Main Menu
User Menu

Military history website

     
Název:
Name:
AH-IV-Hb
Originální název:
Original Name:
AH-IV-Hb
Kategorie:
Category:
tančík
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1949-DD.02.1950 ČKD n.p., Praha /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1949-DD.02.1950
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
20 (+ prototyp, ktorý bol prebudovaný z prototypu AH-IV-R)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
29.07.1949
Osádka:
Crew:
2
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
3930 1) / 4100 2) kg
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
3200 mm
Délka korby:
Hull Length:
? mm
Celková šířka:
Overall Width:
1820 mm
Celková výška:
Overall Height:
1730 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
320 mm
Šířka pásu:
Track Width:
210 mm
Měrný tlak:
Ground Pressure:
0,04 2) / 0,047 1) MPa
Pancéřování:
Armour:
6-12 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Tatra T-114 (vznetový vzduchom chladený 4-valec objemu 4.940 cm3)
Výkon:
Power:
47,8 kW při 2000 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
Praga-Wilson (5+R)
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
43 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
200 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
150 km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
35 °
Boční náklon:
Side Slope:
25 °
Překročivost:
Trench Crossing:
1,5 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,5 m
Brodivost:
Fording Depth:
0,6 1) / 0,8 2) m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
1x ťažký guľomet ZB vz.37 kalibru 7,92 mm
1x ľahký guľomet ZB vz.26 kalibru 7,92 mm

Zásoba streliva bola 2800 nábojov.
Vedlejší:
Secondary:
-
Uživatelské státy:
User States:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
1) Vladimír Francev - Exportní tančíky Praga, MBI, rok vydania 2004, ISBN: 80-86524-08-6
2) Ivo Pejčoch, Oldřich Pejs - Obrněná technika 6, Střední Evropa 1919-1945 I.část, vydavateľstvo ARES, Praha 2005, ISBN 80-86158-46-2
URL : https://www.valka.cz/CZK-AH-IV-Hb-t175965#519258Version : 0
MOD
Last order of the czechoslovak tančíka council AH-IV was implemented to niekoľko years after the end of the 2.svetovej war. Zákazníkom bola african Etiópske cisárstvo (vtedy called Abyssinia). Tankette boli before the 2.world war obsolete koncepciou well vzhľadom on zaostalosť this area was pre etiópsku army tančíková konštrukcia postačujúca. Kombináciou obchodnej fitness of the mercantile representatives of the FAQ Ing Balthazar Čermakiana, kontaktov and skúsenostiami švédskeho esteemed co-counsels etiópskeho department of the army colonel.Nielsa Sahlin with the czechoslovak tankami bol shop, quickly agreed. Požiadavka sounded on ľahký tank (3,5 - 4,5 tony) with a good priechodivosťou and spoľahlivou prevádzkou in challenging púštnych podmienkach. Drive mal zabezpečiť vznetový engine. Etiópska military delegácia arrived to Czechoslovakia in the 6/1948. Predvedený im bol prototype rumuskej version of AH-IV-R. Predvedenie on zákazníkov zapôsobilo and čoskoro bola podpísaná order to 20 tančíkov. Requested by the sa, however, the assembly vznetového engineand with effective filtráciou the air and the air chladenia. The Romanian prototype prešiel repasom, pri ktorom bol his pôvodný engine nahradený vznetovým motorom Tatra 114. Koncom 6/1949 bol prototype ready to predvedeniu and schváleniu. Tanto tank niesol označenie AH-IV-Hb (Hb - Abyssinia). Etiópska party sent colonel.Sahlin, ktorý prototype in 9/1949 personally vyskúšal and approved. Dvaciatka tančíkov bola completed 2/1950, on požiadanie etópskej parties boli preberacie tests prevedené by the company. Tests prebehli without väčších problémon. The protocol on the prebratí bol podpísaný 13.3.1950 and even in the day boli tankette wrapped and odoslané to poľskej Gdyne to nalodeniu and expedovaniu the customer. FAQ on požiadavku etiópskej party sent out my technique George Labounka, ktorý mal vyškoliť technically nevyspelých etiópskych vojakov, ktorí mali tvoriť crew tančíkov. A year školenie zavŕšilo cvičenie, ever explored the mala tank unit for the role of eliminovať unit etiópskeho jazdectva. Cvičenie bolo mimoriadne successful (jazdci and kone sa literally put on a weft) and Labounek for good led training obdržal high etiópske vyznamenanie.
Ďalšie fates tančíkov are unclear. Probably spoľahlivo slúžili. In 1951 boli required náhradné diely. Under lord Franceva boli náhradné diely month made, but the political rozhodnutie avoid dodať ich. The lord Pejčoch claims that in the 1954 boli delivered niektoré náhradné diely. There zmienky about the nasadení in etiópsko-somali vojne of the years 1977/78. In the 80's.rokoch 20.day a bol in a newspaper published take on Somálcami ukoristený AH-IV-Hb.


*source:

Vladimir Francev - Exportní tančíky Praga, MBI, rok vydania 2004, ISBN: 80-86524-08-6
Ivo Pejčoch, Oldřich Pejs - Armored technique 6, Central Europe 1919-1945 as well.part, vydavateľstvo ARES, Prague 2005, ISBN 80-86158-46-2.
URL : https://www.valka.cz/CZK-AH-IV-Hb-t175965#519472Version : 0
MOD
Photographs from tests of the AH-IV-Hb prototype at the military training ground in Kyje near Prague.

Defunct corporate archive of VHJ ČKD Praha n.p., folder: Tanks for Abyssinia, negatives, tests 13.09.1949.
Vladimír Francev: Export light tanks Praga, published by MBI - Miroslav Bílý, Prague 2007, ISBN 978-80-86524-14-6

CZK - AH-IV-Hb - Prototyp tanku AH-IV-Hb během jízdních zkoušek. Toto vozidlo bylo přestavěno z prototypu tanku AH-IV-R.

Prototyp tanku AH-IV-Hb během jízdních zkoušek. Toto vozidlo bylo přestavěno z prototypu tanku AH-IV-R.
CZK - AH-IV-Hb -


CZK - AH-IV-Hb -


CZK - AH-IV-Hb - Foto převzato z knihy Vl. Franceva. Na fotografii L-P: Ing. Alexej Surin a přejímač plk. Nicolas Sahlin.

Foto převzato z knihy Vl. Franceva. Na fotografii L-P: Ing. Alexej Surin a přejímač plk. Nicolas Sahlin.
URL : https://www.valka.cz/CZK-AH-IV-Hb-t175965#647082Version : 0
MOD