Main Menu
User Menu

Military history website

CZE - ACHR-90M (dekontaminační vozidlo)

     
Název:
Name:
ACHR-90M
Originální název:
Original Name:
ACHR-90M
Kategorie:
Category:
dekontaminační vozidlo
Výrobce:
Producer:
VOP 025, Nový Jičín
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1997-DD.MM.2009
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
40 (28 ACHR-90 / ACHR-90M + 12 ACHR-90 CO / ACHR-90M CO)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1997 (?)
Obsluha:
Crew:
2
Technické údaje:
Technical Data:
 
Podvozek:
Chassis:
Tatra 815-2 VP33 6x6 ARMAX
Pohotovostní hmotnost:
Curb Weight:
17 200 kg
Celková hmotnost:
Gross Vehicle Weight:
23 840 kg
Celková délka:
Overall Length:
8337 mm
Celková šířka:
Overall Width:
2500 mm
Celková výška:
Overall Height:
3244 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
330 mm
Rozvor:
Wheelbase:
? mm - ? mm
Rozchod:
Track:
? mm (přední náprava), ? mm (zadní nápravy)
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Tatra T3B-928-60
- vznětový, vidlicový, vzduchem chlazený, s přímým vstřikem paliva, přeplňovaný, s chlazením plnicího vzduchu, splňující limity exhalací EURO 2
- počet válců: 8
- objem válců: 12 667 cm3
- maximální točivý moment: ? Nm při ? ot/min
- maximální výkon: 235 kW při ? ot/min
Převodovka:
Gearbox:
Tatra 10 TS 160 (?)
- synchronizovaná 5+1; řazení mechanické s pneumatickým posilovačem, normální a redukovaný chod řazený elektropneumaticky s předvolbou
Spojka:
Clutch:
jednolamelová s průměrem 430 mm s membránovou pružinou, ovládání hydraulické se vzduchovým posilovačem
Objem palivových nádrží:
Fuel Tank Capacity:
? l
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
85 km/h (maximální rychlost)
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Spotřeba paliva:
Fuel Consumption:
? l/100 km
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
1 000 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Nájezdový úhel přední/zadní:
Angle of Approach/Departure:
30 ° / 28 °
Svah:
Gradient:
? °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
0,9 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,6 m
Brodivost:
Fording Depth:
1,2 m
Nástavba:
Superstructure:
- vodní soustava s tříkomorovou nádrží z nerezové titanové oceli a čerpadlem META;
- hydraulická soustava pro pohon odstředivého čerpadla META vodní soustavy a pro pohon vyprošťovacího navijáku podvozku,
vysokotlaký agregát SANIJET C 921 D;
- 2 plovoucí čerpadla VYDRA nebo FROGY;
- 2 skládací gumové nádrže, každá o objemu 2 000 dm3;
- elektrické přenosné čerpadlo FLUX pro práci v nebezpečném prostředí a k přečerpávání agresivních kapalin;
- vyhřívací soustava pro zabezpečení činnosti s vodou až do teplot okolí -10°C;
- dekontaminační souprava (nafukovací stan, sprchy, záchytné vany a další příslušenství);
- protipožární a záchranářské vybavení (dýchací přístroje, ochranné přilby, elektrické nářadí do příkonu 2 000 W, norné stěny, absorpční materiál aj.;
- provozní příslušenství (osvětlovací souprava pro činnost v noci, jeřábek o nosnosti 50 kg pro zvedání břemen na plošinu karoserie, kanystry na pohonné hmoty, náhradní díly a nářadí).
Technické údaje
objem tříkomorové nádrže: 6000 l
maximální šířka postřiku terénu: 12 m
ohřev vody (2000 l) na 60°C: 1 hodina
maximální vzdálenost čerpání vody: 240 m

čerpadlo META:
- maximální tlak na výstupu: 1,3 MPa
- maximální dopravované množství: 1000 dm3/min


agregát C 921 SANIJET:
- studená voda o tlaku 9 MPa: 18 dm3/min
- teplá voda 38°C o tlaku 0,4 MPa: 50 dm3/min
- horká voda 95°C o tlaku 9 MPa: 14 dm3/min
- mokrá pára 120°C o tlaku 2 MPa: 540 kg/h
- suchá pára 190°C o tlaku 2 MPa: 300 kg/h
- elektrická energie: 12V, 220V/2000W

čerpadlo FROGGY:
- maximální dopravní množství při tlaku 0,15 MPa: 800 dm3/min
- maximální dopravní množství: 1 200 dm3/min
- maximální tlak na výstupu: 0,3 MPa

