Sakai, Kódži

Kōji Sakai/ 酒井鎬次 / さかい・こうじ
     
Příjmení:
Surname:
Sakai Sakai
Jméno:
Given Name:
Kódži Kōji
Jméno v originále:
Original Name:
酒井鎬次 / さかい・こうじ
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík Lieutenant General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
04.11.1885 ?, prefektura Aiči
04.11.1885 ?, Aichi Prefecture
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
02.03.1973 ?,
02.03.1973 ?,
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel 109. divízie
velitel 7. náhradnej divízie
velitel 1. (1.) samostatnej zmiešanej brigády
109th Division Commander
7th Depot Division Commander
1st (1st) Independent Mixed Brigade Commander
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
velitel 24. brigády
velitel 22. pešieho pluku
24th Brigade Commander
22nd Infantry Regiment Commander
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www45160u.sakura.ne.jp;
ja.wikipedia.org;
www.generals.dk
URL : https://www.valka.cz/Sakai-Kodzi-t143485#463317 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Sakai Sakai
Jméno:
Given Name:
Kódži Kōji
Jméno v originále:
Original Name:
酒井鎬次 / さかい・こうじ
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-25.11.1905 vojenská akadémia
25.12.1909-25.11.1912 Armádne vojnové kolégium
DD.MM.RRRR-25.11.1905 Military Academy
25.12.1909-25.11.1912 Army War College
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
26.06.1906 podporučík
21.12.1908 poručík
10.08.1915 kapitán
20.06.1921 Major
07.08.1925 podplukovník
01.08.1929 plukovník
05.03.1934 generálmajor
02.08.1937 generálporučík
26.06.1906 Second Lieutenant
21.12.1908 Lieutenant
10.08.1915 Captain
20.06.1921 Major
07.08.1925 Lieutenant Colonel
01.08.1929 Colonel
05.03.1934 Major General
02.08.1937 Lieutenant General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
26.06.1906-04.06.1912 pridelený k 2. pluku imperiálnej gardy
04.06.1912-01.06.1908 Kancelária vojenskej služby Ministertva armády
01.06.1908-26.07.1927 pridelený k Generálnemu štábu
01.06.1918-17.03.1923 cesta po Europe
17.03.1923-02.08.1926 Inštruktor vojenských vied, Armádne vojnové kolégium
05.10.1923-02.08.1926 pridelený k Generálnemu štábu
23.10.1923-26.07.1927 výskumný team, Armádna škola pechoty
02.08.1926-26.07.1927 náčelník Organizace, 2. sekce (organizace a mobilizace) 1. kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
24.03.1927-26.07.1927 Inštruktor vojenských vied, Armádne vojnové kolégium
26.07.1927-01.08.1929 člen Japonskej delegácie u Ligy národov
01.08.1929-01.08.1931 velitel 22. pešieho pluku
01.08.1931-05.03.1934 inštruktor vojnových vied na Armádnom vojnovom kolégiu
05.03.1934-01.08.1934 náčelník Oddelenia výskumu, Vojnového kolégia
01.08.1934-01.08.1936 zástupca riaditela Vojenskej akadémie
01.08.1936-01.03.1937 velitel 24. pešej brigády
01.03.1937-01.03.1938 velitel 1. (1.) samostatnej zmiešanej brigády
01.03.1938-12.09.1939 velitel 7. náhradnej divízie
12.09.1939-24.12.1939 velitel 109. divízie
24.12.1939-29.01.1940 pridelený k Generálnemu štábu
29.01.1940-DD.MM.RRRR rezerva
31.01.1940-DD.MM.RRRR výslužba
DD.MM.1943-DD.MM.RRRR znovu povolaný
01.11.1943-31.07.1944 pridelený k Generálnemu štábu
31.07.1944-DD.MM.RRRR výslužba
26.06.1906-04.06.1912 Attached to 2nd Imperial Guards Regiment
04.06.1912-01.06.1908 Military Service Bureau Army Ministry
01.06.1908-26.07.1927 Attached to the General Staff
01.06.1918-17.03.1923 European Tour
17.03.1923-02.08.1926 Military Science Instructor, Army War College
05.10.1923-02.08.1926 Attached to the General Staff
23.10.1923-26.07.1927 Research Team Army Infantry School
02.08.1926-26.07.1927 Head of Organisation 2nd Section (Organization and Mobilization) of the 1st Bureau Army General Staff
24.03.1927-26.07.1927 Military Science Instructor, Army War College
26.07.1927-01.08.1929 Member of the Japanese Army Delegation to the League of Nations
01.08.1929-01.08.1931 22nd Infantry Regiment Commander
01.08.1931-05.03.1934 Military Science Instructor at the Army War College
05.03.1934-01.08.1934 Director of the Research Department, Army War College
01.08.1934-01.08.1936 Vice Director of the Military Academy
01.08.1936-01.03.1937 24th Infantry Brigade Commander
01.03.1937-01.03.1938 1st (1st) Independent Mixed Brigade Commander
01.03.1938-12.09.1939 7th Depot Division Commander
12.09.1939-24.12.1939 109th Division Commander
24.12.1939-29.01.1940 Attached to the General Staff
29.01.1940-DD.MM.RRRR Reserve
31.01.1940-DD.MM.RRRR Retired
DD.MM.1943-DD.MM.RRRR Recalled
01.11.1943-31.07.1944 Attached to the General Staff
31.07.1944-DD.MM.RRRR Retired
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://www45160u.sakura.ne.jp/DB/酒井鎬次
http://ja.wikipedia.org/wiki/酒井鎬次
www.generals.dk
http://sakurataro.org/db/酒井鎬次
URL : https://www.valka.cz/Sakai-Kodzi-t143485#463318 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more