Aoki, Šigemasa

Shigemasa Aoki
青木重誠
     
Příjmení:
Surname:
Aoki Aoki
Jméno:
Given Name:
Šigemasa Shigemasa
Jméno v originále:
Original Name:
青木重誠 / あおき・しげます
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík Lieutenant General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
15.03.1893 ?, prefektura Išikawa /
15.03.1893 ?, Ishikawa Prefecture /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
29.06.1943 ? /
29.06.1943 ? /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: 20. divize
zástupca náčelníka štábu: Jižní armáda
náčelník štábu: 11. armáda
Commander: 20th Division
Deputy Chief of Staff: Southern Army
Chief of Staff: 11th Army
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
náčelník štábu: 2. armáda
velitel: 7. pěší pluk
Chief of Staff: 2nd Army
Commander: 7th Infantry Regiment
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
ja.wikipedia.org;
www45160u.sakura.ne.jp;
www.generals.dk
URL : https://www.valka.cz/Aoki-Sigemasa-t146939#471322 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Aoki Aoki
Jméno:
Given Name:
Šigemasa Shigemasa
Jméno v originále:
Original Name:
青木重誠 / あおき・しげます
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-26.05.1913 vojenská akadémia
10.12.1917-22.11.1920 armádne vojnové kolégium
DD.MM.RRRR-26.05.1913 Military Academy
10.12.1917-22.11.1920 Army War College
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
25.12.1913 podporučík
DD.08.1917 poručík
DD.08.1922 kapitán
DD.08.1928 Major
DD.08.1932 podplukovník
01.08.1936 plukovník
09.03.1939 generálmajor
15.10.1941 generálporučík
25.12.1913 Second Lieutenant
DD.08.1917 Lieutenant
DD.08.1922 Captain
DD.08.1928 Major
DD.08.1932 Lieutenant Colonel
01.08.1936 Colonel
09.03.1939 Major General
15.10.1941 Lieutenant General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
25.12.1913-DD.08.1921 7. peší pluk
DD.08.1921-DD.08.1922 kancelária vojenskej služby, Ministerstva armády
DD.08.1922-DD.09.1924 pridelený k vojenskej zbrojovke
DD.08.1922-DD.09.1924 Kancelária vojenskej služby Generálneho štábu
DD.09.1924-DD.11.1926 vojenský atašé vo Francii
DD.11.1926-DD.01.1927 pridelený k Kancelárii vojenskej služby velenia Vojenskej technológie?
DD.04.1928-DD.08.1928 ? sekcia, Kancelária rozvoja Ministertva armády
DD.08.1928-DD.08.1930 ? sekcia Kancelária vojenskej služby, Ministertva armády
DD.08.1930-DD.12.1930 pridelený k vojenskej zbrojovke
DD.12.1930-05.09.1932 Adjunat Ministerstva armády
DD.12.1930-05.09.1932 Secreatár zástupcu Ministerstva armády
05.09.1932-01.08.1934 pridelený k Kancelárii vojenskej služby Ministerstva armády
01.08.1934-01.08.1935 pridelený k 8. peší pluku
01.08.1935-01.08.1936 náčelník Organizace, 2. sekce (organizace a mobilizace) 1. kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
01.08.1936-02.08.1937 velitel 7. pešieho pluku
02.08.1937-07.07.1938 náčelník sekcie úloh, personálnej kancelárie, Ministerstva armády
07.07.1938-21.11.1938 zástupca náčelnika štábu 2. armády
21.11.1938-31.01.1939 náčelník štábu 2. armády
31.01.1939-01.08.1939 zástupca náčelnika štábu 11. armády
01.08.1939-01.03.1941 náčelník štábu 11. armády
01.03.1941-DD.09.1941 velitel Armádnej školy Narashino
DD.09.1941-13.11.1941 pridelený ku Imperiánemu velitelstvu
13.11.1941-17.04.1942 zástupca náčelníka štábu Južnej armády
17.04.1942-29.06.1943 velitel 20. divízie, Nová Guinea
29.06.1943-DD.MM.RRRR umiera na maláriu
25.12.1913-DD.08.1921 7th Infantry Regiment
DD.08.1921-DD.08.1922 Bureau of Military Service, Army Ministry
DD.08.1922-DD.09.1924 Attached to Army Armament Factory
DD.08.1922-DD.09.1924 Military Service Bureau General Staff
DD.09.1924-DD.11.1926 Military Attache in France
DD.11.1926-DD.01.1927 Attached to Military service Bureau Technological HQ
DD.04.1928-DD.08.1928 ? Section, Development Bureau, Army Ministry
DD.08.1928-DD.08.1930 ? Section Military Service Bureau, Army Ministry
DD.08.1930-DD.12.1930 Attached to Army Armament Factory
DD.12.1930-05.09.1932 Adjunat Army Ministry
DD.12.1930-05.09.1932 Secreatry od Deputy Army Ministry
05.09.1932-01.08.1934 Attached to Military Service Bureau Army Ministry
01.08.1934-01.08.1935 Attached to 8th Infantry Regiment
01.08.1935-01.08.1936 Head of Organisation 2nd Section (Organization and Mobilization) of the 1st Bureau Army General Staff
01.08.1936-02.08.1937 7th Infantry Regiment Commander
02.08.1937-07.07.1938 Chief of Assignments Section, Personnel Bureau, Army Ministry
07.07.1938-21.11.1938 Deputy Chief of Staff, 2nd Army
21.11.1938-31.01.1939 Chief of Staff, 2nd Army
31.01.1939-01.08.1939 Deputy Chief of Staff, 11th Army
01.08.1939-01.03.1941 Chief of Staff, 11th Army
01.03.1941-DD.09.1941 Commandant of Narashino Army School
DD.09.1941-13.11.1941 Attached to the Imperial Headquarters
13.11.1941-17.04.1942 Deputy Chief of Staff, Southern Army
17.04.1942-29.06.1943 20th Division Commander, New Guinea
29.06.1943-DD.MM.RRRR Dead of Malaria
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://www45160u.sakura.ne.jp/DB/青木重誠
www.generals.dk
http://sakurataro.org/db/青木重誠
URL : https://www.valka.cz/Aoki-Sigemasa-t146939#471350 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more