Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

Imamura, Hitoši

Hitoshi Imamura

今村均

     
Příjmení:
Surname:
Imamura
Jméno:
Given Name:
Hitoši
Jméno v originále:
Original Name:
今村均 / いまむら・ひとし
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
28.07.1886 Sendai /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
04.10.1968 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: 8. oblastní armáda
velitel: 16. armáda
velitel: 23. armáda
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
velitel: 5. divize
velitel: 40. pěší brigáda
velitel: 57. pěší pluk
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www45160u.sakura.ne.jp;
ja.wikipedia.org;
http://en.wikipedia.org/wiki/Hitoshi_Imamura
www.generals.dk
URL : https://www.valka.cz/Imamura-Hitosi-t145591#468389Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Imamura
Jméno:
Given Name:
Hitoši
Jméno v originále:
Original Name:
今村均 / いまむら・ひとし
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR stredná škola Kofu
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR prefekturná stredná škola Niigata
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-31.05.1907 vojenská akdémia
13.12.1912-11.12.1915 armádne vojnové kolégium
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
26.12.1907 podporučík
DD.11.1910 poručík
DD.08.1922 major
DD.08.1926 podplukovník
11.04.1932 plukovník
15.03.1935 generálmajor
01.03.1938 generálporučík
01.05.1943 generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.08.1931-10.02.1932 Velitel : 2. sekce (operace a válečné plány) 1. kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
15.03.1935-23.03.1936 Velitel : 40. pěší brigáda
16.11.1942-02.09.1945 Velitel : 8. oblastní armáda

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1905-DD.MM.RRRR kadet
26.12.1907-DD.MM.RRRR 4. náhradný peší pluk
DD.08.1916-DD.05.1917 kancelária doplňujúcej služby, Ministerstva vojny
DD.05.1917-DD.04.1918 štábna sekcia, Ministerstva vojny
DD.04.1918-DD.08.1921 vojenský atašé v Spojenom královstve
DD.08.1926-DD.MM.RRRR 74. náhradný peší pluk
09.04.1927-15.11.1927 vojenský atašé v Britskej Indii
15.11.1927-DD.MM.RRRR oddelenie vojenských povinností, Generálneho štábu
01.08.1930-01.08.1931 náčelník sekcie náboru, kancelárie vojenských záležitostí, Ministerstva vojny
01.08.1931-10.02.1932 náčelník 2. sekcie (Manoeuvers), 1. kancelárie, Generálneho štábu
10.02.1932-11.04.1932 pridelený ku Generálnemu štábu
11.04.1932-01.08.1933 velitel 57. pešieho pluku
01.08.1933-15.03.1935 velitel vojenskej školy Narashino
15.03.1935-23.03.1936 velitel 40. pešej brigády
23.03.1936-02.08.1937 zástupca náčelníka štábu Kwantungskej armády, Manchuria
02.08.1937-27.01.1938 riaditeľ Vojenskej školy pechoty Toyama
27.01.1938-21.11.1938 náčelník kancelárie vojenskej administrácie, Ministretva vojny, náčelník pre ludské zdroje
21.11.1938-09.03.1940 velitel 5. divízie, Čína
09.03.1940-28.06.1941 zástupca Generálneho inšpektora pre vojenský výcvik
28.06.1941-06.11.1941 velitel 23. armády
06.11.1941-09.11.1942 velitel 16. armády, Holandské východné indie
09.11.1942-DD.08.1945 velitel 8. oblastnej armády Commander, Nová Guinea, Šalamúnove ostrovy
DD.04.1946-DD.MM.RRRR zatknutý pre podozrenie z vojnových zločinov, Rabaul
DD.05.1947-DD.MM.RRRR súdený a právoplatne odsúdený australským vojnovým tribunalom k 10 rokom väzenia
DD.12.1949-DD.MM.RRRR súdený Indickým a Holandským vojnovým tribunálom a zhliadnutý nevinným
DD.03.1950-DD.MM.RRRR preložený do väznice na ostrove Manus
DD.08.1953-DD.MM.RRRR preložený do väznice Sugamo, Tokyo, po uzavretí väznice na ostrove Manu
DD.11.1954-DD.MM.RRRR prepustený po vykonaní trestu
Vyznamenání:
Awards:

