Nakadžima, Tecuzó

Tetsuzo Nakajima / 中島鉄蔵
     
Příjmení:
Surname:
Nakadžima Nakajima
Jméno:
Given Name:
Tecuzó Tetsuzō
Jméno v originále:
Original Name:
中島鉄蔵 / なかじま・てつぞう
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generálporučík Lieutenant General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
12.10.1886 ?, prefektura Jamagata /
12.10.1886 ?, Yamagata Prefecture /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
25.07.1949 Džakarta /
25.07.1949 Jakarta /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
guvernér Východnej Sumatry
zástupaca náčelníka Generálního štábu
velitel: 77. pěší pluk
Eastern Sumatra Governor
Deputy Chief of the General Staff
Commander: 77th Infantry Regiment
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://kotobank.jp/word/中島鉄蔵
www.generals.dk
admiral3166.ddo.jp
URL : https://www.valka.cz/Nakadzima-Tecuzo-t160291#488380 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Nakadžima Nakajima
Jméno:
Given Name:
Tetsuzó Tetsuzō
Jméno v originále:
Original Name:
中島鉄蔵 / なかじま・てつぞう
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-25.11.1905 Vojenská akadémia
25.11.1915-29.11.1918 Armádne vojnové kolégium
DD.MM.RRRR-25.11.1905 Military Academy
29.11.1915-29.11.1918 Army War College
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
26.07.1906 podporučík
21.12.1908 poručík
02.05.1916 kapitán
08.02.1922 Major
07.08.1925 podplukovník
01.08.1930 plukovník
15.03.1935 generálmajor
01.03.1938 generálporučík
26.07.1906 Second Lieutenant
21.12.1908 Lieutenant
02.05.1916 Captain
08.02.1922 Major
07.08.1925 Lieutenant Colonel
01.08.1930 Colonel
15.03.1935 Major General
01.03.1938 Lieutenant General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
26.07.1906-23.03.1910 29. peší pluk
23.03.1910-01.02.1911 Adjutant ? praporu 29. peší pluk
01.02.1911-25.12.1915 výcvikový prapor Armádna škola pechoty Toyama
25.12.1915-15.04.1919 29. peší pluk
15.04.1919-20.01.1921 výskumné oddelenie Armádna škola pechoty
20.01.1921-01.12.1921 pridelený k Generálnemu inšpektoriátu vojenského výcviku (cesta po Francii)
01.12.1921-17.09.1924 vojenský atašé vo Francii
17.09.1924-01.05.1925 výskumný team Armádna škola pechoty
01.05.1925-27.01.1928 náčelník výskumného teamu Armádna škola pechoty
16.06.1925-10.12.1926 Inštruktor a výskumný team Armádna škola polného delostrelectva
10.12.1926-01.08.1930 Inštruktor, Armádne vojnové kolégium
01.08.1930-01.08.1931 náčelník 9. sekcie (vojenská história), 4. kancelárie Generálneho štábu
01.08.1931-18.03.1933 velitel 77. pešieho pluku
18.03.1933-01.08.1933 starší inštruktor Toyama vojenská škola pechoty
18.03.1933-01.08.1933 velitel výcvikového pluku Toyama vojenská škola pechoty
01.08.1933-01.03.1937 polný adjutant Cisára
01.03.1937-10.12.1938 náčelník Kancelárie všeobecných záležitostí, Generálneho štábu
15.11.1937-10.12.1938 poverený náčelník 4. kancelárie, Generálneho štábu
10.12.1938-02.10.1939 zástupca náčelníka Generálneho štábu
02.10.1939-15.11.1939 pridelený ku Generálnemu štábu
01.12.1939-DD.MM.RRRR reserva
03.07.1942-DD.MM.1945 guvernér Východnej Sumatry, Indonesia
DD.MM.1945-DD.MM.1949 zatknutý pre podozrenie z vojnových zločinov triedy A
DD.MM.1949-DD.MM.RRRR umiera vo väzení
26.07.1906-23.03.1910 29th Infantry Regiment
23.03.1910-01.02.1911 Battalion Adjutant 29th Infantry Regiment
01.02.1911-25.12.1915 Instruction Battalion Toyama Army Infantry School
25.12.1915-15.04.1919 29th Infantry Regiment
15.04.1919-20.01.1921 Research Department Army Infantry School
20.01.1921-01.12.1921 Attached to Inspectorate General of Military Training (France Tour)
01.12.1921-17.09.1924 Military Attache to France
17.09.1924-01.05.1925 Research Staff Army Infantry School
01.05.1925-27.01.1928 Deputy Chief of Research Staff Army Infantry School
16.06.1925-10.12.1926 Instructor and Research Staff Army Field Artillery School
10.12.1926-01.08.1930 Instructor at the Army War College
01.08.1930-01.08.1931 Head of 9th Section (Military History), 4th Bureau, General Staff
01.08.1931-18.03.1933 77th Infantry Regiment Commander
18.03.1933-01.08.1933 Senior Instructor at the Toyama Army Infantry School
18.03.1933-01.08.1933 Instruction Battalion Commander Toyama Army Infantry School
01.08.1933-01.03.1937 Aide-de-Camp to the Emperor
01.03.1937-10.12.1938 Head of General Affairs Bureau, General Staff
15.11.1937-10.12.1938 Appointed Head of 4th Bureau, General Staff
10.12.1938-02.10.1939 Deputy Chief General Staff
02.10.1939-15.11.1939 Attached to the General Staff
01.12.1939-DD.MM.RRRR Reserve
03.07.1942-DD.MM.1945 Governor of Eastern Sumatra, Indonesia
DD.MM.1945-DD.MM.1949 Arrested for A calss War Crimes Suspection
DD.MM.1949-DD.MM.RRRR Died in prison
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://kotobank.jp/word/中島鉄蔵
www.generals.dk
admiral3166.ddo.jp

URL : https://www.valka.cz/Nakadzima-Tecuzo-t160291#488383 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more