Uehara, Júsaku

Yusaku Uehara
上原勇作
     
Příjmení:
Surname:
Uehara Uehara
Jméno:
Given Name:
Júsaku Yūsaku
Jméno v originále:
Original Name:
上原勇作 / うえはら・ゆうさく
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál polní maršál Field Marshal
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
vikomt (šišaku) Viscount (Shishaku)
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
06.12.1856 Mijakonodžó /
06.12.1856 Miyakonojo /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
08.11.1933 Tokyo /
08.11.1933 Tokyo /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Ministr armády
náčelník: Generálneho štábu
velitel: 3. divize
Ministry of Army
Chief of Imperial Army General Staff Office
Commander: 3rd Division
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
velitel: 14. divize
velitel: 7. divize
Commander: 14th Division
Commander: 7th Division
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
ja.wikipedia.org;
www.nichiro-sensou.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Uehara_Y%C5%ABsaku
URL : https://www.valka.cz/Uehara-Jusaku-t145084#467082 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Uehara Uehara
Jméno:
Given Name:
Júsaku Yūsaku
Jméno v originále:
Original Name:
上原勇作 / うえはら・ゆうさく
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.12.1872-DD.06.1873 Tokyjská obecná škola?
DD.06.1873-DD.MM.RRRR škola Daigakuminami?
DD.12.1872-DD.06.1873 Tokyo Public School?
DD.06.1873-DD.MM.RRRR Daigakuminami School?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.06.1875-DD.MM.RRRR Armádna kadetná škola
DD.05.1877-DD.05.1879 Vojenská akadémia
DD.MM.RRRR-24.12.1880 Ženijná škola Rikushi?
20.04.1881-23.12.1885 štúdium vo Francii
DD.08.1882-DD.08.1884 Ženijná škola, Škola aplikovaného delostrelectva, Fontainebleau
DD.06.1875-DD.MM.RRRR Army Cadet School
DD.05.1877-DD.05.1879 Military Academy
DD.MM.RRRR-24.12.1880 Engineers School Rikushi?
20.04.1881-23.12.1885 Study at France
DD.08.1882-DD.08.1884 Engineers School, School of Applied Artillery, Fontainebleau
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.12.1879 podporučík
29.09.1882 poručík
13.06.1885 kapitán
09.05.1890 major
25.09.1894 podplukovník
11.10.1897 plukovník
11.07.1900 generálmajor
06.07.1906 generálporučík
15.02.1915 generál
27.04.1921 generál polní maršál
DD.12.1879 Second Lieutenant
29.09.1882 Lieutenant
13.06.1885 Captain
09.05.1890 Major
25.09.1894 Lieutenant Colonel
11.10.1897 Colonel
11.07.1900 Major General
06.07.1906 Lieutenant General
15.02.1915 General
27.04.1921 Field Marshal
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.02.1881-10.02.1886 1. ženijný prapor
10.02.1886-27.12.1886 Inštruktor, Vojenská akadémia
27.12.1886-22.12.1890 oddelenie zvláštnych delostreleckých stavieb
DD.02.1889-DD.12.1889 inštruktor ženijná škola Rikushi?
DD.12.1889-DD.10.1890 oddelenie zvláštnych delostreleckých stavieb
DD.03.1890-DD.01.1891 cesta po Europe
22.12.1890-22.08.1892 velitel 5. ženijného praporu
22.08.1892-08.11.1893 pridelený k Generálnemu štábu
08.09.1892-08.11.1893 Inštruktor, Armádne vojnové kolégium
DD.07.1893-08.11.1893 cesta do Siamu
08.11.1893-27.08.1894 2. kancelář (zpravodajství) Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
21.11.1893-27.08.1894 ženijná komisia
DD.06.1894-DD.MM.RRRR vojenský poradca v Korei
DD.07.1894-DD.05.1895 Prvá Sino Japonská vojna
27.08.1894-20.03.1895 štáb 1. armády
20.03.1895-11.05.1896 zástupca náčelníka štábu 1. armády
11.05.1896-16.01.1899 náčelník 4. kancelář (historie) Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
DD.03.1896-DD.08.1895 cesta po Rusku
16.01.1899-24.07.1901 náčelník 3. kanceláře (přeprava a spojení) Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
26.01.1899-04.04.1899 náčelník 5. kancelárie Generálneho štábu
DD.04.1899-DD.10.1899 cesta po Europe
11.07.1900-24.07.1901 velitel Armádnej delostreleckej a ženijnej školy
24.07.1901-25.06.1904 superintendant ženistov
DD.08.1903-DD.MM.1903 cesta po Europe
25.06.1904-03.02.1906 náčelník štábu 4. armády
03.02.1906-DD.MM.RRRR superintendant ženistov
21.09.1907-DD.MM.RRRR baron
21.12.1908-06.09.1911 velitel 7. divízie
06.09.1911-05.04.1912 velitel 14. divízie
05.04.1912-21.12.1912 minister vojny
DD.12.1912-01.03.1913 rezerva
01.03.1913-09.06.1913 velitel 3. divízie
09.06.1913-22.04.1914 rezerva
22.04.1914-17.12.1915 Generálny inšpektor vojenského výcviku
15.02.1915-DD.12.1915 vojenský kancelár
17.12.1915-17.03.1923 náčelník Generálneho štábu
18.04.1921-DD.MM.RRRR vizcount
DD.02.1881-10.02.1886 1st Engineers Battalion
10.02.1886-27.12.1886 Instructor, Military Academy
27.12.1886-22.12.1890 Battery Building Department?
DD.02.1889-DD.12.1889 Instructor, Engineers School Rikushi?
DD.12.1889-DD.10.1890 Special Artillery Buildings Department
DD.03.1890-DD.01.1891 Travel to European
22.12.1890-22.08.1892 5th Engineers Battalion Commander
22.08.1892-08.11.1893 Attached to General Staff
08.09.1892-08.11.1893 Instructor, Army War College
DD.07.1893-08.11.1893 Travel to Siam
08.11.1893-27.08.1894 2nd Bureau (Intelligence) of the Imperial Army General Staff Office
21.11.1893-27.08.1894 Engineers Comission
DD.06.1894-DD.MM.RRRR Military Advisor at Korea
DD.07.1894-DD.05.1895 First Sino Japanese War
27.08.1894-20.03.1895 1st Army Staff
20.03.1895-11.05.1896 Deputy Chief of Staff 1st Army
11.05.1896-16.01.1899 Head of 4th Bureau (Historical) of the Imperial Army General Staff Office
DD.03.1896-DD.08.1895 Travel to Russia
16.01.1899-24.07.1901 Head of 3rd Bureau (Transport and Communications) of the Imperial Army General Staff Office
26.01.1899-04.04.1899 Head of 5th Bureau General Staff
DD.04.1899-DD.10.1899 Travel to Europe
11.07.1900-24.07.1901 Army Artillery and Engineers School Commander
24.07.1901-25.06.1904 Engineers Superintendant
DD.08.1903-DD.MM.1903 Travel to Europe
25.06.1904-03.02.1906 4th Army Chief of Staff
03.02.1906-DD.MM.RRRR Engineers Superintendant
21.09.1907-DD.MM.RRRR Baron
21.12.1908-06.09.1911 7th Division Commander
06.09.1911-05.04.1912 14th Division Commander
05.04.1912-21.12.1912 Ministry of War
DD.12.1912-01.03.1913 Reserve
01.03.1913-09.06.1913 3rd Division Commander
09.06.1913-22.04.1914 Reserve
22.04.1914-17.12.1915 Inspector General of Military Training
15.02.1915-DD.12.1915 Military Chancellor
17.12.1915-17.03.1923 Chief of the Imperial Army General Staff Office
18.04.1921-DD.MM.RRRR Vizcount
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://ja.wikipedia.org/wiki/上原勇作
www.nichiro-sensou.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Uehara_Y%C5%ABsaku
http://sakurataro.org/db/上原勇作

