Main Menu
User Menu

Military history website

Korda, Alexander

Korda, Alexander

     
Příjmení:
Surname:
Korda
Jméno:
Given Name:
Alexander
Jméno v originále:
Original Name:
Alexander Korda
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
18.04.1907 Vrútky /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
13.09.1958 väzenská nemocnica, Brno /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- veliteľ 25. pešieho práporu "Hron" v SNP (1944)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- v zajatí (1944-1945)
- uväznený na doživotie (1949-1958)
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Korda-Alexander-t160290#488377Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Korda
Jméno:
Given Name:
Alexander
Jméno v originále:
Original Name:
Alexander Korda
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1923-DD.06.1927 Vyššia škola strojnícka, Košice
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.10.1927-DD.MM.RRRR Škola na dôstojníkov horského delostrelectva v zálohe, Domažlice
DD.09.1929-DD.07.1931 Vojenská akademie, Hranice
DD.MM.1932-DD.07.1933 Aplikačná delostrelecká škola pri Delostreleckom učilišti, Olomouc
DD.11.1935-DD.MM.RRRR jazdecký kurz, Vojenské jazdecké učilište, Pardubice
DD.09.1948-DD.MM.RRRR Škola pre veliteľov vojskových telies, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.01.1930 podporučík v zálohe
26.07.1931 poručík
01.10.1935 nadporučík
17.05.1939 stotník
01.01.1943 major
01.10.1944 podplukovník
01.10.1946 plukovník
12.09.1949 odsúdený za velezradu
DD.10.1990 rehabilitovaný, generálmajor in memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1944-10.09.1944 Velitel : Vojenský výcvikový tábor Lešť
06.06.1945-DD.08.1945 Velitel : 4. minometná brigáda

Ručně vyplněné položky:
01.10.1927-DD.10.1927 prezenčná služba, Delostrelecký pluk 201
DD.MM.1931-DD.MM.1936 dôstojník delostreleckej batérie, Delostrelecký pluk 1
DD.09.1936-DD.09.1937 1. dôstojník / veliteľ delostreleckej batérie, Delostrelecký pluk 8
DD.MM.1937-DD.06.1938 profesor Školy pre dôstojníkov ľahkého delostrelectva v zálohe, Josefov
DD.06.1938-DD.10.1938 veliteľ batérie, Delostrelecký pluk 4
01.11.1938-DD.MM.RRRR 2. oddelenie veliteľstva 9. divízie
DD.01.1939-DD.MM.1939 veliteľ batérie, Delostrelecký pluk 9
07.07.1939-DD.09.1939 Delostrelecký pluk 4
01.10.1939-DD.MM.1940 veliteľ delostreleckej skupiny Vojenskej akadémie, Banská Bystrica
DD.MM.1940-DD.MM.1941 veliteľ Školy pre dôstojníkov delostrelectva v zálohe, Bratislava
06.07.1941-19.09.1941 východný front, veliteľ oddielu, Delostrelecký pluk 12
20.09.1941-DD.MM.1943 veliteľ delostreleckej skupiny Vojenskej akadémie, Bratislava
DD.01.1944-DD.MM.1944 veliteľ Vojenského výcvikového tábora Lešť
10.09.1944-13.10.1944 veliteľ 25. pešieho práporu "Hron", III. taktická skupina
13.10.1944-DD.MM.1944 veliteľ podskupiny "Korda", III. taktická skupina
19.11.1944-DD.MM.1945 v nemeckom zajatí, Stammlager XVII/A Keisersteinbruch-Altenburg
06.06.1945-DD.10.1945 veliteľ 4. mínometnej brigády
DD.10.1945-DD.03.1948 zástupca veliteľa Vojenskej akadémie, Hranice
DD.04.1938-DD.09.1938 dočasný veliteľ delostrelectva 14. pešej divízie
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1945

Řád Slovenského národního povstání I. třída
Order of Slovak National Uprising 1st class
Rad Slovenského národného povstania I. trieda
-

DD.MM.1946

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

01.01.2008

Kříž Milana Rastislava Štefánika I. třídy
The Cross of Milan Rastislav Štefánik 1st class
Kríž Milana Rastislava Štefánika I. triedy
-

26.07.2018

Pamětní kříž náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky - III. stupeň
Commemorative Cross of the Chief of General Staff of the Armed Forces of the Slovak Republic - Class III
Pamätný kríž náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky - III. stupeň
in memoriam, č. 1332 / No. 1332