čerpadlo FLUX:
- maximální dopravované množství: 140 dm3/min
- maximální tlak na výstupu: 0,24 MPa

vak na vodu:
- objem: 2 000 dm3
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Provozní možnosti:
- dekontaminace bojové, dopravní a speciální techniky, staveb, komunikací, terénu a osob;
- příprava, přeprava a dočasné skladování dekontaminačních směsí a roztoků a jejich aplikaci ručními proudnicemi s postřikovými, vysokotlakými a pěnotvornými tryskami a proudnicemi s průtočnými kartáči;
- ohřev vody a generace vodní páry, která je využívána převážně k dekontaminaci silně zamaštěných motorových prostorů;
- dekontaminace osob v ochranných oděvech nebo k jejich hygienické očistě sprchováním teplou vodou nebo mycí směsí;
- mytí a dekontaminace vozovek, letištních ploch a terénu se zpevněným povrchem proudy vody nebo mycí směsí za jízdy před automobilem;
- přečerpávání a přeprava agresivních kapalných látek;
- hašení požárů klasickou hasební technikou nebo vysokotlakými proudy o tlaku až 9 MPa;
- zásobování vojsk nebo zásahových havarijních jednotek vodou, směsmi, vodní parou a elektrickou energií;
- vyprošťování a tažení poškozené techniky;
- k automobilu lze připojit manipulační plošina s dosahem do výše 15 m pro zajištění dekontaminace budov, objektů a velkorozměrné techniky.
Zdroje:
Sources:

URL CZ: https://www.valka.cz/CZE-ACHR-90M-dekontaminacni-vozidlo-t15787#322965Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/CZE-ACHR-90M-dekontaminacni-vozidlo-t15787#322965Version : 0
MOD
ACHR-90

The vehicle was developed in the early nineties by the efforts of VTÚ 70 Brno and VOP 025 Nový Jičín in response to the experience with the deployment of vehicles ARS-12M in Operation Desert Shield/Desert Storm in the Gulf of Peska in 1990 and 1991. The project was presented to the army at early 1992. The prototype vehicle was involved in company and inspection tests in April 1993.

The decontamination car APZ-94 intended for use in the civil sector in the liquidation of ecological accidents was derived from the ACHR-90 vehicle. One APZ-94P was made for the Fire and Rescue Service of the Capital City of Prague.

ACHR-90M
A modernized vehicle, the main distinguishing feature of which is the use of the chassis from the T815-2 ARMAX series. In the armament of the ACR since the end of the nineties replaces prehistoric vehicles ARS-12M. The first ACHR-90M was delivered to the Czech Army in 1997, by the end of 2008 a total of 33 of these vehicles had been introduced.

The technical equipment of the ACHR-90M car enables practical application of all basic principles of decontamination - wiping surfaces with flowing brushes, spraying decontamination mixtures with a density of 0.2 to 3 dm 3/m2, spraying decontamination mixtures in the form of foam, spraying suspensions, washing with high-pressure water or mixtures with a pressure of 9 MPa and exposure to water vapor jets.

The vehicles were deployed to Operation Enduring Freedom, in Kuwait and Iraq, 2002-2003), where she had to perform decontamination tasks in case the Iraqi army used weapons of mass destruction. After the occupation of Iraq by coalition troops, it finally supplied drinking water to the population of the Iraqi city of Basra.

In the NATO Rapid Reaction Force, members of the 31. Brigade of Radiation, Chemical and Biological Protection in 2004 participated for two months in securing XXXVIII. Summer Olympics and XII. Paralympic Games in Greek Athens. Six ACHR-90M decontamination vehicles were used in the event. In case of danger, Czech specialists had to work on sports grounds, resp. anywhere in space Athens and help the Greek rescue services.

ACHR-90M also operated in 2007-2009 as part of the ISAF mission at Kabul International Airport in Afghanistan (ACR contingents of field hospitals and chemical units/ACR contingents of ISAF KAIA and chemical units), where the chemical units of individual contingents performed tasks related to chemical security in for the benefit of ISAF Headquarters in Kabul (assessment of the radiation, chemical and biological situation in the area of responsibility, identification of toxic and radioactive substances, sampling and analysis). ACHR-90M were also used in Afghanistan to supply the ACR workplaces and accommodation at Kabul Airport with utility water. The vehicles were also used to wash the military equipment of Czech contingents and airport roads.