URL : https://www.valka.cz/Uehara-Jusaku-t145084#467083 Version : 0

Uehara JúsakuBorn sa in the city Mijakonodžó, provncia Hjúga (dnešná prefecture Miyazaki). 1879 terminates Imperiálnu vojenskú the academy is his life. In septembri 1882 sa becomes poručíkom and is seconded to the rokoch 1881-1885 to France, to the university of modern military umenie.
Now are back to eating in júny 1885 is menovaný kapitánom, summer 1890 major, in septembri 1894 podplukovníkom and napokon in októbri 1897 colonel.
In júly 1900 sa happens generálmajom and participate in the sa bojov Russo-japanese war, ako štábny dôstojník 4. army, ktorej in charge of his father-in-law general Nozu Mičicura. In júly 1906 sa happens generálporučíkom and in septembri 1907 he bestowed the title of baron.

In decembri 1912 is menovaný Ministrom the army in druhom kabinete Saionji Kinmochiho. Vo the government dochádzalo to pnutiam between civilnou administráciou and the army that the sa demanded uvolnenia fiśkálnej policy and uvolneniu zdrojov on vytvorenie two new divízii. Z tohto dôvodu Uehara resigns and zostatok the cabinet will make it clean, when the armada odmieta dosadiť for him as an alternate member. This has následok the fall of the government and obdobie is known as "Political kríza in the period Taišó".

In mesiacoch marec up jún 1913, in charge 3. divízii and vo februári nasledovného year is menovaný generálom and náčelníkom Generálneho staff.
From this post together with the generálporučíkom Giičim Tanaka and Ugaki Issei authorized Sibírsku intervenciu in support of the Russian government, priti red army.
In apríly 1921 gets hosnosť the general field marshal and becomes sa count. Neskôr zastáva post generálneho inšpektora military training and is zakladatelom Imperiálneho ženijného corps.

Umiera in 1933 to žalúdočnú infekciu.


Source:
http://ja.wikipedia.org/wiki/上原勇作
www.nichiro-sensou.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Uehara_YÅ«saku
.
URL : https://www.valka.cz/Uehara-Jusaku-t145084#467084 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more