Main Menu
User Menu

Military history website

Vaš, Karel

Vas, Karel

     
Příjmení:
Surname:
Vaš
Jméno:
Given Name:
Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Vaš
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
podplukovník v.v.
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
JUDr. CSc. PhDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
20.03.1916 Užhorod /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
08.12.2012 Praha
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- zástupca prednostu Obranného spravodajství (OBZ)
- prokurátor Vrchní vojenské prokuratury Praha
- predseda senátu Vrchního vojenského soudu Praha
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Komunistický prokurátor vykonštruovaných súdnych procesov, aktívny pri justičnej vražde gen. Heliodora Píky, spolupracovník NKVD
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Miroslav Brož; Milan Kopecký: Československé vojenské jednotky na východě
komentare.sme.sk

Foto: www.sme.sk
URL : https://www.valka.cz/Vas-Karel-t143520#463445Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Vaš
Jméno:
Given Name:
Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Vaš
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

07.03.1944

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

č. 8917, se štítkem SSSR / with clasp SSSR

06.12.1948

Řád Virtuti Militari - stříbrný kŕíž
The Order Virtuti Militari- Silver Cross
Order Virtuti Militari - Krzyż Srebrny
Nr. 49843

02.10.1949

Československý vojenský řád Bílého lva "Za vítězství", zlatá medaile
The Military Order of the White Lion For Victory, Gold Medal
č. matriky 332

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

DD.MM.RRRR

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Miroslav Brož; Milan Kopecký: Československé vojenské jednotky na východě
www.mocr.army.cz
URL : https://www.valka.cz/Vas-Karel-t143520#540940Version : 0
MOD
the Life story of colonel v. v. Judr. Phdr. Karel Inquiry, Csc.

Karel Vaš was born 20.3.1916 in Užhorode in the family Hungarian hovoriaceho advocate of the jewish pôvodu Ignáca Vasa and Hedvigy rodenej Deutschovej. Mal one staršiu sister. About the summon family sa need to balance citujem: "Father, politically thought, the mother not at all, sister was interested in just a bunch of crap. (game on klavíri and varenie, ed. J.P.).“

In 1933 about the age of 17 years sa secret becomes member of CPC. For anarchistickému správaniu pri štúdiu at the grammar school in Užhorode bol from him vyhodený. Neskôr started študovať on the lawyer's top Universities Karlovej in Prahe. In that period sa became tajomníkom Zväzu priateľov ZSSR. In rokoch 1934-1935 in štúdiu uvádzal židovskú národnosť, from zimného semesta 1935/1936 1938 you uvádzal národnosť maďarskú. During the riots between Czech and German študentmi the University Karlovej bol for demolovanie vybavenia tlačiarne odsúdený on two týždne väzenia. The title Judr. has acquired 15.6.1938, the Slovak office for state skúšku performed 16.1.1939.

After promócii 20.2.1939 sa became právnikom in Užhorode. After obdržaní povolávacieho command in the Hungarian army he traveled to Budapest, where sa was hiding with falošnými dokladmi, totožnosť you traded three times. In 1940 utiekol to ZSSR cez Karpaty. Len 50 metrov for hranicou was arrested sovietskymi pohraničníkmi. For illegally prekročenie the borders of bol 26.08.1940 odsúdený to 3 years to nápravno-pracovného camp Kedrovyj Shorts close to the town Inta (200 km from the not vorkuta) in the republic of Komi. In the camp sa ako a communist put in the "služieb" sovietskych the directional control orgánov of the NKVD.

After the outbreak of war between German richard and ZSSR boli on žiadosť Heliodora Peak of Československej mission in the USSR zo sovietskych gulagov prepustení občania Czechoslovakia, among them aj Karel Vaš. It happened 4.1.1943.Your or piped to čs. army, lebo didn't see in one eye. On príhovor one co-worker of the NKVD bol, however, nakoniec prijatý. He began his career in half februára 1943 in poľného súdu, where the sa became the referentom poľného attorney, neskôr sa became prednostom poľného súdu.

