Hašimoto, Gun

Gun Hashimoto / 橋本群
     
Příjmení:
Surname:
Hašimoto Hashimoto
Jméno:
Given Name:
Gun Gun
Jméno v originále:
Original Name:
橋本群 / はしもと・ぐん
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generálmajor Major General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
02.10.1886 ?, prefektura Hirošima /
02.10.1886 ?, Hiroshima Prefecture /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
10.12.1963 ?
10.12.1963 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
náčelník štábu: 1. armáda
náčelník štábu: Čínská posádková armáda
velitel: Pusanská pevnost
Chief of Staff: 1st Army
Chief of Staff: China Garrison Army
Commandant of Pusan (Chinhae Bay) Fortress
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://sakurataro.org/db/橋本群;
www.generals.dk
URL : https://www.valka.cz/Hasimoto-Gun-t177549#522803 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Hašimoto Hashimoto
Jméno:
Given Name:
Gun Gun
Jméno v originále:
Original Name:
橋本群 / はしもと・ぐん
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-27.05.1908 vojenská akadémia
DD.MM.RRRR-26.11.1912 Vojenská delostrelecká technická škola
13.12.1913-25.11.1916 Armádne vojnové kolégium
DD.MM.RRRR-27.05.1908 Military Academy
DD.MM.RRRR-26.11.1912 Army Artillery Engineering School
13.12.1913-25.11.1916 Army War College
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
25.12.1908 podporučík
DD.MM.RRRR poručík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR Major
DD.MM.RRRR podplukovník
01.08.1931 plukovník
07.03.1936 generálmajor
25.12.1908 Second Lieutenant
DD.MM.RRRR Lieutenant
DD.MM.RRRR Captain
DD.MM.RRRR Major
DD.MM.RRRR Lieutenant Colonel
01.08.1931 Colonel
07.03.1936 Major General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
01.08.1929-01.08.1931 náčelník Organizace, 2. sekce (organizace a mobilizace) 1. kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
01.08.1931-01.08.1933 velitel 1. pluku polného delostrelectva
01.08.1933-01.08.1934 náčelník 2. sekce (organizace a mobilizace) 1. kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
01.08.1934-11.10.1935 náčelník sekcie vojenských záležitostí, kancelárie vojenských záležitostí, Ministertva vojny
11.10.1935-01.08.1937 velitel pevnosti Pusan (záliv Chinhae)
01.08.1937-26.08.1937 náčelník štábu Čínskej posádkovej armády
26.08.1937-12.01.1938 náčelník štábu 1. armády
12.01.1938-13.09.1939 náčelník 1. kancelárie, Generálneho štábu
13.09.1939-15.11.1939 pridelený k Generálnemu štábu
15.11.1939-01.12.1939 rezerva
01.12.1939-DD.MM.RRRR výslužba
01.08.1929-01.08.1931 Head of Organisation 2nd Section (Organization and Mobilization) of the 1st Bureau Army General Staff
01.08.1931-01.08.1933 1st Field Artillery Regiment Commander
01.08.1933-01.08.1934 Head of 2nd Section (Organization and Mobilization) of the 1st Bureau Imperial Army General Staff Office
01.08.1934-11.10.1935 Chief of Army Affairs Section, Military Affairs Bureau, Army Ministry
11.10.1935-01.08.1937 Commandant of Pusan (Chinhae Bay) Fortress
01.08.1937-26.08.1937 Chief of Staff China Garrison Army
26.08.1937-12.01.1938 Chief of Staff 1st Army
12.01.1938-13.09.1939 Head of 1st Bureau, General Staff
13.09.1939-15.11.1939 Attached to the General Staff
15.11.1939-01.12.1939 Reserve
01.12.1939-DD.MM.RRRR Retired
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://sakurataro.org/db/橋本群
www.generals.dk
URL : https://www.valka.cz/Hasimoto-Gun-t177549#522807 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more