15.01.1940

Řád Posvátného pokladu 1. třídy
Order of Sacred Treasure 1st Class
瑞宝大綬章 / ずいほうだいじゅしょう
-

29.04.1940

Velkostuha řádu Vycházejícího slunce
1st Class, Grand Cordon of the Order of the Rising Sun
勲一等旭日大綬章 / くんいっとう きょくじつだいじゅしょう
-

29.04.1940

Řád Zlatého luňáka 1. třídy
Order of Golden Kite 1st Class
功一級金鵄勲章 / こういっきゅうきんしくんしょう
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www45160u.sakura.ne.jp;
ja.wikipedia.org;
http://en.wikipedia.org/wiki/Hitoshi_Imamura
www.generals.dk

URL : https://www.valka.cz/Imamura-Hitosi-t145591#468408Version : 0
MOD

Imamura HitošiBorn sa in the city Sendai ako son sudcu. In 1907 terminates vojenskú the academy is his life and the year 1915 armádne vojnové kolégium. In 1917, the sa happens kapitánom and nasledovného year's military attaché in England. In 1927 zastáva rovnaký post in British India. After ako sa becomes colonel, zastáva rôzne śtábne pozície within operačnej sekcie Generálneho staff.
After the incidente 28.01.1932 preberá velenie 57. pešieho regiment in China and in rokoch 1932-1935 in charge of a Military school Narashino.
In marci 1935 sa becomes generálmajorom and gets velenie 40. pešej brigade up to marco 1936 ever explored sa becomes zástupcom chief of staff, Kuantungskej army in Mančukuo. After svojom now are back to eating in Japan in 1937 in charge Tojamske school pechoty and 1938.
In marci 1938 sa t generálporučíkom and he's zverené velenie 5. divízie in China, ktorej in charge during the počiatočných the battle the second Sino-japanese war in 1940.
In rokoch 1940-1941 is zástupcom Generálneho inšpektora pre military training and after sa happens velitelom 23. army.

War in the Pacific
In novembri 1941 gets velenie 16. army and is poverený leadership invázie to Dutch východných India. When sa his transportné vessel Ryujo-maru, približovalo to Jave, bolo zasiahnuté torpedo, during the battle of the strait of Sunda, probably japanese, and bol so nútený doplávať to pobrežiu.
Koncom year 1942 preberá velenie 8. oblastnej army so sídlom in Rabaul, under the given podliehajú 17. armada that sá involved in the campaign to Šalamúnových ostrovoch and 18. army that fights in the campaign to New Guinea.
Imamura sa gets into frequent sporov with nadriadeními in staff Južnej army and in Císařskom generálnom staff, pre his mierny attitude to miestnemu population. However, thanks to this you won čiastočnú support in the house obyvatelov what uľahčovalo okupáciu obsadených territory and ich management.
In 1945, the sa happens generálom and together with the vice admirálom Jinichi Kusaka, in septembri 1945, sa vzdáva Austrálskym units, which reprezentujú the allied forces and the signing kapituláciu jednotiek to New Guinea and juhopacifických ostrovoch.

Povojnové obdobie
Imamura is in Rabaule arrested by australian troops, florence or you his units are podozrivé zo spáchania vojnových zločinov, which they committed in the time when the crime velil, zahrňujúc execution of the allied vojnových zajatcov. Pre tieto, really, is built of pre military tribunal.
In apríly 1946, Imamura napísal the australian commander in Rabaule to his process urýchlil and crime spôsobom bolo possible stíhať skutočných zodpovedních for vojnové crimes that committed by its units. Imamura was given for the guilty, that of nedbanlivosti sa got rid of their duty of control over your podriadenými and that subsequently committed brutal acts and ďalšie ťažké crimes. Bol súdený and právoplatne odsúdený to 10 years žalára australian military súdom in Rabaule 1-16. maya 1947. Imamura has done his punishment vo väznici on the island of Manu and after it zatvorení in Sugamo, Tokyo and bol prepustený in 1954.


http://www45160u.sakura.ne.jp/DB/今村均
http://ja.wikipedia.org/wiki/今村均
http://en.wikipedia.org/wiki/Hitoshi_Imamura
www.generals.dk
.
URL : https://www.valka.cz/Imamura-Hitosi-t145591#468410Version : 0
MOD