.12.1992
Týl 3. divize protivzdušné obrany
Rear of the 3rd Air Defense Division
01.01.1993-01.03.1994
3. divize protivzdušné obrany
3rd Air Defence Division
01.01.1993-DD.MM.1994
Oddělení radiotechnického vojska 3. divize protivzdušné obrany
Electronic Troops Department of the 3rd State Air Defense Division
01.01.1993-31.12.1993
Oddělení stíhacího letectva 3. divize protivzdušné obrany státu
Fighter Air Command of the 3rd State Air Defense Division
01.01.1993-31.12.1993
Skupina bojové přípravy stíhacího letectva
Combat Training Group of the Fighter Air Force Department of the 3rd Air Defense Division
01.01.1993-01.03.1994
Týl 3. divize protivzdušné obrany
Rear of the 3rd Air Defense Division
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
4. brigáda rychlého nasazení
4th Rapid Deployment Brigade
DD.MM.RRRR-31.12.1992
Provozní rota
Operating Company of the 23th Signal Battalion


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.valka.cz
www.army.cz
www.mapy.cz
URL : https://www.valka.cz/Zatec-Kasarny-RUET-t141807#459394Version : 0
Kasárenský complex "RÜT" is located on the corner of Komensky avenue and Jaroslav Vrchlický.
The seat of the headquarters of the 3. corps air defense of the state became the beginning of the sixties.
At the time of the establishment of the volume in July 1961 there was a headquarters at the airport in the building of the former headquarters 3. fighter air division.

It consists of a complex of buildings, of which the main building (in půdorusu shape ones). The current official address of the headquarters 4. brn: Komensky avenue 1752. The name originated according to the "Villas RÜT". It is located on the street of Jaroslav Vrchlický in the close vicinity of the main building and has no. 2052


Source: www.4brn.army.cz
Own observation.
URL : https://www.valka.cz/Zatec-Kasarny-RUET-t141807#459426Version : 0