During vykonávania funkcie examiner poľného prosecutor (under the words To.In. "he len vyšetrovať") commonly used violent vyšetrovacie methods. Leopold Blumenfelda beat len preto, lebo nechcel podpísať protocol on his údajnom zbehnutí of čs. army into the Red army (RK KA). Neskorší Vašov boss Bedřich Reicin, vlastným menom Friedrich Reinzinger, um, she used a violent vyšetrovacie methods, like aj against vojakom sovietskej army. Is aware of the incident, ever explored bol battered sovietsky elder. The sa ochre Reicina and Your podieľali aj Linc Šalgovič, Ježo and Infner. Poľný súd vynášal mesačne around 80 prísnych trestov over vojakmi and dôstojníkmi, aj on the basis of materiálov pripravených Vašom. Odsúdení boli odosielaní to the so-called Kárneho oddielu. His soldiers had performed najnebezpečnejšie tasks, eg. prešľapávanie prechodov during the battle at Dukla on miestach, where bolo podozrenie on deadlines. Ku trestnej rote bol from Náhradného regiment premiestnený for example, military Michal Durkaj, ktorý bol odsúdený len for sa "pokúsil kaliť priateľský ratio between the CZECHOSLOVAK republic and the USSR" before veľkým I vojako; respect. Stefan Valerian for anti-jewish and fascist statements and military Ľudevít Lehotský for svojvoľné opustenie units (document no.: 1334/Taj. stories, TR. 45).

A cousin of the colonel. v v Frederick Selingera – Bravo Velvet bol podriadeným Karla Inquiry. During hazardnej of the game in cards with Vašom and podvodníkom Mandeckerom (under Selingera sa finally playing on the astronomical financially čiastky) Your google. Pištoľou in ruke gave výhercu to the cellar, where they tortured him dovtedy, whom he výherca came back to win. Dad udalosť sa has become during the nasadenia čs. units in bojoch about Kiev. Bol pri it pristihnutý Ludvíkom Svobodom. Your to sa vyhol punishment, neprávom accused Sameta for gambling. The bol odsúdený to trestnej company, where he perished during the battle. Freedom then Your preradil from súdu to rozviedke.

Currently on Volyňsku vtedajším spravodajským dôstojníkom Vojtěchom Eksteinom (Erbanom) bol premiestnený to spravodajskému oddeleniu and promoted to the rank of ensign, nevertheless niekoľkým zamietnutiam povýšenia from Louis Freedom. From vtedy prichádzal aj into contact so sovietskymi spravodajskými orgánmi, najmä so the liaison dôstojníkom on veliteľstve 1. československej own brigade in the USSR mjr. Kambulovom.

After the formation of the Defense spravodajstva (OBZ) on the žiadosť sovietskeho velenia, it the soviets presadzovali for his boss, but nakoniec bol on this miesto vymenovaný priateľ Clement Gottwald Bedřich Reicin, ktorý sa správal umiernenejšie ako fanatic Your. He, however, got miesto his representatives. At the OBZ mal in charge of the officially so-called vonkajšiu defense (spravodajská činnosť against domnelým even skutočným German špiónom, diverzantom and own ľuďom, zastrašovanie and likvidácia Sovietom uncomfortable beds, chytanie kolaborantov ). In the case of nepreukázania sa obvinenia sa of them tried to urobiť špiónov. OBZ sa podieľalo on potláčaní anti-communist sentiment in jednotke. During the bojov in the vicinity of Liptovský Hrádek collaborated To.In. for example, with the Viliamom Šalgovičom (agent of the NKVD, one of the funkcionárov CPC pozývajúcich forces present, the USSR in Czechoslovakia, member of the CPC, námestník minister vnútra CZECHOSLOVAKIA in 1968, the head of the SNR in rokoch 1975-1989), ktorý sa well podieľal on torture ľudí. In 1945 sa on To.In. sťažoval in nadriadených mjr. Peter Kuznetsov. Nadriadeným písal that sa is a nafúkaného, domýšľavého and a little of the vain man, ktorý sa about sovietskej spravodajskej service vyjadroval ako about primitívoch. Vtedy already bol To.In. zástupcom Frederick Reicina and bol postrachom of the whole corps for sadistic investigations metódam.

