Main Menu
User Menu

Military history website

Orientace na fóru

Diskuse

Category / sectionThe forum is divided up stromovitě on the various categories (sections). The main categories are accessible from the home page of the forum, along with the first level of their subcategories. By clicking on the category or subcategory you get deeper (some sections contain go up to 8. level).

Each category may contain
- other subcategory
- topics
- articles

Subcategories are a further breakdown of the otherwise large sections (for example section of the Personality are further broken down by continents, states, and often even according to the first letters of the surname of the person).
Topics are the main content section.
Articles are those that are seen on the www.valka.cz assigned to one or more of the subjects of this forum, where its contents fall or intervene.

Logged in user can at any section of the forum post new topics or reply in already existing topics.


Like contributions (see below), and the forum section is divided into FACT and DISCUSSION. The aim of the factual sections is to collect factographic topics, in which it IS POSSIBLE to have discussion posts, questions, etc Discussion section are intended only for discussion. Color these sections are clearly differentiated - in the overview of the categories of the forum are the discussion section of the GREEN, while the fact they are BLUE. This color scheme is applied across the entire forum into sections, topics and posts..
URL : https://www.armedconflicts.com/Orientace-na-foru-t180574#529565Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Témata
Témata jsou hlavním obsahem tohoto fóra.
V diskusní části jsou témata vedena obvykle dle předmětu diskuse, dotazu, postřehu a tak dále.
Ve faktografické části jsou témata obvykle věnována jednomu typu či verzi zbraně, osobnosti, jednotce, základně, vyznamenání atd. Dále se ve faktografii vyskytují tzv. přehledová témata, která shrnují vícero verzí a nabízejí rozcestník na jednotlivé verze - například Supermarine Spitfire.


Veškeré příspěvky vložené do diskusní / zelené části fóra budou považovány za diskusní.
Příspěvky vložené do faktografické / modré části fóra jsou posouzeny moderátorem, zdali splňují pravidla fóra (mimo jiné povinnost uvádět zdroje u všech faktografických příspěvků) a sekce (pojmenování tématu, vyplnění šablony apod), a pokud ano, je příspěvek označen za faktografický. Pokud pravidla nesplňuje, je přeznačen na diskusní. V návaznosti na další funkcionalitu fóra, například uživatelské hodnosti, se bere v potaz vždy jen počet faktografických příspěvků uživatele, na diskusní příspěvky není brán ohled.


Příspěvky v tématu se řadí podle typu - faktografické příspěvky se řadí primárně na začátku tématu, diskusní příspěvky se řadí az za nimi, dále pak podle data vložení, nebo je moderátor může přeskládat ručně (posunout nahoru či dolu). Obvyklé schéma plně vyplněného tématu je následující


- šablona / tabulka TTD
- text
- obrázkové přílohy
- diskuse


Doplňování informací se může zúčastnit každý, stačí přidat nový příspěvek s novou informací (znovu připomínám povinnost uvádět zdroj, informace bez zdroje je zcela k ničemu, nelze ověřit, vyhodnotit její relevanci vůči existujícím hodnotám a tak dále). Moderátor pak novou informaci posune na vhodnou pozici v rámci tématu, zapracuje nebo zedituje původní příspěvky.


Příspěvky do témat se vkládají pomocí editoru, který je na konci každého tématu (za předpokladu, že je uživatel přihlášen, nepřihlášený uživatel editor nevidí).
URL : https://www.armedconflicts.com/Orientace-na-foru-t180574#530729Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Hlavička stránky
rozpracováno
URL : https://www.armedconflicts.com/Orientace-na-foru-t180574#530732Version : 0
MOD