Decontamination vehicle ACHR-90M on chassis Tatra 815 VP33 6x6 is designed for:
- decontamination of combat, transport and special equipment, buildings, roads, terrain and people
- preparation, transport and temporary storage of decontamination mixtures and solutions and their application by hand jets with spray, high-pressure and foaming nozzles and jets with flow brushes
- water heating and steam generation, which is used mainly for decontamination of heavily greasy engine compartments
- decontamination of persons in protective clothing or their hygienic cleaning by showering with warm water or a washing mixture
- washing and decontamination of roads, airfields and terrain with paved surfaces by jets of water or washing mixture while driving in front of the car
- pumping and transport of aggressive liquids
- extinguishing fires by conventional extinguishing techniques or high-pressure jets with a pressure of up to 9 MPa
- supply of troops or emergency response units with water, mixtures, steam and electricity
- rescue and towing of damaged equipment

Decontamination of buildings, structures and large-scale technology is ensured by means of a handling platform with a reach of up to 15 m, which can be connected behind the car.

Main parts and accessories:
- chassis Tatra 815-2 VP33 6x6
- water system
- hydraulic system
- 2 SANIJET C 921 D high pressure units,
- 2 floating pumps VYDRA or FROGY
- 2 collapsible rubber tanks, each with a volume of 2000 dm3
- electric portable pump FLUX
- heating system
- fire and rescue equipment
- operating accessories, hoses, jets, spare parts, stock of operating materials, connecting equipment, etc.

The ACHR-90M CO version is equipped with two portable floating pumps VYDRA or FROGGY, one device SANIJET C 921 D 18/50, one pump FLUX and two 2 folding rubber tanks (bags) for 2000 dm3.

From the military chemical car ACHR-90M was derived civilian decontamination car APZ-94A, which differs from the military version by extended fire and rescue equipment. Two APZ-94A with right-hand drive were delivered to South Africa.
URL CZ: https://www.valka.cz/CZE-ACHR-90M-dekontaminacni-vozidlo-t15787#58664Verze : 9
URL EN: https://www.armedconflicts.com/CZE-ACHR-90M-dekontaminacni-vozidlo-t15787#58664Version : 0
MOD
A convoy of ACHR-90 and ACHR-90M vehicles from the 1st Czech-Slovak Battalion of Radiation, Chemical and Biological Protection deployed in 2003 to Operation Enduring Freedom, during which he operated from Camp Doha in Kuwait.
CZE - ACHR-90M (dekontaminační vozidlo) - (zdroj neznámý, via Internet)

(zdroj neznámý, via Internet)
URL CZ: https://www.valka.cz/CZE-ACHR-90M-dekontaminacni-vozidlo-t15787#277742Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/CZE-ACHR-90M-dekontaminacni-vozidlo-t15787#277742Version : 0
MOD
Methods of using ACHR-90M.
CZE - ACHR-90M (dekontaminační vozidlo) - (VOP 025)

(VOP 025)
URL CZ: https://www.valka.cz/CZE-ACHR-90M-dekontaminacni-vozidlo-t15787#296509Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/CZE-ACHR-90M-dekontaminacni-vozidlo-t15787#296509Version : 0
MOD
The prototype of the ACHR-90.

[source]Source: Modifikácie military and ďalších špeciálnych vozidiel, TATRA Kopřivnice[/source].
CZE - ACHR-90M (dekontaminační vozidlo) - ACHR-90 maskovací náter.

ACHR-90 maskovací náter.
URL CZ: https://www.valka.cz/CZE-ACHR-90M-dekontaminacni-vozidlo-t15787#315532Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/CZE-ACHR-90M-dekontaminacni-vozidlo-t15787#315532Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Prototyp ACHR-90.
CZE - ACHR-90M (dekontaminační vozidlo) - (autor neznámý, via Internet)

(autor neznámý, via Internet)
URL CZ: https://www.valka.cz/CZE-ACHR-90M-dekontaminacni-vozidlo-t15787#355226Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/CZE-ACHR-90M-dekontaminacni-vozidlo-t15787#355226Version : 0
MOD
ACHR-90 (VPZ 217 91-62) from the assembly 1. the Czech-Slovak battalion of radiation, chemical and biological protection, Iraq/Kuwait, spring 2003..
CZE - ACHR-90M (dekontaminační vozidlo) - (autor neznámý, via Internet)

(autor neznámý, via Internet)
URL CZ: https://www.valka.cz/CZE-ACHR-90M-dekontaminacni-vozidlo-t15787#321632Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/CZE-ACHR-90M-dekontaminacni-vozidlo-t15787#321632Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

ACHR-90 CO (VPZ 408 04-00) z výzbroje 155. záchranného praporu, léto 2004.
CZE - ACHR-90M (dekontaminační vozidlo) -


URL CZ: https://www.valka.cz/CZE-ACHR-90M-dekontaminacni-vozidlo-t15787#82471Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/CZE-ACHR-90M-dekontaminacni-vozidlo-t15787#82471Version : 0
MOD
ACHR-90M from the 31. brigade of chemical protection on the action of the Bahna 2004 (photo ©Radek Havelka).