Your trained "Special section", ktorý bol similar to sovietskych jednotiek SMERSH. His role of bolo in the framework of the "zahradzovacieho oddielu" strieľanie ustupujúcich vojakov. Oddiel performed the kidnapping civilistov of oslobodeného územia, without písomných záznamov dochádzalo to ich odovzdaniu sovietskym orgánom, alebo sa dopúšťali ich vraždenia. To carry out any business "špiónov" sa To.In. a need to balance the words: "What? What to do with them?“.

With predsedom government Zakarpatskej Ukraine komunistom Ivanom Turjanicom and your bratrancom Ivanom Vašom collaborated on nútení obyvateľov Zakarpatska to vote on its connection to the USSR. From Turjanicu got like aj list for miesto generálneho attorney Zakarpatskej of Ukraine. This, however, did not approve mjr. Kambulov. The so I convinced Your to zostal in the Prahe and worked for the NKVD as an agent. To.In. aktívne cooperated and supplied any idea as pre NKVD, published a sa for the worker's military rozviedky CZECHOSLOVAKIA. Arrested občanov Russian, bieloruskej and ukrajinskej nationality, ktorí obtained in dvadsiatych and tridsiatich rokoch in Czechoslovakia asylum. After the arrest of ich odovzdal sovietskym orgánom (it was about 300 - 500 občanov žijúcich on the territory of the CZECH republic). For their services the pre soviet russia obdržal automobile brand Mercedes. In the performance služieb pre soviet russia was radikálnejší ako Reicin. Your sa on Reicina constantly sťažoval at sovietov for his miernosť.

In 1945 it Reicin (from 16.4.1945 chief HS OBZ) požiadal to came up pracovať on Hlavnú management OBZ to funkcie prednostu OBZ. Riadil Bezpečnostné oddiely (BO) – najbrutálnejšie template OBZ. Tie boli created in januári 1945. At the end of the war issued an order to zastreleniu 8 ľudí in Kroměřížand in júni 1945 in the Prague-Kobylisy. 30 príslušníkov for attended to najväčších masakroch civilistov in Postoloprtoch. Before masakrom demonštratívne zastrelili piatich chlapcov. Your death marked the tieto obete for špiónov and of terrorists. 16.8.1945 odovzdal sovietskemu dôstojníkovi zbehov from RK KA – Alfred Klausnitzera, Henriksa Pušpursa, Birutu Kučausa, Alma Kučausa and Ivanisa Kučausa. Pre resident of the NKVD in the Prahe and at the same time, the diplomat Mikhail Chazanova riadil odpočúvanie military and political predstaviteľov since the end of the war. Odpočúvanie sa exercised only odpočúvacím zariadením in CZECHOSLOVAKIA, came from the dôb Gestapo. Acquired any idea as regularly zasielal on the CPC and on sovietske the NKVD. Riadil aj sledovanie embassies of the USA, Veľkej Britain and Francúzka.

Already at the front To.In. my female obete sexually napádal. Udržiaval affair with niekoľkými women (Russian, Slovakian). During the bojov in the vicinity of Liptovsky Mikuláša bolo in the morning nájdené body príslušníčky zdravotnej services with prestrelenou head. The last ju night saw in a company To.In. Case sa nevyšetroval and began about it to death speak in ako about samovražde. Grapevine in jednotke claimed that mŕtva bola pregnant with The.In., as the "ju nechcel vziať". About this event the sa zmieňovali Imrich Klein and military lekár Md. Armín Scheer - Wide. After oslobodení CZECHOSLOVAKIA sa under witness colonel. Pavlicek committed in výsluchu Nemky znásilnenia resist his bola for a gap to Germany.

