Main Menu
User Menu

Military history website

Tanková brigáda 101 [1944-1944]

101st Tank Brigade

Panzer-Brigade 101

     
Název:
Name:
Tanková brigáda 101
Originální název:
Original Name:
Panzer-Brigade 101
Datum vzniku:
Raised/Formed:
21.07.1944
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1944
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.07.1944-DD.09.1944 Armádní oddíl Narva
DD.09.1944-DD.10.1944 I. armádní sbor
DD.10.1944-01.11.1944 Skupina armád Střed
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
21.07.1944-22.08.1944 Schmidtgen, Richard (Oberst)
22.08.1944-16.09.1944 Wartenberg, Guido von (Oberstleutnant)
16.09.1944-23.09.1944 Breidenbach, Friedrich-Wilhelm (Major)
23.09.1944-01.11.1944 Zahn, Eberhard (Oberstleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
21.07.1944-DD.10.1944 Prapor tankových granátníků 2101
21.07.1944-DD.10.1944 Tankový oddíl (Panther) 2101
03.08.1944-DD.10.1944 Tanková ženijní rota 2101

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
použita k posílení 20. tankové divize
Zdroje:
Sources:
Tessin, Georg: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und der Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
www.axishistory.com
www.lexikon-der-wehrmacht.de
www.balsi.de
URL CZ: https://www.valka.cz/Tankova-brigada-101-1944-1944-t146769#471037Verze : 5
URL EN: https://www.armedconflicts.com/101st-Tank-Brigade-t146769#471037Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

V reakci na sovětské úspěchy během úvodní fáze Běloruské strategické ofenzivy proti Skupině armád Střed (operace Bagration) nařídil Hitler 2.7.1944 postavit malé, vysoce mobilní obrněné bojové skupiny schopné rychle a efektivně reagovat na nepřátelské průlomy.
11.7.1944 Výzbrojní oddělení OKH a Velitelství náhradních jednotek obdržely rozkaz zformovat 10 tankových brigád číslovaných 101 až 110.


Formování Panzer-Brigade 101 bylo zahájeno 21. července 1944 ve vojenských výcvikových prostorech Mielau a Arys ve Vojenském okruhu I. Brigáda byla sestavena z přeživších příslušníků tankových a granátnických jednotek Skupiny armád Střed, zničených v úvodu operace Bagration, a příslušníků záložních a výcvikových jednotek. Štáb brigády s velitelskou četou a štábní rotou vznikl ze štábu zrušeného Pluku těžkých stíhačů tanků 656 a byl doplněn příslušníky štábu Tankové brigády 10. Jádrem brigády se stal Tankový oddíl (Panther) 2101 vyzbrojený 36 tanky Pz.Kpfw. V Panther, jeho mužstvo bylo sestaveno z příslušníků Náhradního a výcvikového oddílu stíhačů tanků 1 a 13. Podle organizačního schématu měl disponovat ještě lehkou rotou s 11 stíhači tanků Jagdpanzer IV, ale ty v době vzniku brigády nebyly k dispozici v dostatečném množství. Prapor tankových granátníků 2101 sestávající ze dvou rot na obrněných transportérech Sd.Kfz.251 a roty minometů a samohybných děl byl reorganizován ze zbylých příslušníků 36. pěší divize a doplněn mužstvem náhradních jednotek.


V polovině srpna 1944, ještě před ukončením výcviku, obdržela brigáda rozkaz k železničnímu transportu do Lotyšska. Jednotkám Armádního oddílu Narva pomohla během operace Doppelkopf otevřít zásobovací trasy z východního Pruska do obklíčené Rigy. Poté se přesunula do Estonska do oblasti jihozápadně od města Dorpat (dnešní Tartu). Od 26. srpna 1944 odrážela sovětské pokusy o průlom fronty západně od jezera Peipus.


V září 1944 byla brigáda podřízena I. armádnímu sboru. Sváděla obranné boje mezi jezerem Wirz a oblastí západně od Dorpat - Pernau. Když Rudá armáda zahájila 17. září operaci k vyčištění Estonska, brigáda kryla ústup německých jednotek směřujících k přístavnímu městu Pernau, místu evakuace pro většinu jednotek Armádního oddílu Narva. Na konci září 1944 brigáda poté ustoupila přes Livonsko do oblasti kolem Rigy a bránila pozice jihozápadně od města. Mezi 6. a 8. říjnem 1944 byla v úzké spolupráci s 5. tankovou divizí nasazována v obranných bitvách podél silnice Schaulen - Kelme - Tauroggen. Podílela se na několika protiútocích u Skaudvile a Girsdiske. Od 9. října 1944 byla brigáda nasazena v obranných bojích poblíž Kvederne, 40 kilometrů západně od Girsdiske, poté se stáhla do východního Pruska k Tilsitu. V polovině října byla brigáda zapojena do protiútoků v oblasti severně od Wirballen (Virbalis) a západně od Gumbinnen a snažila se zabránit sovětským průlomům ve směru Nemmersdorf (Majakovskoje)- Goldap.


Oslabená ztrátami během dvou měsíců nepřetržitých defenzivních operací byla na konci října 1944 brigáda převelena do zálohy Skupiny armád Střed a v polovině listopadu byl vydán rozkaz k jejímu rozpuštění. Převážná část brigády se přesunula do Vojenského výcvikového prostoru Arys, kde posloužila k doplnění 20. tankové divize, která utrpěla těžké ztráty v severním Rumunsku.


Panzer-Brigade 101 navzdory své malé síle obstála v kritické situaci během ústupových bojů v Pobaltí a obhájila koncepci nasazení malých obrněných bojových skupin proti sovětské přesile.


Tessin, Georg: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und der Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
www.lexikon-der-wehrmacht.de
https://en.wikipedia.org/wiki/101st_Panzer_Brigade
https://www.okh.it/units/5brigade/pz/0101PBd.htm
URL CZ: https://www.valka.cz/Tankova-brigada-101-1944-1944-t146769#654042Verze : 9
URL EN: https://www.armedconflicts.com/101st-Tank-Brigade-t146769#654042Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Sovietski dôstojníci pri opustenom Pz.Kpfw.V Panther Ausf.A patriaceho Pz.Abt.2101, Panzer-Brigade 101, oblasť mesta Dorpat, Estónsko, rok 1944.


https://sk.pinterest.com/pin/305470787248926894/

URL CZ: https://www.valka.cz/Tankova-brigada-101-1944-1944-t146769#654043Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/101st-Tank-Brigade-t146769#654043Version : 0
MOD