Main Menu
User Menu

Military history website

Prapor ISTAR [2014- ]

ISTAR Battalion

     
Název:
Name:
Prapor ISTAR
Originální název:
Original Name:
Prápor ISTAR
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.2014
Předchůdce:
Predecessor:
Prieskumná rota 2. MB / Rota ISTAR 2. MB
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.2014-DD.MM.RRRR 2. mechanizovaná brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.07.2014-DD.MM.RRRR Prešov, kasárna

Velitel:
Commander:
01.07.2014-31.12.2017 Ševčík, Peter (Podplukovník)
01.01.2018-DD.MM.RRRR Cisár, Dušan (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
ISTAR - Intelligence, surveillance, target acquisition and reconnaissance (spravodajstvo, sledovanie, určovanie cieľov a prieskum)
Zdroje:
Sources:
https://www.mil.sk/46359/
URL : https://www.armedconflicts.com/ISTAR-Battalion-t173386#514943Version : 0
MOD
Emblem of the battalion worry ISTAR priznaný Nariadením MO SR about priznaní character no 76/2015 zo of the day 25.11.2015 (vestník MO SR no 76/205). In character is on gotickom shield in green shape f field umiestnený strieborný orol zvierajúci in pazúroch čierneho snake. The beak and feet are gold. From dolnej part of the eagle vybiehajú under uhlom 30° miern from seba after 3 golden lightning, pričom stredný flash is najdlhší. Súčasťou character is aj strieborný inscription pr ISTAR in hornej parts.


Source: archive of the author
.
Prapor ISTAR [2014- ] - Znak Práporu ISTAR

Znak Práporu ISTAR
URL : https://www.armedconflicts.com/ISTAR-Battalion-t173386#544953Version : 0
MOD

..
Prapor ISTAR [2014- ] - ISTAR v Afganistane

ISTAR v Afganistane
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

URL : https://www.armedconflicts.com/ISTAR-Battalion-t173386#615215Version : 0