In 1946 wasn't even one of the chytených banderovcov odovzdaný čs. súdom. Namiesto the boli odovzdané sovietskym or poľským orgánom, where after výsluchu boli without súdu the shooting. Väčšina victims was unknown.

Your sa podieľal aj on the arrest of the czechoslovak. the conductor Václav Talich, ktorý bol neprávom defendant from kolaborácie. In 1946 he gave zavraždiť 27 ročného belgian citizen Emile De dr backer out (* 24.2.1919 Gent - + 9.2.1946 Prague). Bol defendant zo espionage, which obvinenie sa but did not confirm. De Backer sa len confessed to collaboration with the american OSS. Your him, however, tortured and nútil him podpísať priznanie that worked for the Gestapo. It's sa but he failed. To.In. sa he decided to physically zlikvidovať. Staged zdanlivý attempt to weft in a Little uličke in Prahe. De dr backer out escort from väznice military súdu v Prahe 4 in Kapucínskej street on riaditeľstvo national security Corps in Prahe. Ochre escort dad udalosť zostala without svedkov. De dr backer out zasiahla dose zo submachine gun and guľka of pištole escorts, tvorenej veliteľom BO rtm. Josefom Matějovičom and príslušníkom BO rtm. Josefom Vavračom. Escort neskôr confirmed priamy order to zastrelenie issued To.In.

Radicalism Is To.In. however, he began to robit problems nielen in OBZ, but also in some funkciách. Became a notorious sťažovateľom in sovietskej spravodajskej services. Bol he suggested a return to soviet russia. From Charles Roach and his bola ponúknutá funkcia kultúrneho attaché in Paris, for his knowledge francúštiny. This offer, however, odmietol.

Vzhľadom to constantly sťažnosti on the job OBZ Louis Freedom OBZ set aside. In fact, however, there was flax to premenovaniu OBZ on 5. department headquarters. Zámienkou on odvolanie To.In. from funkcie sa an incident of 1947. In the enterprise Reduta pištoľou ohrozoval operation and žiadal hranie sovietskych častušiek.

Štábny captain pechoty in zálohe Judr. Karel Vaš performed vojenskú sudcovskú skúšku with a good výsledkom of the day 14.3.1947. Bol premiestnený on Vrchnú vojenskú prokuratúru in Prahe, where zotrval to októbra 1948. Then sa became vyšetrujúcim sudcom the State court of Prague. In januári 1949 sa became referentom military oddelenia the public prosecutor's office in Prague. President of the senate of the Supreme military court of Prague became 1. maya 1949, 15. decembra 1949 prešiel to 4. department of the Ministry of national defense (MNO) and from jesene 1950 performed funkciu chief súdneho oddelenia the Main court administration of the MNO.

On the instructions of the colonel. John Vanek, vrchného the military prosecutor (in 1946 právny poradca OBZ) has taken over the prestné oznámenie on the div. gene. Heliodora Peak. To.In. put into súdneho file falošný dôkaz about the fact that Pike is a british spy. Death Of H. Peak you žiadala Moscow, because mal zmapovanú sieť gulagov and were afraid to sa that would have any idea as could contribute iným the secret services in the case of emigrácie of the CZECHOSLOVAK republic. Your trial featured first ako žalobca and then ako sudca. Mal's fingers, etc. in monsterprocesoch with príslušníkmi the RAF (eg. mjr. years. Josef Bryks, MBE; div. gene. Karel Janoušek, col. years. tech. sl. Ing. Vlastimil Chrást, škpt. years. Josef Čapek, kpt. years. Ondřej Špaček, škpt. years. Otakar Černý, colonel. years. Hosef Hanuš ). Div. general Karel Janousek proposed execution. Vo funkcii sudcu, or attorney sa podieľal aj on odsúdení veliteľa prague povstania arm.gen even.m. Charles Kutlvašra, gen. Karl Klapálka, div. gene. Jan Kratochvíl, gen. Anthony Pelicha, brig. gene. Rajmunda Mrazek. Under tvrdenia To.In. would your odsúdených "math on the act ruke, maybe two" for zbehnutie to cudziny and similar. Scout Ivan Kieslingera odsúdil on väzenie for plánovanie attempted armed povstanie against the communist regime in 1949. In the process a bolo odsúdených and executed 6 ľudí.