DD.MM.RRRR

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

DD.MM.RRRR

Medaile za zásluhy II. stupeň
Medal for Merit 2nd Class
-

Poznámka:
Note:
12.09.1949-13.09.1958 uväznený na doživotie za velezradu
01.01.1993-30.06.2008 po generálovi Kordovi udelený čestný názov VVP Lešť
Zdroje:
Sources:
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
https://shdo.mil.sk/80299/?pg=1
URL : https://www.valka.cz/Korda-Alexander-t160290#489522Version : 0
MOD
Major general in memoriam Alexander Korda was born 18. April fool's day, 1907 vo Vrútkach. Alexander Korda nastúpil vojenskú prezenčnú service 1. októbra 1927 at the Artillery regiment 201 in the Castle. Odtiaľ him odoslali to School on dôstojníkov mountain delostrelectva in zálohe in the Domažliciach. After graduating from the rank of čatára ašpiranta him 23. augusta 1929 accepted as frekventanta on the Vojenskú the academy is his life in Hraniciach Moravia. The school has successfully ended the 26. júla 1931 as a lieutenant delostrelectva, with predurčením to 7. batérii Artillery regiment 1 in Prahe–Ruzyně ako subalterný dôstojník. Neskôr bol zaradený to funkcie dôstojníka pátrača in 4. batérii in Ruzyne, and from 1. októbra 1934 in 7. batérii Artillery regiment 1 in Bíline. To 1. októbru 1935 he was promoted to the rank of lieutenant commander. From 1. októbra 1936 his military career continued in the Dělostřeleckom regiment 8 in Místek and from the end septembra 1937 in Dělostřeleckom regiment 4 in Josefove.
In the time of the general mobilizačných measures čs. brannej power of attorney from 23. septembra 13. októbra 1938 velil 3. batérii Artillery regiment 35, ktorý bol in zostave 35. hraničnej the field of "Vítězslav" with operačným priestorom in the Orlické hory mountains. To 1. novembru 1938 he was assigned to duty in the 2. spravodajské oddelenie staff 39. hraničnej area "Rafael" with veliteľstvom in the Galante. In this služobnom zaradení pôsobil in the Dunajskej Strede, after a State arbitration in the Hlohovec, Trnave and Bratislave. To 1. januáru 1939 took velenie batteries delostreleckého regiment 9 v Bratislave.
After the formation of the Slovak state was Alexander Korda 15. marca 1939 appointed to the funkcie veliteľa oddielu and náhradného oddielu Delostreleckého regiment 9 in Trnave. Day 17. maya 1939 he was promoted to stotníka delostrelectva and 7. júla prevelili to Delostreleckému regiment 4 in Kežmarok. To 1. októbru 1939 bol stotník Korda established in funkcie veliteľa delostreleckej group Military akadémie.
After service of Slovakia into the war against the USSR odišiel 6. júla 1941 on východný front. Slovakia sa came back 19. septembra and right on the second day was designated for veliteľa delostreleckej group In theojenskej akadémie in Bratislave. In this funkcii zotrval until the end of the year 1943. To 1. januáru 1943 he was promoted to major and 1. januára 1944 established as veliteľa Military training camp Lešť – Oremov Laz. The Major Korda bol member of ilegálnej military odbojovej the group "Victoire", with centrom on the Veliteľstve pozemného troops in Banskej Bystrica.
After the outbreak of the SNP sa 10. septembra 1944 became veliteľom 25. pešieho battalion worry "Hron", who it belonged to zostavy III. a tactical group of the "Gerlach" 1. československej army in Slovakia. Day 19. novembra 1944 sa got into the German zajatia. Bol yanked out into the väznice in Bratislave and then to Germany.
Z Nemecka sa lieutenant colonel Korda returned 1. June 1945. From the second half októbra 1945 performed funkciu temporary representatives of the veliteľa Military academy in Hraniciach Moravia. To 1. októbru 1946 he was promoted to the rank of colonel delostrelectva. Vo februári 1948 sa around him created a group of democratically zmýšľajúcich dôstojníkov, snažiaca sa čeliť úsiliu komunistov ovládnuť army. In the summer of 1949, colonel of the Cord and another šiestich dôstojníkov arrested. In 1952 it premiestnili to Leopold. In August 1958 Alexander Cord previezli to väzenskej hospital At st. Anne's in the Brno, where 13. septembra after deviatich rokoch žalárovania zomrel about the age of 51 years. The urn with pozostatkami Alexandra Cord saved into spoločnej family tomb on the cintoríne vo Vrútkach (the Middle-306). In októbri 1990 he was rehabilitated and promoted posthumously to the rank of major general of the czechoslovak. army. Vo Vrútkach is after's pomenovaná ulica and since 1995, it is the general Korda honorary občanom town in memoriam.
Rozkazom the minister of defence of the Slovak republic no. 2/2013 of zapožičaní the honorary title of 31. maya 2013 under § 7ods. 3 point. d) of the act 321/2001 z z of the Armed forces of the Slovak republic in the neskorších predpisov is zapožičaný military service 1109; Samohybnému delostreleckému oddielu Michigan honest názov "self-Propelled delostrelecký oddiel major general Alexander of the Cord".

Source:
first lieutenant. Mgr. Simon Czap, https://shdo.mil.sk/72639/?pg=1.
URL : https://www.valka.cz/Korda-Alexander-t160290#624901Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Hrob Alexandra Kordu na cintoríne vo Vrútkach. Poloha hrobu - 49°06'36.19"N 18°54'58.52"E, prvý hrob zľava od chodníka (vedľa lampy osvetlenia), tretí rad hrobov.


vlastná návšteva cintorína

Korda, Alexander - Hrob Alexandra Kordu.

Hrob Alexandra Kordu.
Korda, Alexander - Detail hrobu.

Detail hrobu.
URL : https://www.valka.cz/Korda-Alexander-t160290#680356Version : 0
MOD