Blahna, Karel

     
Příjmení:
Surname:
Blahna Blahna
Jméno:
Given Name:
Karel Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Blahna
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál Brigade General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing. Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
11.03.1952 Praha /
11.03.1952 Prague /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitelem československého praporu mírových sil OSN v misi UNPROFOR
velitel 1. mechanizované brigády
zástupce velitele sektoru mnohonárodnostních sil OSN v misi UNCRO
Commader of the Czechoslovak Battalion of the UN Peacekeeping Forces in UNPROFOR mission
Commander of the 1st Mechanized Brigade
Deputy Commander of Multinational Sector of the UN Peacekeeping Forces in UNCRO mission
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.acr.army.cz
www.mocr.army.cz
http://euro.e15.cz/generalove-s-r-o-803418
www.vhu.cz
URL : https://www.valka.cz/Blahna-Karel-t171430#511112 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Blahna Blahna
Jméno:
Given Name:
Karel Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Blahna
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1970 Vojenská škola Jana Žižky z Trocnova Opava
DD.MM.RRRR-DD.MM.1974 Vysoká vojenská škola pozemního vojska
DD.MM.1980-DD.MM.1983 Vojenská akademie, obor velitelsko štábní – zpravodajský
DD.12.1987-DD.MM.1989 Vojenská akademie, dálkové studium jazyků
DD.01.1990-DD.MM.1990 Vojenská akademie, kurs anglického jazyka
DD.MM.1997-DD.MM.RRRR Vojenská akademie, Vyšší akademický kurz Generálního štábu AČR
DD.MM.1999-DD.MM.RRRR Vojenská jazyková škola, Beaconsfield
DD.MM.2001-DD.MM.RRRR Královská akademie obranných studií, Londýn
DD.MM.RRRR-DD.MM.1970 Military School of Jan Zizka from Trocnov
DD.MM.RRRR-DD.MM.1974 Military University of the Ground Forces
DD.MM.1980-DD.MM.1983 Military Academy, Headquarters Staff - Intelligence
DD.12.1987-DD.MM.1989 Military Academy, Distance Learning of Languages
DD.01.1990-DD.MM.1990 Military Academy, English Language Course
DD.MM.1997-DD.MM.RRRR Military Academy, Higher academic course of the General Staff of the Army of Czech republic
DD.MM.1999-DD.MM.RRRR Military Language School, Beaconsfield, Buckinghamshire
DD.MM.2001-DD.MM.RRRR Royal Academy of Defense Studies, London
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.08.1974 poručík
DD.MM.RRRR nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR major
DD.MM.RRRR podplukovník
DD.MM.RRRR plukovník
20.03.2001 brigádní generál1)
01.08.1974 Lieutenant
DD.MM.RRRR 1st Lieutenant
DD.MM.RRRR Captain
DD.MM.RRRR Major
DD.MM.RRRR Lieutenant Colonel
DD.MM.RRRR Colonel
20.03.2001 Brigadier General1)
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR náčelník štábu praporu, 10. motostřelecký pluk
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR velitel praporu, 10. motostřelecký pluk
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR zpravodajský náčelník, 4. tanková divize
DD.04.1992-DD.MM.1993 velitel Československého praporu, mise UNPROFOR
DD.MM.1993-DD.MM.RRRR zástupce velitele divize organizačního prvku 4. motorizované divize
01.06.1994-DD.MM.RRRR zástupce velitele, 4. brigáda rychlého nasazení
02.05.1995-DD.10.1995 zástupce velitele sektoru JIH, mise UNCRO
DD.10.1995-19.12.1995 velitel sektoru JIH, mise UNCRO
DD.02.1996-30.09.1996 zástupce velitele, 4. brigáda rychlého nasazení
DD.07.1997-DD.MM.RRRR zástupce náčelníka štábu, Velitelství pozemního vojska
DD.06.2001-DD.MM.RRRR zástupce velitele, Velitelství pozemního vojska
DD.02.2003-DD.MM.RRRR záloha
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Chief of Battalion Staff, 10th Motor Rifle Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Battalion Commander, 10th Motor Rifle Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Chief of Intelligence, 4th Tank Division
DD.04.1992-DD.MM.1993 Commander of the Czechoslovak Battalion, UNPROFOR mission
DD.MM.1993-DD.MM.RRRR Deputy Division Cmmander of the Organizational Element 4th Motorized Division
01.06.1994-DD.MM.RRRR Deputy Commander, 4th Rapid Deployment Brigade
02.05.1995-DD.10.1995 Deputy Commander of Sector SOUTH, UNCRO Mission
DD.10.1995-19.12.1995 Commander of Sector SOUTH, UNCRO Mission
DD.02.1996-30.09.1996 Deputy Commander, 4th Rapid Deployment Brigade
DD.07.1997-DD.MM.RRRR Deputy Chief of Staff, Ground Troops Command
DD.06.2001-DD.MM.RRRR Deputy Commander, Ground Troops Command
DD.02.2003-DD.MM.RRRR Reserve
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
1)hodnost propůjčena od 08.05.2000 1)bestowed the rank since 08.05.2000
Zdroje:
Sources:
www.acr.army.cz
www.mocr.army.cz
https://euro.e15.cz/generalove-s-r-o-803418
www.idnes.cz
mocr.army.cz
https://www.vhu.cz/karel-blahna/
URL : https://www.valka.cz/Blahna-Karel-t171430#511113 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more