Ako public žalobca sa podieľal on odsúdení mjr. Jan Drka on 17 years, Bohdan Bend for 12 years, military Jan Pleskot, mjr. ghost. Robert Bednaříka, military Miroslava Hovorku, por. Adolf Karlovského, mjr. Nechanského, strážm. SNB Joseph was putting out and strážm. SNB Zdeněk Trip. For a comparatively love is more than time vyniesol sudca Vrchného military súdu colonel. Karel Vaš (from 5.11.1949) around 150 comparatively prísnych rozsudkov.

In 1949 sa čs. dôstojníci in nemeckej emigrácii decided to get killed Karla Inquiry (Joseph Kasal and Vojtěch Klečka). Break sa into his apartment and spútali his slúžku. If in the usual time neprišiel, zobrali zo you niekoľko kilogramov vyšetrovacích spisov and his pištoľ. Kasal bol neskôr been apprehended and found with him spomenutá pištoľ. Kasalov vyšetrovateľ uveril tvrdeniu that it was len on the obyčajnú theft.

In time antisemitskej campaign in marci 1951 was revoked gis services and 1. júla that over pure year of bol preložený to the backup. Generally it was welcome, because bol nenávidený pre his sadistic and násilnícke konanie, najmä between zahraničnými vojakmi jewish pôvodu. Your konaním To.In. podnecoval antisemitizmus, ktorý sa then prenášal aj on some príslušníkov jewish pôvodu. 11. August 1951 he was arrested and taken in Kapucínskej the street to the väzby, where he spent 18 mesiacov in samotke. Súdom at Na bol 31.7.1953 odsúdený for používanie násilníckych metód during výsluchov and for the murder of a belgian citizen Emile De dr backer out and odsúdený on doživotie. Under tvrdenia itself To.In. on súde never nepriznal the blame even porušenie of the law. Acknowledge len používanie violent metód vyšetrovania. Under own svedectva from zatknutia served 5 ½ year. Part of the sentence spent about väznici in Leopoldove where at that time the saddles aj Gustáv Husák, Eduard Goldstücker, Marie Švermová. Under his words there stretol with the two-up to troma persons, which alone odsúdil. Vo väzení him like niekoľko väzňov left and vyľakaný To.In. on her knees begged pri table sediacich gene. Kutvašra, div. general Karel Janoušek, gen. Pelicha and gen Mrazek, make him stop prenasledujúci väzni biť. Children odpovedali his prenasledovateľom: "With all this is do not spoil!".

Vo väzení in Leopoldove To.In. formulated, uh, an žiadosť about the restoration of his process (about 250 sides). His žiadosť bola vypočutá and ended up on the desk of Joseph Urválka (žiadal death penalty pre Dr. Milada Horákovú), president of the najvyššieho súdu. Dr. Urválek zdôvodnil innocence To.In. nečakaným spôsobom – prezumpciou innocence. In 1956, bol prepustený on the freedom fighters and as compensation obdržal from the state 66 000 Crowns. This sa becomes an upstanding občanom. His obete zostali vo väzení. Vo things prepustenia To.In. sa was involved Josef Rychetský, father Paul Rychetského, of the president of the ústavného súdu the CZECH republic.

After prepustení on freedom fighters became civilným zamestnancom Military political akadémie Klement Gottwald in Prahe. There diaľkovo popri zamestnaní vyštudoval Filozofickú faculty of the UK – the history of the labor movement. The second doctorate earned 27.10.1966.