.
URL CZ: https://www.valka.cz/CZE-ACHR-90M-dekontaminacni-vozidlo-t15787#231700Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/CZE-ACHR-90M-dekontaminacni-vozidlo-t15787#231700Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

ACHR-90M (VPZ 325 69-16) z výzbroje 312. praporu radiační, chemické a biologické ochrany, květen 2005.
CZE - ACHR-90M (dekontaminační vozidlo) -


CZE - ACHR-90M (dekontaminační vozidlo) -


CZE - ACHR-90M (dekontaminační vozidlo) -


CZE - ACHR-90M (dekontaminační vozidlo) -


CZE - ACHR-90M (dekontaminační vozidlo) -


CZE - ACHR-90M (dekontaminační vozidlo) -


CZE - ACHR-90M (dekontaminační vozidlo) -


CZE - ACHR-90M (dekontaminační vozidlo) -


CZE - ACHR-90M (dekontaminační vozidlo) -


CZE - ACHR-90M (dekontaminační vozidlo) -


CZE - ACHR-90M (dekontaminační vozidlo) -


CZE - ACHR-90M (dekontaminační vozidlo) -


URL CZ: https://www.valka.cz/CZE-ACHR-90M-dekontaminacni-vozidlo-t15787#123968Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/CZE-ACHR-90M-dekontaminacni-vozidlo-t15787#123968Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

ACHR-90M (VPZ 345 05-32) z výzbroje 311. praporu radiační, chemické a biologické ochrany, červen 2006.
CZE - ACHR-90M (dekontaminační vozidlo) -


URL CZ: https://www.valka.cz/CZE-ACHR-90M-dekontaminacni-vozidlo-t15787#292845Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/CZE-ACHR-90M-dekontaminacni-vozidlo-t15787#292845Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

ACHR-90M CO (VPZ 431 44-86) z výzbroje 156. záchranného praporu, srpen 2007. Cena jednoho vozidla v roce 2004 činila 20 497 500,60 Kč.
CZE - ACHR-90M (dekontaminační vozidlo) -


URL CZ: https://www.valka.cz/CZE-ACHR-90M-dekontaminacni-vozidlo-t15787#259139Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/CZE-ACHR-90M-dekontaminacni-vozidlo-t15787#259139Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

ACHR-90M (VPZ 293 36-14) z výzbroje 215. praporu bojového zabezpečení, 21. základna taktického letectva, Čáslav, květen 2009.
CZE - ACHR-90M (dekontaminační vozidlo) -


URL CZ: https://www.valka.cz/CZE-ACHR-90M-dekontaminacni-vozidlo-t15787#313952Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/CZE-ACHR-90M-dekontaminacni-vozidlo-t15787#313952Version : 0
MOD
ACHR-90M (VPZ 335 34-26) from the assembly of the 2nd ACR contingent ISAF KAIA and CHJ captured during the rinsing of the roads of Kabul International Airport, March 2009.
CZE - ACHR-90M (dekontaminační vozidlo) - (2. kontingent AČR KAIA a chemické jednotky - www.kaia.army.cz)

(2. kontingent AČR KAIA a chemické jednotky - www.kaia.army.cz)
URL CZ: https://www.valka.cz/CZE-ACHR-90M-dekontaminacni-vozidlo-t15787#322980Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/CZE-ACHR-90M-dekontaminacni-vozidlo-t15787#322980Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

ACHR-90M (VPZ 324 85-57, rok výroby 2003 ?), 1. rota chemické ochrany, 311. prapor radiační, chemické a biologické ochrany, červen 2010.
CZE - ACHR-90M (dekontaminační vozidlo) -


URL CZ: https://www.valka.cz/CZE-ACHR-90M-dekontaminacni-vozidlo-t15787#363963Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/CZE-ACHR-90M-dekontaminacni-vozidlo-t15787#363963Version : 0
MOD
ACHR-90M CO (VPZ 023 50-13, year of production 2009), 3rd Company of Chemical Protection, 312. battalion of radiation, chemical and biological protection, IDET 2011, May 2011. The specimen shown belongs to the last manufactured vehicles of the ACHR-90M series. Type ACHR-90M CO was destined to perform civil protection tasks in the set of rescue battalions. At the time when 023 50-13 was being produced, however, all these units had been abolished and separate rescue companies already had the appropriate equipment. The vehicle finally traveled to the ranks of 31. radiation, chemical and biological protection brigade in Liberec. The fact that this is a version of the ACHR-90M CO is evident, among other things, from the fact that in the rear of the vehicle is transported only one unit C 921 SANIJET.
CZE - ACHR-90M (dekontaminační vozidlo) -