In the period of "Pražskej jari" began stretávať ľudí, ktorých odsúdil. Under the so-called "Pozývací list" on the entry sovietskej army into Czechoslovakia sa podpísal aj former Vašov associate Viliam Šalgovič.

After 1968 pôsobil on Filozofickej fakulte UK v Prahe. The communist fanatikom uration of aj in this period, many sa vyhrážal that "with ' em". FF UK him 26.10.1972 udelila vedeckú hodnosť candidate of historical vied in odbore czechoslovak dejín. To dôchodku worked aj ako editor of the Central council of trade unions, the propaganda department. Bol aj member of the marxist-leninist združenia Left front. Become a sa aj member of the Union of czechoslovak. journalists. In the priebehu normalizácie in 1975 odchádza to dôchodku.

Bol autorom books – Antisemitizmus předmníchovské of the republic, the Political system and the way the government of the bourgeoisie in předmnichovském Czechoslovakia, From the history of the suppression and persecution of the friendship of the workers to the USSR and the history of their struggle to defend the land of the soviets in buržoázním Czechoslovakia in the years 1918-1938. Neskôr takes napísal book My persecution in právném state.

After 1989, the Authority for the investigation and documentation of crimes of communism accused To.In. of lines zavinenia justičnej murder gene. Heliodora Scratch. Bol wanted for 4 years (under The.In.). City súd v Prahe odsúdil To.In. to 7 years for násilnú death Heliodora Scratch. In the framework of the odvolania Chief súd v Prahe set aside rozsudok City súdu v Prahe and stíhanie To.In. bolo mortgaged from dôvodu premlčania.

Pravomil Raichl (nositeľ the Order of the white lion In. stupňa – military group in 2000) sa I decided vziať spravodlivosť to their own rcoa. Inquiry met came from Uzhgorod. In the gulag pri Vorkute sa became svedkom udavačstva To.In. Obaja boli then from the gulag prepustení and slúžili in čs. jednotke in soviet russia. After 1948 it To.In. odsúdil to väzenia, but managed to sa him from the face ujsť (from Leopold). Raichl in 1995 from the U.S. pricestoval so your hunting zbraňou, who planned to get killed To.In. After prílete to Prague, however, about her came up. On colnici him ju confiscated and saved in the vault. Another term you have planned on 25.2.2002. Vtedy from Berlin for him pricestoval Josef Kasal (To.In. he proposed the death penalty) and together with Vojtěchom Klečkom planned zastreliť on výročie communist puču. This act chceli vykonať from dôvodu beznádeje in spravodlivosť the Czech justície. After perform crime scene sa chceli prihlásiť to the police. Pravomil Raichl, however, the consequences rozrušenia of plánovania in the day zomiera.

Karel Vaš sa didn't know zmieriť so skutočnosťou that nikto neuznáva his "merits" and wasn't promoted to generálskej rank: Bol proud that he was on the side of the ľudského humanistic progress (cit. To.In.).

Karel Vaš zomrel 8.12.2012 in the home dôchodcov vo the age of 96 years in Prahe-Chodov.


Source:
a transcription of the movie Paul tom thumb the Killer of the occupation: the Ordeal of judge Charles Your - https://www.vrahem-z-povolani.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Va%C5%A1
www.rozhlas.cz
www.vasevec.cz
www.vasevec.cz
www.vasevec.cz
audio/video galéria www.pametnaroda.cz.
URL : https://www.valka.cz/Vas-Karel-t143520#472344Version : 0
MOD
Historian Pavel Paleček nakrútil a documentary about Karl Vašovi - Killer of occupation: the Ordeal of judge Charles Your, who is possible future on-line on the site https://www.vrahem-z-povolani.cz..
URL : https://www.valka.cz/Vas-Karel-t143520#470175Version : 0
MOD