CZE - ACHR-90M (dekontaminační vozidlo) -


CZE - ACHR-90M (dekontaminační vozidlo) -


URL CZ: https://www.valka.cz/CZE-ACHR-90M-dekontaminacni-vozidlo-t15787#420917Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/CZE-ACHR-90M-dekontaminacni-vozidlo-t15787#420917Version : 0
MOD
ACHR-90M at the airport in Kabul on the way to the prepared transport aircraft An-124 Ruslan, which will transport him back to the Czech Republic, December 2013. The decontamination vehicle ACHR-90M was deployed in Afghanistan from April 2007 to December 2008 in the composition of the 1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th units of the field hospital and chemical unit. From December 2008 to June 2010, within the 1st, 2nd and 3rd contingent of the ACR Kabul International Airport and chemical units at the airport in Kabul. It then operated in the 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th and 15th Chemical and Biological Protection Units in the ISAF force, also deployed at Kabul Airport.
CZE - ACHR-90M (dekontaminační vozidlo) - (MO ČR - www.army.cz)

(MO ČR - www.army.cz)
URL CZ: https://www.valka.cz/CZE-ACHR-90M-dekontaminacni-vozidlo-t15787#502588Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/CZE-ACHR-90M-dekontaminacni-vozidlo-t15787#502588Version : 0
MOD
Cars ACHR-90M together with cars T810-V, T-815-2 Multilift MK.IV, water ÚV-2000, system Line-82 and a developed kit for decontamination of weapons 31. Regiment of Radiation, Chemical and Biological Protection at the Spanish polygon San Gregorio, exercise Trident Juncture 2015, October 24, 2015. The main part of the alliance exercise Trident Juncture 2015 was attended by forty members 31. Regiment of Radiation, Chemical and Biological Protection. They were in charge of decontamination of equipment and people of training partners. The Liberec decontamination platoon was assigned to an international anti-chemical company along with a Bulgarian and British chemical reconnaissance platoon and a sampling team. The company was commanded by Polish soldiers. The Trident Juncture 2015 exercise took place in 16 locations in Spain, Portugal and Italy and was one of the largest Alliance exercises. Air, ground, naval and special forces were involved in it. It was attended by a total of 36,000 troops from more than 30 NATO and Partner countries. The exercise took place in several phases from 3 October to 16 November 2015 and was part of the preparation of the Alliance's Rapid Reaction Force (NRF) and the Very Rapid Reaction Force (VJTF). For the ACR, this exercise was attended by designated members of the air ( 212th Tactical Squadron, 222nd Helicopter Squadron/LOSO) , ground ( 31st Regiment of Radiation, Chemical and Biological Protection) and special forces ( 601st Special Forces Group ). In total, there were more than 250 soldiers. 4 helicopters were deployed from aircraft Mi-171Š SOF II ( 9774, 9799, 9806, 9813) a 6 letounů L-159A ALCA ( 6052, 6057 , 6058, 6062, 6064, 6066), which operated from a base in Spanish Zaragoza.
CZE - ACHR-90M (dekontaminační vozidlo) - (Allied Joint Force Command Brunssum)

(Allied Joint Force Command Brunssum)
CZE - ACHR-90M (dekontaminační vozidlo) - (Allied Joint Force Command Brunssum)

(Allied Joint Force Command Brunssum)
CZE - ACHR-90M (dekontaminační vozidlo) - (Allied Joint Force Command Brunssum)

(Allied Joint Force Command Brunssum)
CZE - ACHR-90M (dekontaminační vozidlo) - (Allied Joint Force Command Brunssum)

(Allied Joint Force Command Brunssum)
CZE - ACHR-90M (dekontaminační vozidlo) - (Allied Joint Force Command Brunssum)

(Allied Joint Force Command Brunssum)
URL CZ: https://www.valka.cz/CZE-ACHR-90M-dekontaminacni-vozidlo-t15787#541953Verze : 3
URL EN: https://www.armedconflicts.com/CZE-ACHR-90M-dekontaminacni-vozidlo-t15787#541953Version : 0
MOD